Veda a vízia za IQOS.

IQOS je kombináciou vedy, technológie a vízie.

Modré zariadenie IQOS ILUMA.

Veda za nahrievaným tabakom.

Veríme vede. Veríme, že môže zmeniť životy miliónov fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení. S týmto cieľom sme najali vedcov, aby zapracovali na dôležitej myšlienke: vyvíjať menej škodlivé produkty, na ktoré môžu fajčiari cigariet prejsť, ak s fajčením neprestanú. Stovky vedcov a inžinierov v globálnych výskumných a vývojových centrách PMI vo Švajčiarsku a v Singapure vyvinuli a skúmali IQOS ako inovatívne elektronické zariadenie, ktoré tabak nespaľuje, ale len nahrieva. Produkuje tabakový aerosól, ktorý dodáva tabakovú chuť a nikotín.

Testované podľa najvyšších štandardov.

Zariadenie IQOS prešlo dôkladným vedeckým hodnotením, vrátane 18 neklinických a 10 klinických štúdií, zahŕňajúcich tisíce účastníkov. Všetky dostupné výsledky ukazujú, že i keď používanie IQOS nie je bez rizika, úplný prechod na IQOS predstavuje menšie riziko pre Tvoje zdravie ako pokračovať vo fajčení cigariet.*

Chceš vedieť, ako to môžeme tvrdiť? Pozri sa podrobnejšie na niektoré kľúčové vedecké dôkazy o IQOS.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: IQOS nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých.

*Zdroj: Založené na celkových dostupných výsledkoch štúdií porovnávajúcich používanie IQOS a pokračovanie vo fajčení.

IQOS ILUMA prime na zošite.
 Detail dlane držiacej smaragdovozelené zariadenie IQOS ILUMA.

Pozri sa, ako IQOS veda v priebehu rokov pokročila

ILUMA Zariadenie IQOS VEEV brilliant gold Zariadenie IQOS Multi Biela nabíjačka a nahrievač IQOS, ktorý tabak zahrieva bez horenia Ruka ilustrujúca zariadenia IQOS Interiér budovy PMI Exteriér budovy PMI Prierez náplňou HEETS

Na tejto ceste kráčame spoločne.

2021
2020
2018
2016
2014
2009
2008
2007
2021

Na trh prichádza rad IQOS ILUMA s revolučným SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ a úplne novými tabakovými náplňami TEREA určenými výhrade pre IQOS ILUMA.

Zariadenie IQOS ILUMA™ nie je kompatibilné s predchádzajúcimi generáciami IQOS™ a je navrhnuté výhradne na použitie s náplňami TEREA™. Nepoužívaj náplne TEREA™ s IQOS™ zariadeniami predchádzajúcich generácií s čepeľou, pretože by mohli zariadenie poškodiť.

2020

Elektronická cigareta IQOS VEEV bola uvedená na trh v Novom Zélande a Českej republike v roku 2020 a vo Fínsku a Taliansku v roku 2021, pričom sa plánuje s uvedením na ďalšie trhy. Rok 2020 bol pre komunitu IQOS obrovským míľnikom.

2018

IQOS 3 a IQOS 3 MULTI sa teraz predávajú v mestách na 43 trhoch po celom svete. Materská spoločnosť IQOS, Philip Morris International, vynakladá 92 % všetkých výdavkov na výskum a vývoj a 60 % všetkých komerčných výdavkov na produkty bez dymu.

2016

Zariadenie novej generácie IQOS, priekopnícke zariadenie 2.4 PLUS, bolo predstavené na 21 trhoch. O rok neskôr bolo k dispozícii pre dospelých zákazníkov už na 38 trhoch. V roku 2017 vyhralo cenu GOOD DESIGN® za každoročné prezentácie uskutočňované múzeom Chicago Athenaeum a vydavateľstvom Metropolitan Arts Press.

2014

Prvé komerčné zariadenie PMI, v ktorom sa tabak zahrieva bez horenia, bolo uvedené na trh v Japonsku a Taliansku. O rok neskôr dostal produkt názov IQOS a bol k dispozícii v Portugalsku, Rumunsku, Rusku a Švajčiarsku.

2009

PMI rozširuje svoje výskumné a vývojové pracoviská so zameraním na alternatívy cigariet otvorením nového výskumného laboratória v Singapure. V súčasnosti pracuje na technológiách IQOS po celom svete viac ako 400 odborníkov na výskum a vývoj.

2008

Kroky smerom k alternatívam cigariet bez dymu, ktoré sa čoskoro stanú IQOS, dosahujú v roku 2008 vyššiu úroveň pomocou nového špecializovaného výskumného a vývojového centra vo Švajčiarsku.

2007

Zatiaľ čo výskum spoločnosti PMI zameraný na alternatívy cigariet vo forme nahrievaného tabaku siaha do začiatku 90. rokov, rok 2007 predstavuje zlomový bod, kedy bol vyvinutý prototyp zariadenia, v ktorom sa tabak nahrieva bez horenia pomocou technológie HeatControl™. Zariadenie je technologickým krokom vpred, ale je ergonomicky nepohodlné.

 Illustration of IQOS ILUMA SMARTCORE INDUCTION TECHNOLOGY™ working inside an IQOS holder.

Prečo je nahrievanie lepšie.

Technológie – točí sa okolo nich celý svet. Ako plynie čas, pomáhajú radikálne meniť náš život k lepšiemu. Spôsob, akým pracujeme, ako komunikujeme, ako cestujeme. Spojením vedy a techniky sme vyvinuli lepšiu alternatívu pokračovania vo fajčení.

IQOS mení k lepšiemu spôsob, akým si dospelí fajčiari, ktorí by inak pokračovali vo fajčení, môžu užívať tabak.

IQOS tabak nespaľuje, ale len nahrieva. Dôvod je prostý: pri spaľovaní tabaku vzniká veľké množstvo škodlivých látok, ako je napríklad oxid uhoľnatý*.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: IQOS nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých.

 

*Zdroj: priemerné zníženie hladiny škodlivých látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.

Technológia nahrievania tabaku.

Pri zapálení cigarety vzniká vďaka vysokej teplote dym, spálená chuť a mnoho škodlivých látok. Tabak sa pri tomto procese spaľuje horením. Cigaretový dym je komplexnou zmesou viac ako 6 000 chemických látok, z ktorých približne 100 z nich je orgánmi na ochranu verejného zdravia spájaných s ochoreniami súvisiacimi s fajčením.

