Informácie a praktické rady o našich elektronických cigaretách


Spoločnosť PMI ponúka širokú škálu kvalitných, vedecky podložených bezdymových výrobkov, ktoré sú oveľa lepšou voľbou než pokračovanie vo fajčení cigariet. Našou víziou je, že cigarety budú jedného dňa úplne nahradené bezdymovými výrobkami.

1. Fajčenie cigariet spôsobuje vážne ochorenia a je návykové. Bezpochyby najlepším rozhodnutím, ktoré môže fajčiar urobiť, je s užívaním tabaku a nikotínu úplne prestať. 

2. Tabak alebo nikotín by nemali užívať neplnoleté osoby, a to v žiadnej forme. 

3. Bezdymové výrobky spoločnosti PMI sú určené dospelým fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových produktov.  

4. Bezdymové výrobky spoločnosti PMI neponúkame ľuďom, ktorí tabakové alebo nikotínové výrobky nikdy neužívali alebo ktorí s ich užívaním prestali. Naše bezdymové výrobky nepredstavujú alternatívu k odvykaniu a ani neslúžia ako pomôcky na odvykanie. 

5. Bezdymové výrobky spoločnosti PMI nie sú bez rizika a obsahujú nikotín, ktorý je návykový. Prechod na bezdymové výrobky je však oveľa lepšou voľbou ako fajčenie cigariet.

6. Dospelých užívateľov bezdymových výrobkov podporujeme na ich ceste k úplnému prechodu na tieto produkty prostredníctvom vzdelávania a poradenstva. 

7. Ak chcú spotrebitelia využívať výhody bezdymových výrobkov, musia na tieto produkty kompletne prejsť a s fajčením natrvalo prestať.

8. Spotrebiteľov informujeme o všetkých dôležitých bezpečnostných informáciách týkajúcich sa našich bezdymových výrobkov.

Prečítajte si viac v našom materiáli. Postupy pre správny prechod na bezdymové výrobky PMI tu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY

Tabak a nikotín

 • VEEBA, VEEV NOW a VEEV náplne obsahujú nikotín, ktorý je návykový.
 • VEEBA, VEEV NOW, IQOS VEEV, VEEV ONE a VEEV náplne nie sú bez rizika.
 • Najlepší spôsob, ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku, je úplne prestať tabak a nikotín užívať.
 • Niektorí užívatelia IQOS VEEV, VEEV ONE, VEEV NOW a VEEBA náplní uvádzali, že pociťovali bolesť brucha, bolesti v hrudníku, pocit dusenia sa, kašeľ, sťažené dýchanie, závraty, sucho v ústach, sucho v hrdle, zápal ďasien, bolesti hlavy, nepokoj, pocit plného nosa, nevoľnosť, zápal ústnej dutiny, búšenie srdca, zápal hrdla a zvracanie.
 • Výrobky obsahujúce nikotín by nemali užívať osoby, ktoré trpia alebo sú ohrozené chorobami srdca, sú diabetici, trpia epilepsiou alebo majú záchvaty.
 • Výrobky obsahujúce nikotín by nemali byť užívané počas tehotenstva alebo dojčenia. Ak ste tehotná alebo dojčíte, alebo sa domnievate, že by ste mohli byť tehotná, mali by ste hneď prestať s užívaním tabaku ako aj s užívaním nikotínu.
 • Ukončenie fajčenia alebo prechod na VEEBA, IQOS VEEV, VEEV NOW, VEEV ONE a VEEV náplne, alebo na iné výrobky obsahujúce nikotín môže vyžadovať úpravu dávkovania niektorých liekov (napr. theofylínu, klozapínu, ropinirolu).
 • Ak máte otázky ohľadom toho, či by ste mali užívať VEEBA, IQOS VEEV, VEEV NOW, VEEV ONE alebo VEEV náplne pri svojom súčasnom zdravotnom stave, obráťte sa, prosím, na odborníka v zdravotníctve.

Výhradné používanie VEEV a VEEV ONE náplní 

Zariadenie IQOS VEEV a VEEV ONE náplne nakupujte len v kamennom alebo internetovom IQOS obchode alebo u iných autorizovaných predajcov. 

