Dôležité právne dokumenty

Všeobecné obchodné podmienky

Základné informácie o prevádzkovateľovi IQOS.com, čo tam ponúkame a prečo je pre nás zásadný Váš vek.

Čítaj ďalej

Zásady používania údajov na sociálnych sieťach

Tu sa dozviete, že účty na našich sociálnych sieťach sú určené dospelým fajčiarom a dospelým užívateľom IQOS s bydliskom v SR alebo že za obsah zverejnený na sieťach nesiete zodpovednosť.

Čítaj ďalej

Pravidlá a podmienky IQOS CLUB

Všeobecné podmienky programu IQOS CLUB Vás zoznámia s vernostným programom, ktorý odmeňuje aktívnych užívateľov produktov IQOS. Zistíte, ako sa stať členom, aké to prináša výhody alebo akým spôsobom pracujeme s osobnými údajmi.

Čítaj ďalej

Pravidlá a podmienky pre odporučanie

Každý spotrebiteľ, ktorý odporučí IQOS alebo lil SOLID zariadenie dospelému fajčiarovi, má nárok na atraktívnu odmenu.

Čítaj ďalej

Obchodné podmienky myIQOS

Nový program myIQOS, ktorý od 15. 11. 2022 nahrádza program Care Plus, prináša rad výhod, ktoré stoja za preštudovanie.

Čítaj ďalej

Povolenie na používanie UGC

Táto stránka Vás podrobne zoznámi s podmienkami, za ktorých môžeme opätovne použiť Vami vytvorený obsah (UGC – user generated content).

Čítaj ďalej