Veda a vízia za IQOS.

IQOS je kombináciou vedy, technológie a vízie.

Modré zariadenie IQOS ILUMA.

Veda za nahrievaným tabakom.

Veríme vede. Veríme, že môže zmeniť životy miliónov fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení. S týmto cieľom sme najali vedcov, aby zapracovali na dôležitej myšlienke: vyvíjať menej škodlivé produkty, na ktoré môžu fajčiari cigariet prejsť, ak s fajčením neprestanú. Stovky vedcov a inžinierov v globálnych výskumných a vývojových centrách PMI vo Švajčiarsku a v Singapure vyvinuli a skúmali IQOS ako inovatívne elektronické zariadenie, ktoré tabak nespaľuje, ale len nahrieva. Produkuje tabakový aerosól, ktorý dodáva tabakovú chuť a nikotín.

Testované podľa najvyšších štandardov.

Zariadenie IQOS prešlo dôkladným vedeckým hodnotením, vrátane 18 neklinických a 10 klinických štúdií, zahŕňajúcich tisíce účastníkov. Všetky dostupné výsledky ukazujú, že i keď používanie IQOS ILUMA nie je bez rizika, úplný prechod na IQOS ILUMA predstavuje menšie riziko pre Tvoje zdravie ako pokračovať vo fajčení cigariet.*

Chceš vedieť, ako to môžeme tvrdiť? Pozri sa podrobnejšie na niektoré kľúčové vedecké dôkazy o IQOS.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: IQOS ILUMA nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých.

*Zdroj: Založené na celkových dostupných výsledkoch štúdií porovnávajúcich používanie IQOS a pokračovanie vo fajčení.

IQOS ILUMA prime na zošite.
 Detail dlane držiacej smaragdovozelené zariadenie IQOS ILUMA.

Pozri sa, ako IQOS veda v priebehu rokov pokročila

ILUMA Zariadenie IQOS VEEV brilliant gold Zariadenie IQOS Multi Biela nabíjačka a nahrievač IQOS, ktorý tabak zahrieva bez horenia Ruka ilustrujúca zariadenia IQOS Interiér budovy PMI Exteriér budovy PMI Prierez náplňou HEETS

Na tejto ceste kráčame spoločne.

2021
2020
2018
2016
2014
2009
2008
2007
2021

Na trh prichádza rad IQOS ILUMA s revolučným SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ a úplne novými tabakovými náplňami TEREA určenými výhrade pre IQOS ILUMA.

Zariadenie IQOS ILUMA™ nie je kompatibilné s predchádzajúcimi generáciami IQOS™ a je navrhnuté výhradne na použitie s náplňami TEREA™. Nepoužívaj náplne TEREA™ s IQOS™ zariadeniami predchádzajúcich generácií s čepeľou, pretože by mohli zariadenie poškodiť.

2020

Elektronická cigareta IQOS VEEV bola uvedená na trh v Novom Zélande a Českej republike v roku 2020 a vo Fínsku a Taliansku v roku 2021, pričom sa plánuje s uvedením na ďalšie trhy. Rok 2020 bol pre komunitu IQOS obrovským míľnikom.

2018

IQOS 3 a IQOS 3 MULTI sa teraz predávajú v mestách na 43 trhoch po celom svete. Materská spoločnosť IQOS, Philip Morris International, vynakladá 92 % všetkých výdavkov na výskum a vývoj a 60 % všetkých komerčných výdavkov na produkty bez dymu.

2016

Zariadenie novej generácie IQOS, priekopnícke zariadenie 2.4 PLUS, bolo predstavené na 21 trhoch. O rok neskôr bolo k dispozícii pre dospelých zákazníkov už na 38 trhoch. V roku 2017 vyhralo cenu GOOD DESIGN® za každoročné prezentácie uskutočňované múzeom Chicago Athenaeum a vydavateľstvom Metropolitan Arts Press.

2014

Prvé komerčné zariadenie PMI, v ktorom sa tabak zahrieva bez horenia, bolo uvedené na trh v Japonsku a Taliansku. O rok neskôr dostal produkt názov IQOS a bol k dispozícii v Portugalsku, Rumunsku, Rusku a Švajčiarsku.