 • So zariadením IQOS VEEV používajte vždy len náplne VEEV a so zariadením VEEV ONE len náplne VEEV ONE. IQOS VEEV a VEEV ONE nikdy nepoužívajte s inými náplňami. Ak tak urobíte, riskujete zranenie.
 • Neupravujte ani sa žiadnym spôsobom nepokúšajte dopĺňať VEEV a VEEV ONE náplne ani nepridávajte do VEEV a VEEV ONE náplne žiadne látky.  Ak tak urobíte, riskujete zranenie.
 • Nepoužívajte tento výrobok, pokiaľ sa VEEV alebo VEEV ONE náplň zdá byť poškodená, rozbitá, alebo máte podozrenie, že s ňou bolo nedovoleným spôsobom manipulované, alebo z nej čokoľvek uniká.

Užívatelia by si mali predtým, ako začnú tento produkt používať, prečítať úplné znenie textu bezpečnostné upozornenia a pokyny, ktorý obsahuje dôležité bezpečnostné informácie týkajúce sa používania výrobku:

Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k IQOS VEEV
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k VEEV náplní
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k VEEV NOW
Bezpečnostné upozernenia & Pokyny k VEEV ONE
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k VEEV ONE pods
Licenčná zmluva k firmwaru

 

Degradácia batérie

Zariadenie IQOS VEEV a VEEV ONE obsahuje lítium-iónovú batériu. Lítium-iónová batéria v zariadeniach je spotrebná zložka, ktorá používaním a vekom degraduje. Ide o prirodzený proces, ktorý sa vyskytuje pri všetkých dobíjateľných lítium-iónových batériách. Starnutím batérie strácajú aktívne zložky vo vnútri batérie schopnosť udržať energiu, čo vedie k trvalému poklesu maximálnej kapacity batérie a využiteľnej energie. Účinné zložky sa navyše stávajú menej účinnými pri dodávaní energie, čo má za následok zníženú schopnosť batérie poskytovať dostatok energie na prevádzku zložiek elektronických zariadení. V dôsledku toho môžete mať v určitých prípadoch pocit kratšieho zážitku, menšieho počtu potiahnutí alebo zážitkov s jedným plným nabitím, kratšieho prípadne chýbajúceho druhého po sebe idúceho použitia alebo niektoré funkcie zariadenia nemusia fungovať. 

Batéria je chemický systém, ktorý vyžaduje určité teplotné rozsahy počas nabíjania a vybíjania na optimálne fungovanie a minimalizovanie degradácie kapacity batérie počas jej životnosti. Hoci má vaše zariadenie určitý prevádzkový rozsah, v ktorom bude fungovať, prevádzka v extrémnych hraničných stavoch tohto rozsahu spôsobí rýchlejšie vybitie batérie. Vaše zariadenie sa dodáva s prispôsobeným softvérom na riadenie parametrov nabíjania s cieľom maximalizovať životnosť zariadenia. Algoritmy môžu podporiť dlhú životnosť batérie, ale nikdy nedokážu úplne zmierniť prirodzené mechanizmy starnutia lítiových batérií. Prevádzka zariadenia pri vysokých a nízkych teplotách urýchľuje prirodzenú degradáciu batérie. Aj keď zariadenie nepoužívate, batérie obsahujú chemické systémy, ktoré môžu časom degradovať. Na spomalenie procesu degradácie batérie odporúčame nabíjať zariadenie v odporúčanom teplotnom pásme, nenechávať ho dlhodobo vybité a používať nabíjacie káble a napájacie adaptéry dodávané spolu so zariadením podľa návodu na použitie.

 

Prečítajte si, prosím, ďalšie dôležité informácie vo FAQ tu.

Na našich webových stránkach môžete nájsť nasledujúcu komunikáciu pre zákazníkov, ktorá vychádza z nižšie uvedených zdrojov:

VEEV NOW

Nevyžaduje žiadne čistenie. Žiadne doplňovanie e-liquidu.​

Bez nutnosti nabíjania.

VEEV NOW nezanecháva škvrny na prstoch. 

VEEV NOW produkuje menej zápachu ako cigarety.*

* 95 % zhoda medzi 311 dospelými spotrebiteľmi v Kanade, 2022.

Pretože VEEV NOW produkuje menej zápachu ako cigarety, bude pravdepodobne menej obťažovať ľudí v Tvojom okolí.*

* 94 % zhoda medzi 311 dospelými spotrebiteľmi v Kanade, 2022.

VEEV NOW nezanecháva nepríjemný zápach.*

* 91 % zhoda medzi 311 dospelými spotrebiteľmi v Kanade, 2022.

VEEV NOW nezanecháva prakticky žiadny zápach v porovnaní s cigaretami.*

* 88 % zhoda medzi 311 dospelými spotrebiteľmi v Kanade, 2022.