Technológia IQOS ILUMA SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ a technológia IQOS HeatControl™ nahrievajú tabak na nižšiu teplotu, čím zaisťujú, že nedochádza k spaľovaniu. IQOS vďaka tomu neprodukuje dym, ale aerosól, ktorý prináša vysokokvalitný chuťový zážitok z tabaku s o 95 %* menej škodlivými chemickými látkami v porovnaní s cigaretami.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 95 %. IQOS nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový.

*„O 95 % menej“ znamená priemerné zníženie hladiny škodlivých látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F). Pozri dôležité informácie na iqos.com.

Ilustrácia IQOS technológie nahrievaného tabaku bez spaľovania, ktorá tabak nahrieva na 350 °C.
Smaragdovozelené zariadenie IQOS ILUMA.
Cigaretový filter s hnedými škvrnami od spaľovania v porovnaní s tabakovou náplňou TEREA v nahrievači IQOS ILUMA bez znečistenia.

Cigarety produkujú decht, IQOS nie.

Decht vzniká pri horení cigarety ako súčasť cigaretového dymu. IQOS nevytvára decht, pretože tabak nespaľuje, iba ho nahrieva. Produkuje rezíduá aerosólu, ktorý sa značne odlišujú od dechtu a obsahujú výrazne nižšie množstvo škodlivých chemických látok*. Úplný prechod na IQOS predstavuje menšie riziko pre zdravie ako pokračovanie vo fajčení**.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Absencia dechtu neznamená, že IQOS je bez rizika. IQOS dodáva nikotin, ktorý je návykový.

*Priemerné zníženie hladiny škály škodlivých látok (okrem nikotínu) v porovnaní s cigaretových dymom. IQOS je určený výhradne pre dospelých
**Zdroj: Založené na komplexných dôkazoch dostupných pre porovnanie používania IQOS a pokračovania vo fajčení.

Často kladené otázky

IQOS je elektronické zariadenie, ktoré nahrieva pevnú tabakovú náplň podobnú cigarete. Neprodukuje dym, ale aerosól. Ten obsahuje v porovnaní s dymom referenčnej cigarety vytvorenej na výskumné účely, v priemere o 95% menej škodlivín.

IQOS tabak nespaľuje, ale nahrieva. Preto neprodukuje cigaretový dym ani decht. Uvoľňuje iba vodnú paru, tzv. aerosól, obsahujúcu menej škodlivých a potenciálne škodlivých látok než dym z cigariet. Tento aerosól je tvorený menšími kvapalnými časticami, ktoré sa rýchlo odparujú a neusádzajú sa v okolí.

Výsledky laboratórnych meraní spoločnosti Philip Morris International ukazujú, že aerosól z výrobku IQOS obsahuje výrazne nižšie koncentrácie škodlivých a potenciálne škodlivých látok (HPHCs) v porovnaní s cigaretovým dymom. V priemere bolo množstvo HPHCs z aerosólu vytvoreného výrobkom IQOS (s výnimkou nikotínu) o 95% nižšie v porovnaní s podielom HPHCs z cigaretového dymu z referenčnej cigarety 3R4F. Nižšie hodnoty sú preukázateľné tak pri prepočte na „jednu tabakovú náplň“, ako aj v prepočte na „mg nikotínu“. Dôležitým poznatkom je, že pokiaľ ide o nikotín, nebola pozorovaná významne nižšia koncentrácia oproti cigarete. Vďaka tomu môže byť výrobok IQOS pre dospelých fajčiarov prijateľnou alternatívou k cigaretám.

ZDROJE INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU NÁJDETE V ANGLIČTINE TU.

Cigaretový dym je zmes vzduchu a voľne rozptýlených pevných častíc, ktoré vznikajú pri horení organických látok, napr. tabaku. Oproti tomu pri nahrievaní tabaku v zariadení IQOS sa odparuje zmes vody, nikotínu a glycerínu. Cigaretový dym teda obsahuje pevné častice vzniknuté horením, aerosól produkovaný zariadením IQOS obsahuje čiastočky kvapalné. 

Cigaretový dym je zložený z väčších pevných častíc, ktoré fajčiari aj ich okolie vdychujú. Tieto látky potom pretrvávajú v ľudskom organizme. Takisto sa usadzujú na okolitom povrchu, zostávajú teda v prostredí a sú hlavným zdrojom štipľavého zápachu spojeného s cigaretami.

Pozorovania elektrónovým mikroskopom naďalej potvrdili, že IQOS aerosól neobsahuje žiadne merateľné pevné častice.

Aerosól z tabakových náplní určených na nahrievanie v zariadení IQOS sa skladá len z malých kvapôčok, ktoré sa veľmi rýchlo odparujú či vstrebávajú podľa okolitých podmienok.

IQOS poskytuje takmer rovnakú dávku nikotínu ako klasické cigarety. V rámci prieskumu správania používateľov bola pozorovaná vysoká miera ochoty používať zariadenie IQOS namiesto cigariet. Preukázaná spokojnosť používateľov s výrobkom naznačuje, že by zariadenie mohlo byť alternatívou, ktorá dokáže dospelým fajčiarom plne nahradiť cigarety. Najlepšou voľbou však je vzdať sa tabaku a nikotínu celkom.

Používanie IQOS poskytuje takmer rovnakú dávku nikotínu ako cigarety. Vystavenie škodlivým látkam je však pri systéme nahrievania podstatne nižšie, porovnateľné s kontrolnou skupinou abstinujúcich fajčiarov.  Počas štúdií bolo u osôb používajúcich zariadenie IQOS zistené, že úroveň hladín nikotínu a časové rozloženie jeho maximálnej koncentrácie v krvi boli porovnateľné s fajčiarmi klasických cigariet. Takisto nutkanie fajčiť sa objavovalo v podobných intervaloch v oboch skupinách. Tieto závery naznačujú, že dospelí fajčiari, ktorí prešli z cigariet na používanie IQOS, nemajú potrebu používať zariadenie IQOS častejšie než klasické cigarety a je pre nich uspokojujúcou alternatívou. Viac sa môžete dočítať v anglickom jazyku tu.

Tento predpoklad podporujú aj výsledky testov realizovaných pred uvedením výrobku na trh. Išlo o tzv. WOT – testy celkovej ponuky. Ukázalo sa, že podstatná časť účastníkov z radov dospelých fajčiarov začala používať IQOS od prvého týždňa štúdie, a to buď výlučne (> 95% všetkých spotrebovaných tabakových výrobkov), alebo prevažne (≥ 70% všetkých spotrebovaných tabakových výrobkov). Tieto testy s dobrovoľníkmi prebehli v celkovo piatich krajinách: Japonsko, Taliansko, Nemecko, Švajčiarsko a Južná Kórea. 