2009

PMI rozširuje svoje výskumné a vývojové pracoviská so zameraním na alternatívy cigariet otvorením nového výskumného laboratória v Singapure. V súčasnosti pracuje na technológiách IQOS po celom svete viac ako 400 odborníkov na výskum a vývoj.

2008

Kroky smerom k alternatívam cigariet bez dymu, ktoré sa čoskoro stanú IQOS, dosahujú v roku 2008 vyššiu úroveň pomocou nového špecializovaného výskumného a vývojového centra vo Švajčiarsku.

2007

Zatiaľ čo výskum spoločnosti PMI zameraný na alternatívy cigariet vo forme nahrievaného tabaku siaha do začiatku 90. rokov, rok 2007 predstavuje zlomový bod, kedy bol vyvinutý prototyp zariadenia, v ktorom sa tabak nahrieva bez horenia pomocou technológie HeatControl™. Zariadenie je technologickým krokom vpred, ale je ergonomicky nepohodlné.

 Illustration of IQOS ILUMA SMARTCORE INDUCTION TECHNOLOGY™ working inside an IQOS holder.

Prečo je nahrievanie lepšie.

Technológie – točí sa okolo nich celý svet. Ako plynie čas, pomáhajú radikálne meniť náš život k lepšiemu. Spôsob, akým pracujeme, ako komunikujeme, ako cestujeme. Spojením vedy a techniky sme vyvinuli lepšiu alternatívu pokračovania vo fajčení.

IQOS mení k lepšiemu spôsob, akým si dospelí fajčiari, ktorí by inak pokračovali vo fajčení, môžu užívať tabak.

IQOS tabak nespaľuje, ale len nahrieva. Dôvod je prostý: pri spaľovaní tabaku vzniká veľké množstvo škodlivých látok, ako je napríklad oxid uhoľnatý*.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: IQOS ILUMA nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých.

 

*Zdroj: Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.

Technológia nahrievania tabaku.

Pri zapálení cigarety vzniká vďaka vysokej teplote dym, spálená chuť a mnoho škodlivých látok. Tabak sa pri tomto procese spaľuje horením. Cigaretový dym je komplexnou zmesou viac ako 6 000 chemických látok, z ktorých približne 100 z nich je orgánmi na ochranu verejného zdravia spájaných s ochoreniami súvisiacimi s fajčením.

Technológia IQOS ILUMA SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ a technológia IQOS HeatControl™ nahrievajú tabak na nižšiu teplotu, čím zaisťujú, že nedochádza k spaľovaniu. IQOS vďaka tomu neprodukuje dym, ale aerosól, ktorý prináša vysokokvalitný chuťový zážitok z tabaku s o 95 %* menej škodlivými chemickými látkami v porovnaní s cigaretami.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 95 %. IQOS nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový.

* „O 95 % menej“ znamená priemerné zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.

Ilustrácia IQOS technológie nahrievaného tabaku bez spaľovania, ktorá tabak nahrieva na 350 °C.
Smaragdovozelené zariadenie IQOS ILUMA.
Cigaretový filter s hnedými škvrnami od spaľovania v porovnaní s tabakovou náplňou TEREA v nahrievači IQOS ILUMA bez znečistenia.

Cigarety produkujú decht, IQOS nie.

Decht vzniká pri horení cigarety ako súčasť cigaretového dymu. IQOS nevytvára decht, pretože tabak nespaľuje, iba ho nahrieva. Produkuje rezíduá aerosólu, ktorý sa značne odlišujú od dechtu a obsahujú výrazne nižšie množstvo škodlivých chemických látok*. Úplný prechod na IQOS predstavuje menšie riziko pre zdravie ako pokračovanie vo fajčení**.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Absencia dechtu neznamená, že IQOS je bez rizika. IQOS dodáva nikotin, ktorý je návykový.

* Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.
**Zdroj: Založené na komplexných dôkazoch dostupných pre porovnanie používania IQOS a pokračovania vo fajčení.

IQOS ILUMA zariadenie vnútri nabíjačky.

Porovnanie aerosólu z IQOS a cigaretového dymu.

