Nahrievač a nabíjačka IQOS 3 DUO Stellar blue v ruke podnikateľa so zasunutou tabakovou náplňou HEETS

Veda a vízia za IQOS.

IQOS je kombináciou vedy, technológie a vízie

Budova PMI vo Švajčiarsku

Veda za nahrievaným tabakom

Veríme vede. Veríme, že môže zmeniť životy miliónov fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení. S týmto cieľom sme najali vedcov, aby zapracovali na dôležitej myšlienke: vyvíjať menej škodlivé produkty, na ktoré môžu fajčiari cigariet prejsť, ak s fajčením neprestanú. Stovky vedcov a inžinierov v globálnych výskumných a vývojových centrách PMI vo Švajčiarsku a v Singapure vyvinuli a skúmali IQOS ako inovatívne elektronické zariadenie, ktoré tabak nespaľuje, ale len nahrieva. Produkuje tabakový aerosól, ktorý dodáva tabakovú chuť a nikotín.

Testované podľa najvyšších štandardov.

Zariadenie IQOS prešlo dôkladným vedeckým hodnotením, a to vrátane 18 neklinických a 10 klinických, dosiaľ uskutočnených štúdií, zahŕňajúcich tisíce účastníkov. Všetky dostupné výsledky (dôkazy) ukazujú, že zatiaľ čo používanie IQOS nie je bez rizika, úplný prechod na IQOS predstavuje menšie riziko pre Tvoje zdravie ako pokračovanie vo fajčení cigariet.* 

Chceš vedieť, prečo toto môžeme tvrdiť? Pozri sa podrobnejšie na niektoré kľúčové vedecké dôkazy o IQOS.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: IQOS nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých.

* Zdroj: založené na celkových dôkazoch dostupných na porovnanie IQOS a pokračovanie vo fajčení.

Nahrievač IQOS 3 DUO Brilliant gold s tabakovou náplňou HEETS a nabíjačka v ruke

Prečo je nahrievanie lepšie.

Technológie – točí sa okolo nich celý svet. Ako plynie čas, pomáhajú radikálne meniť náš život k lepšiemu. Spôsob, akým pracujeme, ako komunikujeme, ako cestujeme. Spojením vedy a techniky sme vyvinuli lepšiu alternatívu pokračovania vo fajčení.

IQOS mení k lepšiemu spôsob, akým si dospelí fajčiari, ktorí by inak pokračovali vo fajčení, môžu užívať tabak.

IQOS tabak nespaľuje, ale len nahrieva. Dôvod je prostý: pri spaľovaní tabaku vzniká veľké množstvo škodlivých chemických látok, ako je napríklad oxid uhoľnatý. Technológia IQOS HeatControl™ zabraňuje spaľovaniu tabaku, čo znamená, že v porovnaní s cigaretovým dymom významne redukuje počet aj množstvo produkovaných škodlivých chemických látok*.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: IQOS nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých.

* Zdroj: priemerné zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F). Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.

Nahrievač IQOS DUO sa rozohreje až na teplotu 350 °C

Technológia nahrievania tabaku.

Pri zapálení cigarety vznikajú vďaka vysokej teplote dym, spálená chuť a mnoho škodlivých látok. Tabak sa pri tomto procese spaľuje horením. 

Cigaretový dym je komplexnou zmesou viac ako 6 000 chemických látok, z ktorých približne 100 z nich je orgánmi na ochranu verejného zdravia spájaných s ochoreniami súvisiacimi s fajčením.

Na rozdiel od cigariet IQOS tabak nahrieva na oveľa nižšiu teplotu vďaka jedinečnej technológii HeatControl. Vďaka nej sa aj bez spaľovania uvoľní aróma a chuť skutočného tabaku s obsahom nikotínu. IQOS neprodukuje dym a obsahuje o 95 % menej škodlivín v porovnaní s cigaretami.*

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 95 %. IQOS nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých. 

* „O 95 % menej“ znamená priemerné zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F). 

Nahrievač IQOS DUO sa rozohreje až na teplotu 350 °C
Cigarette filter with brown combustion stains compared to IQOS HEETS stick in IQOS 3 DUO holder with no equivalent stain

Cigarety produkujú decht, IQOS nie

Decht je zvyšok dymu po zhorení cigarety. IQOS neprodukuje decht, pretože tabak nespaľuje, len nahrieva Produkuje zvyšok aerosólu, ktorý je podstatne odlišný ako decht a je tvorený z významne nižšieho množstva škodlivých chemických látok.* Úplný prechod na IQOS predstavuje menšie riziko pre Tvoje zdravie ako pokračovanie vo fajčení.**

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Absencia dechtu neznamená, že IQOS je bez rizika. IQOS dodáva nikotin, ktorý je návykový.