Aerosól z VEEV NOW sa rozptýli rýchlejšie ako cigaretový dym.*

* 88 % zhoda medzi 311 dospelými spotrebiteľmi v Kanade, 2022.

Spotrebitelia, ktorí prešli na zariadenie VEEV NOW, tvrdia, že ich dych je lepší v porovnaní s cigaretami.*​

* 86 % zhoda medzi 311 dospelými spotrebiteľmi v Kanade, 2022.

Spotrebitelia, ktorí prešli na zariadenie VEEV NOW, sa v blízkosti druhých cítia pohodlnejšie ako po vyfajčení cigarety.*​

* 85 % zhoda medzi 311 dospelými spotrebiteľmi v Kanade, 2022.

Spotrebitelia, ktorí prešli na zariadenie VEEV NOW, tvrdia, že sa stretávajú s menej nepríjemným pocitom a chuťou v ústach v porovnaní s pocitom po vyfajčení cigarety.*

* 85 % zhoda medzi 311 dospelými spotrebiteľmi v Kanade, 2022.

VEEV NOW zanecháva menej pretrvávajúceho zápachu na rukách, vlasoch a oblečení ako cigarety.*

* 95 % zhoda medzi 311 dospelými spotrebiteľmi v Kanade, 2022.

VEEV NOW zanecháva menej pretrvávajúceho zápachu na nábytku a textile ako cigarety.*

* 95 % zhoda medzi 311 dospelými spotrebiteľmi v Kanade, 2022.

VEEV NOW je lepšou voľbou ako pokračovanie vo fajčení cigariet. *

*Dôležitá informácia: VEEV NOW nie je bez rizika. 

VEEV NOW nevytvára dym.

VEEV NOW nevytvára dym, ale aerosól.​

VEEV NOW produkuje aerosól, ktorý nie je dym.

VEEV NOW technológia bola navrhnutá v USA.

Až 500 potiahnutí.*

* Odhad na základe kapacity batérie novovyrobeného výrobku pri potiahnutí trvajúcom 1 sekundu. Môže sa líšiť v závislosti od individuálneho spôsobu použitia. Viac na www.IQOS.com.

VEEV NOW e-liquidy a produkt prešli vedeckým posúdením.

Vychutnaj si konzistentnú chuť pri každom potiahnutí zariadenia VEEV NOW.​

Príchute zariadenia VEEV NOW sú vyrobené z vysokokvalitných ingrediencií.​

Zariadenie VEEV NOW používa vysokokvalitné e-liquidy, spoločne s prednabitou certifikovanou batériou.

VEEV NOW je starostlivo vyrábaný v súlade s našimi výrobnými štandardmi a obsahuje vysokokvalitné ingrediencie, ako sú nikotín farmaceutickej kvality a príchute v potravinárskej kvalite. Pre zabezpečenie konzistentného, vysokokvalitného zážitku z vapingu.

Zariadenie VEEV NOW je vreckovej veľkosti.

VEEV NOW produkuje v priemere o 99 % nižšie množstvo škodlivín v porovnaní s cigaretami.*

Dôležitá informácia: To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 99 %. VEEV NOW nie je bez rizika.​

* Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.​​

VEEV NOW produkuje výrazne menej škodlivín v porovnaní s cigaretovým dymom.*​

Dôležitá informácia: VEEV NOW nie je bez rizika.​

*Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.

VEEV NOW aerosól obsahuje výrazne menej škodlivín v porovnaní s cigaretovým dymom.*​

Dôležitá informácia: VEEV NOW nie je bez rizika.​

* Merali sme 9 škodlivých chemických látok, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča znížiť v cigaretovom dyme, z ktorých je menej detegovaných v aerosóle VEEV ONE. Pozri sa na dôležité informácie na www.IQOS.com.

VEEV NOW je lepšou voľbou ako pokračovanie vo fajčení.​

Dôležitá informácia: VEEV NOW nie je bez rizika. 

VEEV NOW je lepšou alternatívou, ktorá je podporená vedou.

Dôležitá informácia: VEEV NOW nie je bez rizika. 

Zariadenie VEEV NOW môže byť vrátené na recykláciu.*​

* Prines svoje použité zariadenie a my sa postaráme o recykláciu jeho recyklovateľných komponentov.​

Zariadenie VEEV NOW je určené na recykláciu.*​

​* Prines svoje použité zariadenie a my sa postaráme o recykláciu jeho recyklovateľných komponentov.​

 

Vychutnajte si konzistentnú chuť pri každom použití VEEV ONE.