IQOS tvorí aerosól z tabaku, ktorý je menej škodlivý ako cigaretový dym. Aby sme to dokázali, uskutočnili sme komplexné hodnotenie zahŕňajúce 10 klinických štúdií chemického zloženia aerosólu (a tiež 18 neklinických štúdií). Zúčastnili sa ho tisíce dobrovoľníkov v USA, Japonsku, vo Veľkej Británii a v Poľsku. Dôkazy potvrdzujú, že úplný prechod na IQOS predstavuje menšie riziko pre Tvoje zdravie ako pokračovanie vo fajčení cigariet.*

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Absencia dechtu neznamená, že je IQOS bez rizika. IQOS dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých.

*Zdroj: Založené na celkových dôkazoch dostupných pre porovnanie používania IQOS a pokračovania vo fajčení.

Zapálený koniec cigarety v porovnaní s tabakovou náplňou TEREA vnútri zariadenia IQOS ILUMA.

IQOS produkuje výrazne menej škodlivín v porovnaní s cigaretami.*

Vysoké množstvo oxidu uhoľnatého vzniká v cigaretách len pri spaľovaní tabaku. IQOS tabak nespaľuje, ale nahrieva, a v priemere vytvára o 98 % menej oxidu uhoľnatého (CO) a výrazne nižšie množstvo iných škodlivých látok v porovnaní s cigaretami.**

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: To nepredstavuje zníženie rizika o 98 %. IQOS nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých.

*Zdroj: Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.

** Zdroj: Merali sme hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín, a zaznamenali sme ich zníženie v priemere o 95 %. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.

Kvalita vnútorného ovzdušia.

Skratka IAQ“ (Indoor Air Quality) označuje kvalitu ovzdušia v budovách, založenú na princípe zabezpečenia zdravia a pohodlia ich používateľov. Teplota, vlhkosť a nečistoty sú jednými z faktorov, ktoré môžu kvalitu vnútorného ovzdušia ovplyvniť. Bolo však dokázané, že prítomnosť človeka a činnosti, ako sú varenie, upratovanie a fajčenie, majú na kvalitu vnútorného ovzdušia značný vplyv.

Aby sme rozšírili naše znalosti a porozumeli vplyvu používania IQOS na kvalitu vnútorného ovzdušia, uskutočnili sme štúdie simulujúce reálne podmienky v miestnosti s riadeným prostredím. Naše skúšobné metódy sú validované a akreditované podľa noriem ISO.

Výsledky štúdie potvrdili, že vďaka tomu, že IQOS nespaľuje tabak, negeneruje dym a drasticky znižuje hladiny škodlivých chemických látok, ako je napríklad oxid uhoľnatý, nemá jeho používanie negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia. Niekoľko látok, ktoré sme napriek tomu v ovzduší detegovali, sa vyskytovalo len vo veľmi nízkych koncentráciách a hlboko pod maximálnymi úrovňami expozície definovanými v platných pokynoch týkajúcich sa kvality vnútorného ovzdušia.

Ilustrácia porovnávajúca kontrastné účinky cigaretového dymu a IQOS na kvalitu ovzdušia v interiéri.
Zariadenie IQOS ILUMA vo vzduchu.

Prechod na IQOS.

Naša štúdia ukazuje, že spokojnosť tých, ktorí úplne prešli na IQOS ILUMA, je porovnateľná so spokojnosťou tých, ktorí pokračovali vo fajčení cigariet.* Zisti viac o našej ceste vedeckého skúmania a hodnotenia.

Objav

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: IQOS ILUMA nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Najlepšie rozhodnutie, ktoré môže fajčiar urobiť, je prestať úplne užívat tabak a nikotín.

*Trojmesačné klinické štúdie uskutočnené v USA a Japonsku vždy so 160 dospelými fajčiarmi v takmer skutočných podmienkach.

 IQOS ILUMA holder.
Modré IQOS ILUMA zariadenie.
Zelená IQOS ILUMA  prime zariadenie.
Výskum IQOS.

Cesta hodnotenia IQOS

Červené zariadenie IQOS ILUMA  v ruke.
Nahrievanie bez spaľovania.

Objav nahrivaný tabak