Výsledky prieskumov tiež konzistentne ukazujú, že IQOS všeobecne nie je pre dospelých nefajčiarov atraktívny, čo je doložené malým záujmom oslovených dospelých abstinujúcich fajčiarov a dospelých celoživotných nefajčiarov používať tento výrobok. Záujem používať zariadenie IQOS je v tomto prípade porovnateľne malý ako pri cigaretách. Výsledky v skupine mladých nedospelých nefajčiarov sú porovnateľné s výsledkami pozorovanými u dospelých nefajčiarov. Tieto závery takmer kopírujú výsledky štúdií vykonávaných po uvedení výrobku na trh. V rámci nich bolo zistené len zanedbateľné zvýšenie miery začatia s fajčením či návratu k nemu. Zariadenie IQOS teda nie je pre mladistvých nefajčiarov atraktívne.

Viac o problematike sa môžete v anglickom jazyku dočítať tu a tu.

Aby boli dospelí fajčiari ochotní prejsť na produkty s nižším zdravotným rizikom, musia pre nich predstavovať uspokojivú a porovnateľnú alternatívu. Dôležitú úlohu pri tom hrá nikotín. Mnoho nezávislých štúdií potvrdilo, že i keď jeho užívanie nie je bez rizika, samotný nikotín nie je primárnou príčinou chorôb spôsobených fajčením. Väčšina škodlivých látok vzniká horením. Elimináciou horenia tak možno docieliť dramatické zníženie škodlivých látok, čo je podstatou vývoja produktov so zníženým rizikom. Cieľom spoločnosti Philip Morris International je teda poskytnúť dospelým fajčiarom produkty s porovnateľnou chuťou, obsahom nikotínu a s podobným rituálom, aby bol ich prechod na menej rizikové alternatívy užívania tabaku čo najjednoduchší.
Nikotín je rastlinná zlúčenina prirodzene sa nachádzajúca v tabaku. Má stimulačné a uvoľňujúce účinky. Je však návykovou látkou, na ktorej vzniká závislosť a ktorá ovplyvňuje nervovú sústavu. Nie je teda bez rizika. Podľa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) však nikotín nie je klasifikovaný ako rakovinotvorný a nie je ani primárnym pôvodcom chorôb z fajčenia. To však neplatí o niekoľkých tisícoch iných toxických zlúčenín, ktoré vznikajú pri spaľovaní tabaku v klasickej cigarete. Nikotínu v akejkoľvek forme by sa však mali vyhýbať rizikové skupiny. Štandardne sa na obaloch cigariet uvádza údaj o obsahu nikotínu, ktorý sa meria pomocou testovacieho režimu stanoveného Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO). Pri všetkých variantoch tabakových náplní bolo za konštantných testovacích podmienok nameraných 0,5 mg nikotínu. Tento režim je však navrhnutý pre cigarety. Jeho použitie na testovanie obsahu nikotínu v tabakových náplniach je nepresné a môže viesť k nekonzistentným a skresleným výsledkom. Príjem nikotínu pri používaní zariadenia IQOS je navyše ovplyvnený správaním jednotlivých spotrebiteľov.

Tabakový decht vzniká pri horení organických látok. Vyskytuje sa iba pri konzumácii klasických cigariet. Pri používaní zariadení IQOS či elektronických cigariet nevzniká, pretože v nich nedochádza k spaľovaniu tabaku. Decht je tmavá olejovitá kvapalina, obsahujúca prevažne karcinogénne a toxické látky. Napriek tomu údaje o množstve dechtu v tabakových výrobkoch môžu byť zavádzajúce, pretože množstvo dechtu zásadne neodráža jeho zloženie a potenciálnu škodlivosť. Preto Európska smernica o tabakových výrobkoch z roku 2014 konštatovala, že informácie o obsahu dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého na škatuľkách cigariet sa ukázali ako zavádzajúce a vedú používateľov k mylnej domnienke, že niektoré cigarety sú menej škodlivé než iné. To je jeden z dôvodov, prečo vlády aj zdravotnícke organizácie podporili odstránenie týchto údajov z obalov cigariet.
V zariadení IQOS môžete občas nájsť zvyšky tabaku z náplní. To sú však vysušené kusy homogenizovaného tabaku, ktoré nahrievaním stratili časť svojej vlhkosti, a preto zmenili aj farbu. Nejde o decht.

VIAC INFORMÁCIÍ V ANGLICKOM JAZYKU MÔŽETE NÁJSŤ TU.

Zmieňovaná je smernica 2014/40/EU.

Používanie IQOS poskytuje takmer rovnakú dávku nikotínu ako cigarety, vystavenie používateľov škodlivým látkam je však pri systéme nahrievania podstatne nižšie, porovnateľné s kontrolnou skupinou abstinujúcich fajčiarov. Počas štúdií bolo u osôb používajúcich zariadenie IQOS zistené, že hladina nikotínu a časové rozloženie jeho maximálnej koncentrácie v krvi boli porovnateľné s fajčiarmi klasických cigariet. 
Áno, podobne ako pri mnohých iných látkach, aj nikotínom sa možno predávkovať. Ak ho ľudské telo nestíha spracovávať, môžu sa dostaviť výkyvy nálad, nespavosť, nevoľnosť, bolesti hlavy či potenie, zvýšená tepová frekvencia. V takom prípade je ideálne prestať aspoň dočasne s používaním tabakových výrobkov. Predávkovanie nikotínom nie je život ohrozujúce – fajčením nie je reálne možné dosiahnuť či sa priblížiť k život ohrozujúcej dávke. Tá je odhadovaná na zhruba 500  – 1 000 mg nikotínu na dospelého človeka naraz.
Nie, IQOS nie je produkt, ktorý má pomáhať prestať s fajčením. Je to zariadenie koncipované ako menej riziková alternatíva klasických cigariet pre dospelých fajčiarov, ktorí s fajčením nechcú a neplánujú prestať.
Výsledky laboratórnych meraní spoločnosti Philip Morris International dokazujú, že aerosól z výrobku IQOS obsahuje výrazne nižšie koncentrácie škodlivých a potenciálne škodlivých látok v porovnaní s cigaretovým dymom. V priemere bolo toto množstvo nižšie až o 95% oproti dymu z referenčnej cigarety 3R4F.
Áno, IQOS je navrhnutý ako plnohodnotná alternatíva pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak naďalej pokračovali vo fajčení klasických cigariet. IQOS nie je bez rizika, ale pre túto skupinu ľudí predstavuje najlepšiu voľbu z hľadiska príjmu nikotínu a redukcie škodlivín. Aby sa ľudia úplne vyhli zdravotným rizikám spojeným s fajčením, nemali by s fajčením začínať vôbec.
IQOS ILUMA zariadenie vnútri nabíjačky.