VEEV ONE neprodukuje dym.

VEEV ONE produkuje aerosól, ktorý nie je dym.

Výmena príchutí alebo náplne je jednoduchá.

Bez nutnosti čistenia. Bez nutnosti dopĺňania.

Nový náustok s každou novou náplňou pre hygienickejší zážitok z vapovania.

Bez nutnosti meniť knôt a cievku.

Nový mini keramický nahrievač v každej VEEV ONE náplni.

Žiadny prenos chuti z jednej náplne do druhej.

VEEV ONE má ergonomický kompaktný design.

Batéria VEEV ONE je kompaktná.

VEEV ONE nezanecháva škvrny na prstoch.

VEEV ONE produkuje v priemere o 99 % nižšie množstvo škodlivín v porovnaní s cigaretami.*

Dôležitá informácia: To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 99 %. VEEV ONE nie je bez rizika.

* Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.

VEEV ONE produkuje výrazne menej škodlivín v porovnaní s cigaretovým dymom.*

Dôležitá informácia: VEEV ONE nie je bez rizika.

* Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.

VEEV ONE aerosól obsahuje výrazne menej škodlivín v porovnaní s cigaretovým dymom.*

Dôležitá informácia: VEEV ONE nie je bez rizika.

* Merali sme 9 škodlivých chemických látok, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča znížiť v cigaretovom dyme, z ktorých je menej detegovaných v aerosóle VEEV ONE. Pozri sa na dôležité informácie na www.IQOS.com.

VEEV ONE je lepšou voľbou ako pokračovanie vo fajčení cigariet.

Dôležitá informácia: VEEV ONE nie je bez rizika.

VEEV ONE je lepšou alternatívou, ktorá je podporená vedou.

Dôležitá informácia: VEEV ONE nie je bez rizika.

Telo prístroja VEEV ONE je vylisované z jedného bloku hliníka.

Zariadenie VEEV ONE Vás upozorní, keď je náplň prázdna.

VEEV ONE je vybavený kompaktnou keramickou technológiou nahrievania.

VEEV ONE prináša charakteristickú kombináciu technologických prvkov, ako je kompaktný keramický nahrievač a systém detekcie nízkej hladiny náplne.

VEEV ONE je navrhnutý tak, aby zabránil spálenej chuti.

Zariadenie VEEV ONE má v užívateľskom rozhraní 4 LED kontrolky.

Systém detekcie nízkej hladiny náplne.

Zariadenie VEEV ONE je vyrobené tak, aby zabránilo úniku náplne.

Vloženie náplne VEEV ONE uľahčuje magnetický konektor.

Zariadenie VEEV ONE je odolné voči postriekaniu malým množstvom vody.

Na použitie jednej celej náplne vyžaduje zariadenie VEEV ONE jedno nabitie.

Zariadenie VEEV ONE poskytuje možnosť rýchleho nabíjania.

VEEV ONE sa nabije za menej ako 45 minút.

VEEV ONE má 420mAh batériu.

Výkonná batéria.*

* Nahrievací výkon 6,5 W.

VEEV ONE obsahuje vysokovýkonný nahrievač.*

* Nahrievací výkon 6,5 W.

Nahrievací výkon VEEV ONE je 6,5 W.

VEEV ONE poskytuje až 1 000 potiahnutí.*

* Odhad na základe potiahnutia trvajúceho 1 sekundu. Môže sa líšiť v závislosti od individuálneho spôsobu použitia.

Dlhotrvajúci pôžitok z vapingu.*

* Odhad na základe potiahnutia trvajúceho 1 sekundu. Môže sa líšiť v závislosti od individuálneho spôsobu použitia.

Náplne a zariadenia VEEV ONE prešli vedeckým posúdením.

Náplne VEEV ONE sú vyrobené z vysoko kvalitných surovín.

VEEV ONE má kvalitné komponenty.

Náplne VEEV ONE môžu byť vrátené na recykláciu.*

* Prines svoje použité náplne a my sa postaráme o recykláciu ich recyklovateľných komponentov.

Náplne VEEV ONE môžu byť vrátené na energetické využitie.

Zariadenie VEEV ONE môže byť vrátené na recykláciu.

* Prines svoje použité zariadenie a my sa postaráme o recykláciu jeho recyklovateľných komponentov.

Zariadenie a obal od náplní VEEV ONE sú určené na recykláciu.