* Priemerné zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s cigaretových dymom. IQOS je určený výhradne pre dospelých

** Zdroj: Založené na komplexných dôkazoch dostupných pre porovnanie používania IQOS a pokračovania vo fajčení.

Nahrievač IQOS 3 DUO v nabíjačke

Porovnanie aerosólu z IQOS a cigaretového dymu.

IQOS tvorí aerosól z tabaku, ktorý je menej škodlivý ako cigaretový dym. Aby sme to dokázali, uskutočnili sme komplexný program hodnotenia, ktorý zahrnoval 10 klinických štúdií chemického zloženia aerosólu (a tiež 18 preklinických štúdií). Zúčastnili sa ho tisíce dobrovoľníkov v USA, Japonsku, vo Veľkej Británii a v Poľsku. Dôkazy potvrdzujú, že úplný prechod na IQOS predstavuje menšie riziko pre Tvoje zdravie ako pokračovanie vo fajčení.*

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Absencia dechtu neznamená, že je IQOS bez rizika. IQOS dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých.

* Zdroj: Založené na komplexných dôkazoch dostupných pre porovnanie používania IQOS a pokračovania vo fajčení. 

Lit cigarette end compared to IQOS HEETS stick in IQOS 3 DUO holder.

IQOS produkuje výrazne menej škodlivín v porovnaní s cigaretami.*

Vysoké množstvo oxidu uhoľnatého vzniká v cigaretách len pri spaľovaní tabaku. Zatiaľ čo IQOS tabak nespaľuje, ale nahrieva a v priemere vytvára o 98 % menej oxidu uhoľnatého (CO) a výrazne nižšie množstvo iných škodlivých látok v porovnaní s cigaretami. **

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 98 %. IQOS nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých.

* Zdroj: Priemerné zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F). Pozri si dôležité informácie na iqos.com.

** Zdroj: Merali sme hladiny určitých škodlivých chemikálií, ktoré sú prioritne sledované a vykazované renomovanými organizáciami verejného zdravia, a zaznamenali sme zníženie ich hodnôt v priemere o 95 % v porovnaní s cigaretovým dymom (okrem nikotínu).

Kvalita vnútorného ovzdušia. 

Kvalita vnútorného ovzdušia („IAQ“) označuje kvalitu ovzdušia v budovách všeobecne založenú na princípe zabezpečenia zdravia a pohodlia užívateľov týchto budov. Teplota, vlhkosť a nečistoty sú niektoré z faktorov, ktoré môžu kvalitu vnútorného ovzdušia ovplyvniť. Bolo však dokázané, že prítomnosť človeka a činnosti, ako sú varenie, upratovanie a fajčenie, majú na kvalitu vnútorného ovzdušia značný vplyv.

Aby sme rozšírili naše znalosti a porozumeli dopadu užívania IQOS na kvalitu vnútorného ovzdušia, uskutočnili sme štúdie simulujúce „reálne“ podmienky v miestnosti s riadeným prostredím. Naše skúšobné metódy sú validované a akreditované podľa noriem ISO.

Výsledky štúdie potvrdili, že na základe toho, že IQOS nespaľuje tabak, negeneruje dym a drasticky znižuje rôzne hladiny škodlivých chemických látok, ako je napríklad oxid uhoľnatý, nemá jeho používanie negatívny dopad na kvalitu vnútorného ovzdušia. To znamená, že niekoľko látok, ktoré sme napriek tomu v ovzduší detegovali, bolo nájdených len vo veľmi nízkych koncentráciách a hlboko pod maximálnymi úrovňami expozície definovanými v platných pokynoch týkajúcich sa kvality vnútorného ovzdušia.

Ilustrácia zobrazujúca rozdiel v účinkoch cigaretového dymu v porovnaní s IQOS na kvalitu vzduchu v interiéri.

Prechod na IQOS.

Naša štúdia ukazuje, že spokojnosť tých, ktorí úplne prešli na IQOS, je porovnateľná so spokojnosťou tých, ktorí pokračovali vo fajčení cigariet.* Zisti viac o našej ceste vedeckého skúmania a hodnotenia.
 

Objav štúdiu

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: IQOS nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých.

* Trojmesačné klinické štúdie uskutočnené v USA a Japonsku vždy so 160 dospelými fajčiarmi v skutočných podmienkach (ambulantný režim).

Nahrievače IQOS 3 DUO Stellar blue a White
Nahrievač a nabíjačka IQOS 3 DUO Brilliant gold v ruke

Výskum IQOS.

Cesta hodnotenia IQOS

Nahrievač a nabíjačka IQOS 3 DUO Stellar blue na mixážnom pulte

Nahrievanie bez spaľovania.

Objav nahrievaný tabak