Porovnanie aerosólu z IQOS a cigaretového dymu.

IQOS tvorí aerosól z tabaku, ktorý je menej škodlivý ako cigaretový dym. Aby sme to dokázali, uskutočnili sme komplexné hodnotenie zahŕňajúce 10 klinických štúdií chemického zloženia aerosólu (a tiež 18 neklinických štúdií). Zúčastnili sa ho tisíce dobrovoľníkov v USA, Japonsku, vo Veľkej Británii a v Poľsku. Dôkazy potvrdzujú, že úplný prechod na IQOS predstavuje menšie riziko pre Tvoje zdravie ako pokračovanie vo fajčení cigariet.*

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Absencia dechtu neznamená, že je IQOS bez rizika. IQOS dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých.

*Zdroj: Založené na celkových dôkazoch dostupných pre porovnanie používania IQOS a pokračovania vo fajčení.

Zapálený koniec cigarety v porovnaní s tabakovou náplňou TEREA vnútri zariadenia IQOS ILUMA.

IQOS produkuje výrazne menej škodlivín v porovnaní s cigaretami*.

Vysoké množstvo oxidu uhoľnatého vzniká v cigaretách len pri spaľovaní tabaku. IQOS tabak nespaľuje, ale nahrieva, a v priemere vytvára o 98 % menej oxidu uhoľnatého (CO) a výrazne nižšie množstvo iných škodlivých látok v porovnaní s cigaretami.**

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: To nepredstavuje zníženie rizika o 98 %. IQOS nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých.

*Zdroj: Priemerné zníženie hladiny škodlivých látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F). Pozri si dôležité informácie na iqos.com.
**Zdroj: Merali sme hladiny vybraných škodlivých látok, ktoré sú prioritne sledované a vykazované renomovanými organizáciami verejného zdravia. Zaznamenali sme zníženie ich hodnôt v priemere o 95 % v porovnaní s cigaretovým dymom (okrem nikotínu).

Kvalita vnútorného ovzdušia.

Skratka IAQ“ (Indoor Air Quality) označuje kvalitu ovzdušia v budovách, založenú na princípe zabezpečenia zdravia a pohodlia ich používateľov. Teplota, vlhkosť a nečistoty sú jednými z faktorov, ktoré môžu kvalitu vnútorného ovzdušia ovplyvniť. Bolo však dokázané, že prítomnosť človeka a činnosti, ako sú varenie, upratovanie a fajčenie, majú na kvalitu vnútorného ovzdušia značný vplyv.

Aby sme rozšírili naše znalosti a porozumeli vplyvu používania IQOS na kvalitu vnútorného ovzdušia, uskutočnili sme štúdie simulujúce reálne podmienky v miestnosti s riadeným prostredím. Naše skúšobné metódy sú validované a akreditované podľa noriem ISO.

Výsledky štúdie potvrdili, že vďaka tomu, že IQOS nespaľuje tabak, negeneruje dym a drasticky znižuje hladiny škodlivých chemických látok, ako je napríklad oxid uhoľnatý, nemá jeho používanie negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia. Niekoľko látok, ktoré sme napriek tomu v ovzduší detegovali, sa vyskytovalo len vo veľmi nízkych koncentráciách a hlboko pod maximálnymi úrovňami expozície definovanými v platných pokynoch týkajúcich sa kvality vnútorného ovzdušia.

Ilustrácia porovnávajúca kontrastné účinky cigaretového dymu a IQOS na kvalitu ovzdušia v interiéri.
Zariadenie IQOS ILUMA vo vzduchu.

Často kladené otázky

Zariadenie IQOS produkuje aerosól zložený prevažne z drobných kvapiek vody, ktoré sa v miestnosti odparia do niekoľkých minút.

Štúdie spoločnosti Philip Morris International a nezávislých vedcov sledovali, za ako dlho sa rozptýli aerosól zo zariadenia IQOS a cigaretový dym v uzavretých priestoroch. V priebehu štúdie sa merala koncentrácia častíc vo vzduchu pred a po použití tabakového výrobku. Po spotrebovaní jednej náplne v nahrievači IQOS sa koncentrácia aerosólu a častíc v miestnosti vrátila k východiskovým hodnotám do jednej minúty, zatiaľ čo rozptýlenie dymu z jednej cigarety trvalo až 3 hodiny a 45 minút.

Najnovšia štúdia spoločnosti Philip Morris International preukazuje, že nefajčiari vystavení aerosólu zo zariadenia IQOS vo svojom organizme nemajú žiadne stopy nikotínu ani škodlivých zlúčenín spojených s dymom z klasických cigariet.

Kvôli analýze efektov podobných pasívnemu fajčeniu bolo viac 300 dospelých dobrovoľníkov pozvaných na dve monitorované večere, v priebehu ktorých prebehlo ich testovanie. Počas prvej večere bolo všetkým zúčastneným zakázané používať akékoľvek tabakové výrobky a boli im odobraté vzorky krvi a moču pre stanovenie východiskových hodnôt. V priebehu druhej večere časť účastníkov používala zariadenia IQOS s tabakovými náplňami. Opäť sa všetkým zúčastneným odobrali vzorky krvi a moču. Výsledky ukázali, že prítomní nefajčiari vo svojich telách nemali žiadnu zmerateľnú hodnotu nikotínu ani tabakových nitrozamínov, ktoré sa do vzduchu uvoľňujú pri fajčení tradičných cigariet a sú považované za jedny z významných karcinogénov nachádzajúcich sa v cigaretovom dyme. K týmto záverom sa dospelo chemickou analýzou vzoriek krvi a moču u všetkých zúčastnených pred a po večeri. 
Celá štúdia a dáta v nej uvedené sú pripravované na vydanie v odborných vedeckých časopisoch.

OPIS ŠTÚDIE V ANGLICKOM JAZYKU NÁJDETE TU.

