INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu III., oddiel. Sro, vložka č.: 4512/B

Sídlo spoločnosti a kontaktná adresa: Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava

Tel. číslo: 0800 400 600

IČO: 31 344 259

DIČ: SK 2020477591