IQOS je lepšou voľbou než fajčenie klasických cigariet, ale nie je bez rizika. IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vzduchu v uzavretých priestoroch a neprevyšuje limitné hodnoty stanovené legislatívou, napriek tomu vo vzduchu zanecháva minimálne stopy nikotínu a acetaldehydu. Z toho dôvodu ho treba používať rozumne a s ohľadom na okolie, zvlášť v blízkosti rizikových skupín obyvateľov. Pri používaní IQOS je tiež nutné dodržiavať platnú legislatívu.
Medzi rizikové skupiny, ktoré by sa mali vyvarovať používania IQOS a ním produkovaného aerosólu, patria najmä neplnoletí, tehotné či dojčiace ženy, osoby trpiace cukrovkou alebo ľudia so zdravotnými komplikáciami týkajúcimi sa srdcových chorôb alebo onemocnení ciev. Takisto sa môžu u niektorých používateľov objaviť alergické reakcie na niektoré z látok aerosólu zo zariadenia IQOS v uzavretých priestoroch

Pri nahrievaní tabaku v IQOS sa uvoľňuje skutočná tabaková aróma, ktorú vnímajú aj ľudia vo vašom okolí.

Tabak má veľmi špecifickú arómu, ktorá nemusí vyhovovať každému. Zatiaľ čo jednému vonia, druhý ju vníma ako zápach. Je však dôležité znovu pripomenúť, že, na rozdiel od bežnej cigarety, nemá IQOS negatívny vplyv na kvalitu vzduchu v miestnosti.

Výsledky štúdie potvrdili, že IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vzduchu v uzavretých priestoroch. Pri používaní zariadenia sa s aerosólom do okolia uvoľňuje nikotín, acetaldehyd a glycerín, no pod limitnými hodnotami stanovenými smernicami pre kvalitu ovzdušia podľa EÚ a WHO. Všetky skúšobné metódy boli validované a akreditované podľa noriem ISO.

Zariadenie IQOS tabak len nahrieva, a preto nie je zdrojom žiadneho dymu a nevytvára ani tzv. vedľajší dym.

Hlavnou súčasťou tabakového dymu v prostredí je tzv. prúd vedľajšieho dymu. Prúd vedľajšieho dymu je tvorený dymom, ktorý vychádza zo zapáleného konca horiacej či tlejúcej cigarety. IQOS však žiadny podobný prúd dymu samovoľne nevytvára, pretože z výrobku IQOS vychádza aerosól iba pri potiahnutí. Aerosól tvorí takmer z 80% vodná para. Používanie výrobku IQOS v uzavretých priestoroch preto nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného vzduchu.

Najnovšia štúdia spoločnosti Philip Morris International preukazuje, že nefajčiari vystavení aerosólu zo zariadenia IQOS nemajú vo svojom organizme namerané žiadne stopy nikotínu ani škodlivých zlúčenín spojených s dymom z klasických cigariet. Faktom je, že IQOS neprodukuje žiadny dym vznikajúci pri horení (spaľovaní) tabaku v cigaretách, nie je teda zdrojom žiadneho dymu rozptýleného v okolí a teda ani pasívneho fajčenia.
Tabakové náplne obsahujú nikotín, ktorý sa pri používaní uvoľňuje do okolia. I keď ide o látku prirodzene sa nachádzajúcu v tabaku, ktorá nie je klasifikovaná ako karcinogén, nie je vhodný pre mladistvých a pre rizikové skupiny. Nikotín má síce stimulačné a uvoľňujúce účinky, je však návykovou látkou a ovplyvňuje vývoj a činnosť nervovej sústavy.
Nikotín má síce stimulačné a uvoľňujúce účinky, je však návykovou látkou, ktorá ovplyvňuje činnosť a hlavne vývoj nervovej sústavy. Podobne ako neplnoletí, i tehotné ženy by sa mali úplne vyhýbať pôsobeniu nikotínu v akejkoľvek forme, rovnako ako by sa mali úplne vyhnúť inhalácii cigaretového dymu. Spoločnosť Philip Morris International dôrazne neodporúča používať zariadenie IQOS počas tehotenstva a dojčenia.
Áno, podľa vlastného uváženia. IQOS je lepšou voľbou než fajčenie klasických cigariet, nie je však bez rizika. IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vzduchu v uzavretých priestoroch nad limitné hodnoty stanovené legislatívou, napriek tomu vo vzduchu zanecháva stopy nikotínu a acetaldehydu. Preto ho používajte rozumne a s ohľadom na okolie, zvlášť v blízkosti rizikových skupín.
IQOS je elektronické zariadenie skladajúce sa z mnohých precíznych súčiastok a materiálov, o ktorých sa môžete dozvedieť viac v sekcii Technológia. Starší variant zariadenia IQOS 2.4 Plus funguje správne v teplotnom rozmedzí od 10 do 40 °C, zatiaľ čo novšia verzia IQOS 3 zvláda teploty od 0 až do 50 °C. Vzhľadom na elektronické obvody je tiež vhodné, aby zariadenie nebolo zbytočne vystavované vysokej vlhkosti a nedochádzalo k priamemu ponoreniu do vody.

Prechod na IQOS.

Naša štúdia ukazuje, že spokojnosť tých, ktorí úplne prešli na IQOS, je porovnateľná so spokojnosťou tých, ktorí pokračovali vo fajčení cigariet.* Zisti viac o našej ceste vedeckého skúmania a hodnotenia.

Objav

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: IQOS nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Najlepšie rozhodnutie, ktoré môže fajčiar urobiť, je prestať úplne užívat tabak a nikotín.

*Trojmesačné klinické štúdie uskutočnené v USA a Japonsku vždy so 160 dospelými fajčiarmi v takmer skutočných podmienkach.

 IQOS ILUMA holder.
Modré IQOS ILUMA zariadenie.
Zelená IQOS ILUMA  prime zariadenie.
Výskum IQOS.

Cesta hodnotenia IQOS

Červené zariadenie IQOS ILUMA  v ruke.
Nahrievanie bez spaľovania.

Objav nahrivaný tabak

Často kladené otázky

Desiatky rokov výskumov potvrdzujú, že primárnym zdrojom ochorení a problémov spojených s fajčením sú škodlivé a potenciálne škodlivé látky vznikajúce pri horení tabaku.

Jediným spôsobom, ako sa vyhnúť rizikám a chorobám spojeným s fajčením, je s fajčením vôbec nezačínať. Pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak naďalej pokračovali vo svojom návyku, spoločnosť Philip Morris International vyvinula kategóriu produktov nahrievajúcich tabak, tzv. EHTP (Electrically Heated Tobacco Product) so zníženým rizikom pre zdravie, do ktorej patrí aj IQOS. Táto unikátna technológia má potenciál znížiť zdravotné riziká, ktorým je človek vystavený pri fajčení klasických cigariet. Eliminácia horenia a z toho vyplývajúca redukcia množstva škodlivých látok je základom celého vývoja bezdymových produktov produkujúcich aerosól.

Výsledkom viac ako dvadsaťročného výskumu, vedeckých štúdií porovnávajúcich IQOS s referenčnou cigaretou a 9,2 miliardy dolárov, ktoré spoločnosť investovala, je napríklad niekoľko verzií nahrievacieho zariadenia IQOS, ale aj najmodernejšej verzie vaporizačných produktov odparujúcich roztok s obsahom nikotínu, ktoré neobsahujú decht.

V aerosóle z IQOS sa vyskytuje oveľa menej škodlivín než v cigaretovom dyme – ako ďalej vysvetlíme, v priemer až o 95%. Tieto údaje sú potvrdené meraním na prístrojoch v laboratóriu podľa štandardizovaných postupov a overené nezávislými meraniami. Významne nižšie množstvo škodlivín v aerosóle znamená výrazne nižšie vstrebávanie škodlivín do ľudského organizmu (odborne „metabolizuje v organizme“), čo je potvrdené klinickými štúdiami realizovanými podľa medzinárodne uznávaných etických a vedeckých požiadaviek na realizáciu klinických štúdií
Čo je však najdôležitejšie – hlavné klinické indikátory chorôb obvykle súvisiacich s fajčením cigariet sa pri používaní zariadenia IQOS navracajú do normálnych hodnôt. A to dokonca tak výrazne, že sa blížia hodnotám u ľudí, ktorí prestali fajčiť cigarety úplne.

Čo presne reprezentujú ukazovatele klinického rizika, je znázornené nižšie:

To neznamená, že používanie IQOS je bez rizika. Znamená to však, že zníženie obsahu škodlivých a potenciálne škodlivých látok v aerosóle z IQOS zariadenia vedie k významnému zníženiu dopadu na ľudské zdravie a má nižší potenciál vzniku a rozvinutia chorôb súvisiacich s fajčením klasických cigariet.

Spoločnosť Philip Morris International zadáva dlhodobé štúdie a monitoruje udalosti spojené s používateľmi svojich produktov pre účely zmapovania dlhodobého efektu používania zariadenia IQOS na zdravie. Získať jednoznačný dôkaz o zmenách v populácii užívateľov je dlhodobý proces klinického výskumu. Preto mnohé štúdie s dobrovoľníkmi ešte stále prebiehajú. Podrobnosti o týchto štúdiách sú k dispozícii v anglickom jazyku v tomto článku.

V súčasnosti sa okrem iného využíva špeciálne navrhnutý matematický model (text je v anglickom jazyku) na vyhodnotenie potenciálu zariadenia IQOS znížiť alebo úplne eliminovať zdravotné riziká spojené s používaním tabakových výrobkov vzhľadom na vek používateľov. Z jeho výsledkov možno konštatovať, že prechod na tabakové produkty so zníženým rizikom pre fajčiarov medzi 20 a 30 rokmi predstavuje prevažne prevenciu zdravotných rizík, zatiaľ čo pre starších ako 40 a 50 rokov ide skôr o redukciu miery týchto rizík (text je v anglickom jazyku).

Je preukázané, že pri používaní IQOS namiesto klasických cigariet je menej pravdepodobné, že sa u užívateľa vyskytnú choroby obvykle spojené s fajčením cigariet. To však neznamená, že je toto riziko nulové, ale je menšie. IQOS zariadenie teda predstavuje lepšiu voľbu pre osobné zdravie oproti pokračovaniu vo fajčení klasických cigariet. Britská Kráľovská lekárska spoločnosť v roku 2016 uviedla, že „škodlivosť fajčenia nie je primárne spojená s používaním nikotínu ako takého, ale s ostatnými zložkami tabakového dymu. Preto je dôležité v čo najväčšej miere podporovať prechod súčasných fajčiarov cigariet na nové alternatívy a zdroje nikotínu, ktoré nevytvárajú dym. Tým by mohlo dôjsť k významnému zlepšeniu ich zdravia a predĺženiu očakávanej dĺžky ich života“. (Zdroj v anglickom jazyku je dostupný tu.)

Podľa švajčiarskej neklinickej štúdie IQOS zanecháva výrazne menej škvŕn na zuboch než cigarety. Ak sú však zuby už zafarbené, prechod na IQOS tento stav nezvráti. Štúdia vo Švajčiarsku bola vykonaná na reálnych ľudských zuboch a najbežnejších dentálnych materiáloch. Na rozdiel od podmienok v reálnom živote však zuby neboli vystavené ďalším látkam spôsobujúcim zafarbenie, ako je káva, čaj alebo víno.

V Japonsku, Švajčiarsku, Taliansku, Rumunsku a Španielsku bol vykonaný aj online prieskum, ktorý od 3 157 bývalých fajčiarov, ktorí prešli na IQOS, zisťoval, aký má IQOS vplyv na ich dych v porovnaní s fajčením cigariet. Podľa skúseností týchto používateľov IQOS po používaní zanecháva lepší dych a menší zápach z úst než cigarety.

Výsledky štúdií o znížení expozície HPHC známe k dnešnému dňu ukazujú, že úplný prechod na zariadenie IQOS nie je stále celkom bez rizika, ale predstavuje menšie zdravotné riziko než pokračovanie vo fajčení klasických cigariet. 
Najnovšia štúdia hodnotiaca „odpoveď na expozíciu“, tzv. Exposure Response Study (ďalej len ERS), bola navrhnutá tak, aby dokázala odpovedať na dôležité otázky týkajúce sa vplyvu výrobkov na nahrievanie tabaku v reálnych podmienkach ich používania. ERS štúdia je prvým klinickým výskumom svojho rozsahu hodnotiacom potenciál redukcie zdravotného rizika produktov bez dymu pre ich používateľov. Ve štúdii, sledujúcej 984 dobrovoľníkov počas 6 mesiacov, sa merali zmeny v ukazovateľoch klinického rizika u zdravých fajčiarov, ktorí buď prešli na zariadenie pre nahrievanie tabaku IQOS, alebo naďalej pokračovali vo fajčení klasických cigariet svojej preferovanej značky. Počas tejto rozsiahlej polročnej štúdie sa zistilo, že:

  • všetkých 8 sledovaných ukazovateľov klinického rizika sa na konci štúdie zlepšilo u fajčiarov, ktorí počas štúdie prešli na výrobok IQOS,
  • u väčšiny, konkrétne 5 z 8 týchto ukazovateľov, sa preukázal štatisticky významný rozdiel medzi skupinou užívateľov zariadení IQOS a skupinou tých, ktorí zostali pri fajčení klasických cigariet.

Presné rozdiely možno zistiť v náhľade ERS štúdie - také výsledky boli dosiahnuté aj napriek tomu, že niektorí zo sledovaných používateľov zariadenia IQOS súčasne pokračovali vo fajčení klasických cigariet (až v pomere 30% cigariet k používaniu IQOS zariadenia). Okrem už uvedených 8 hlavných ukazovateľov klinického rizika bol zaznamenaný aj pozitívny vývoj pri mnohých ďalších klinických aspektoch. Výsledky tejto štúdie tak naďalej potvrdzujú všetky zistenia z predchádzajúcich výskumov, keď všetko nasvedčuje o redukcii zdravotného rizika.

Teplota aerosólu pri vstupe do ústnej dutiny používateľa je približne 45°C. Teplota dymu z cigarety je premenlivá. Zvyšuje sa potiahnutím a tým, ako cigareta ku koncu dohorieva. Aerosól IQOS je teda mierne teplejší než dym z cigarety po zapálení, ale mierne chladnejší než dym pred dohorením cigarety. Na pocit tepla má vplyv aj veľkosť plochy koncového filtra, ktorá je v kontakte s perami.
Je známe, že fajčenie dráždi a poškodzuje dýchacie cesty a pľúcne tkanivo,  spôsobuje mnoho respiračných chorôb vrátane astmy. Cigaretový dym obsahuje viac ako 6 000 látok, z ktorých je asi 100 klasifikovaných ako škodlivých alebo potenciálne škodlivých, ako aj vysokú hladinu oxidantov. Niektoré z týchto škodlivých a potenciálne škodlivých látok sú primárnymi mediátormi dopadu cigaretového dymu na dýchacie cesty a pľúca popísané vyššie. Dostupné údaje o IQOS spoločnosti PMI preukazujú významné zníženie (v priemere o 95%) hladín škodlivých a potenciálne škodlivých zložiek prítomných v aerosóle IQOS pri vdychovaní v porovnaní s cigaretovým dymom. Prechod na IQOS tak predstavuje menšie riziko poškodenia organizmu v porovnaní s fajčením horiacich cigariet. Dostupné údaje z našich laboratórnych a modelových štúdií na zvieratách preukazujú, že IQOS významne znižuje zápal a poškodenie tkanív v pľúcach v porovnaní s fajčením cigariet. Doposiaľ sme neurobili žiadnu štúdiu o účinku IQOS na rozvoj astmy a konečný dôkaz, pokiaľ ide o vplyv používania IQOS v porovnaní s fajčením cigariet na výskyt respiračných ochorení, bude vyžadovať ďalšie dlhodobé skúmanie, len čo bude prípravok dostupný dlhšiu dobu na trhu. Stále však platí, že IQOS nie je bez rizika a najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť škodlivým následkom spojeným s fajčením, je úplne prestať.
Existuje vedecký názor[1], že zvýšenie telesnej hmotnosti pri ukončení fajčenia je normálny jav. Komplexné mechanizmy, zapojené do tohto procesu, nie sú ešte plne preskúmané. Odvykanie od fajčenia cigariet pravdepodobne spôsobuje priberanie na váhe, pretože nikotín (v cigaretách) zvyšuje energetický výdaj a pôsobí ako látka potlačujúca chuť do jedla. Vo väčšine prípadov zostáva prírastok hmotnosti obmedzený (< 4,5 kg) a bývalí fajčiari sa vrátia k telesnej váhe (hmotnosti), ktorú by mali, akoby nikdy nefajčili. Zvýšenie váhy je teda omnoho menej škodlivé pre zdravie než pokračovanie vo fajčení. <br><br> Prechod z cigariet na IQOS síce dramaticky znižuje expozíciu toxickým látkam, ale vedie k podobnej expozícii nikotínu ako pri fajčení cigariet. Doposiaľ dostupné údaje o vplyve prechodu na IQOS na telesnú hmotnosť pochádzajú z našich klinických štúdií. Po 6 mesiacoch prechod z cigarety na IQOS zvyšuje telesnú hmotnosť a index telesnej hmotnosti v priemere o + 0,71 kg a + 0,24 kg/m2 (PMI MRTPA pre IQOS, 2018). Prechod na IQOS by preto mal mať len obmedzený vplyv na hmotnosť. Dopad IQOS oproti ukončeniu fajčenia na telesnú hmotnosť však vyžaduje ďalšie dlhodobé skúmania, len čo bude prípravok dostupný na trhu dlhší čas. Stále však platí, že IQOS nie je bez rizika a najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť škodlivým následkom fajčenia, je prestať fajčiť. Ak sa po prechode na IQOS alebo po odvykaní od fajčenia vaša telesná hmotnosť významne zvýši, poraďte sa so svojím lekárom o vašom zdravotnom stave.<br> Vyvážená strava a aktívny pohyb pomôžu stabilizovať vašu hmotnosť. <br><br> Referencie: [1] Aubin HJ, Farley A, Lycett D, Lahmek P, Aveyard P. Weight gain in smokers after quitting cigarettes: meta-analysis. BMJ. 2012;345:e4439
Nikotín spôsobuje zmrštenie tepien a ciev, ktoré v ľudskom tele rozvádzajú okysličenú krv, čo okrem iného vedie aj k celkovo menšiemu prekrveniu niektorých častí tela, napr. ďasien. U mladších jedincov sa v čase medzi fajčením cievy dokážu roztiahnuť do pôvodného stavu. U starších ľudí sa ich elasticita znižuje dlhodobým vplyvom ďalších toxických látok spojených s fajčením. V kombinácii so škodlivými a potenciálne škodlivými látkami, ktoré pravidelne prijímajú fajčiari klasických cigariet, existuje preukázaná predispozícia pre vznik a rozvoj paradentózy a obdobných ochorení dutiny ústnej. Klinicky je preukázané, že fajčenie cigariet má negatívny vplyv na dutinu ústnu, pravidelný prísun škodlivých a potenciálne škodlivých látok vedie k vzniku a rozvoju paradentózy. Z týchto faktov tak vyplýva, že je teoreticky možné, aby po prechode na zariadenie IQOS dospelým fajčiarom dočasne krvácali ďasná, nie však ako prejav paradentózy či iného ochorenia, ale naopak, náhleho zlepšenia priechodnosti ciev v ďasnách, v ktorých prúdi viac krvi a sú citlivejšie. Odstránenie vplyvu škodlivých a potenciálne škodlivých látok na dutinu ústnu odstraňuje zápal a obnovuje zdravé tkanivá.
Spoločnosť Philip Morris International dlhodobo sleduje príčiny vzniku a rozvoja rakoviny pľúc v spojitosti s používaním tabakových výrobkov. Nedávna štúdia vykonaná v laboratórnom prostredí sa zamerala na vplyv rôznych spôsobov používania tabaku na celoživotné riziko vzniku rakoviny. Inými slovami, existuje tzv. Miera rizika, že sa počas života fajčiara rozvinie rakovina. Tá je v prípade cigaretového dymu reprezentovaná prítomnosťou mnohých karcinogénov vznikajúcich pri horení (spaľovaní) tabaku. Akrylonitril, butadién, kadmium, formaldehyd, špecifické tabakové nitrozamíny či acetaldehyd sú len niektoré z dlhého výpočtu takýchto škodlivých látok. V štúdii na myšiach, dlhodobo vystavených vplyvu niektorého z druhov aerosólov, bolo zistené, že pri expozícii aerosólu zo zariadenia IQOS je celoživotné riziko vzniku rakoviny o 97,6% nižšie oproti cigaretovému dymu. Obsah vyššie uvedených látok je v tomto aerosóle nižší v priemere o 95%, napr. kadmium nebolo zistené vôbec. Dospelí používatelia IQOS tak majú celkovo nižší sklon k vzniku či rozvoju rakoviny pľúc a iných ochorení spojených s fajčením. Používanie zariadenia IQOS síce nie je bez rizika, množstvo overených štúdií a rozborov však dokazuje, že IQOS obsahuje podstatne menšie množstvo a nižšiu koncentráciu škodlivých či potenciálne škodlivých látok. Predstavuje teda menej rizikovú alternatívu v porovnaní s fajčením klasických cigariet.
Tabakové náplne pre zariadenie IQOS obsahujú nikotín. Ten aj v malom množstve účinkuje ako stimulant a môže zvýšiť tepovú frekvenciu. Ide iba o prechodný efekt spôsobený príjmom nikotínu, napriek tomu by sa tejto látke mali vyhýbať ľudia s kardiovaskulárnym ochorením a inými zdravotnými komplikáciami týkajúcimi sa srdcovej činnosti a ciev. 
Tabakové náplne určené pre zariadenie IQOS obsahujú okrem iného aj glycerol, tiež známy ako glycerín. Plní tu funkciu zvlhčovača a pomáha k tvorbe viditeľnej pary. Glycerol sa v priemysle používa aj ako sladidlo či rozpúšťadlo. Pri bežných dávkach používaných v potravinách sa považuje za bezpečnú látku. V tele funguje ako priamy zdroj energie, pretože sa premení na glykogén (zásobáreň energie). Vo väčších dávkach môže spôsobovať nevoľnosť, zvracanie, hnačky, bolesti hlavy alebo smäd. Na príjem väčšieho množstva glycerolu by si mali dať pozor predovšetkým diabetici, ľudia so srdcovými poruchami alebo s poškodenou pečeňou či obličkami. V koncentrovaných roztokoch je dráždivý, ale za normálnych podmienok je netoxický, nedráždivý a nemal by spôsobovať alergie.
Akékoľvek tabakové výrobky by nemali konzumovať ľudia, ktorí už trpia nejakou zdravotnou poruchou ovplyvňovanou nikotínom. IQOS síce predstavuje menšie zdravotné riziko než fajčenie klasických cigariet, napriek tomu tabakové náplne HEETS obsahujú špecifické látky, na ktoré môžu byť niektorí jedinci citliví alebo alergickí. To môže spôsobovať uvedené reakcie, rovnako ako prípadné predávkovanie nikotínom. Ak sa stretnete s nejakým pretrvávajúcim nežiaducim zdravotným stavom, odporúča sa bezodkladne navštíviť lekára a konzultovať s ním váš špecifický zdravotný stav a možné kontraindikácie s nikotínom, popr. s niektorou z látok nachádzajúcich sa v tabakových náplniach HEETS. Keďže aerosól zo zariadenia IQOS obsahuje v priemere o 90 – 95% menej škodlivých látok, ktoré sa dostanú do ľudského organizmu, môže aj toto zlepšenie vyvolať rôzne reakcie – zmenu hladiny cukrov v krvi, lepšiu prekrvenosť a dočasnú krvácavosť niektorých periférnych ciev a podobne. Zvlášť v prípade ľudí trpiacich cukrovkou 2. typu je vhodné konzultovať prechod na IQOS so svojím lekárom. Celkový zdravotný stav dospelých fajčiarov, ktorí kompletne prešli na zariadenie IQOS, by sa mal výrazne zlepšiť. To dokladá polročná štúdia, ktorá zistila, že hlavné klinické indikátory chorôb obvykle spojených s fajčením cigariet sa pri používaní zariadenia IQOS navracajú do normálnych hodnôt, dokonca tak výrazne, že sa blížia k hodnotám u ľudí, ktorí prestali fajčiť úplne.
Používanie bezdymových tabakových produktov vrátane zariadenia IQOS je menej riziková alternatíva fajčenia cigariet. Napriek tomu môže v ojedinelých prípadoch vyvolať alergické reakcie u ľudí, ktorí k tomu majú nejaký zdravotný predpoklad. Alergické reakcie na nikotín, propylénglykol či glycerol sa vyskytujú zriedka ako kožná reakcia vo forme žihľavky, vyrážky a svrbenia. Počas klinických štúdií hodnotiacich zariadenie IQOS boli alergické reakcie hlásené ako vzácne. Ak sa u vás vyskytne podobná reakcia, je nutné okamžite prestať s používaním zariadenia IQOS či iného tabakového výrobku, ktorý tento stav mohol spôsobiť. Je vhodné navštíviť svojho praktického lekára a nahlásiť podozrenie na nežiaduci účinok spojený s používaním zariadenia IQOS a tabakových náplní HEETS na lokálnu zákaznícku linku Philip Morris Slovakia s.r.o. Spoločnosti záleží na kvalite produktov a spokojnosti zákazníkov a tieto informácie môžu prispieť k dlhodobému vývoju ďalších tabakových produktov so zníženým rizikom.