Dôležité informácie o IQOS VEEV Vape

 

Spoločnosť PMI ponúka širokú škálu kvalitných, vedecky podložených bezdymových výrobkov, ktoré sú oveľa lepšou voľbou než pokračovanie vo fajčení cigariet. Našou víziou je, že cigarety budú jedného dňa úplne nahradené bezdymovými výrobkami.

1. Fajčenie cigariet spôsobuje vážne ochorenia a je návykové. Bezpochyby najlepším rozhodnutím, ktoré môže fajčiar urobiť, je s užívaním tabaku a nikotínu úplne prestať. 

2. Tabak alebo nikotín by nemali užívať neplnoleté osoby, a to v žiadnej forme. 

3. Bezdymové výrobky spoločnosti PMI sú určené dospelým fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových produktov.  

4. Bezdymové výrobky spoločnosti PMI neponúkame ľuďom, ktorí tabakové alebo nikotínové výrobky nikdy neužívali alebo ktorí s ich užívaním prestali. Naše bezdymové výrobky nepredstavujú alternatívu k odvykaniu a ani neslúžia ako pomôcky na odvykanie. 

5. Bezdymové výrobky spoločnosti PMI nie sú bez rizika a obsahujú nikotín, ktorý je návykový. Prechod na bezdymové výrobky je však oveľa lepšou voľbou ako fajčenie cigariet.

6. Dospelých užívateľov bezdymových výrobkov podporujeme na ich ceste k úplnému prechodu na tieto produkty prostredníctvom vzdelávania a poradenstva. 

7. Ak chcú spotrebitelia využívať výhody bezdymových výrobkov, musia na tieto produkty kompletne prejsť a s fajčením natrvalo prestať.

8. Spotrebiteľov informujeme o všetkých dôležitých bezpečnostných informáciách týkajúcich sa našich bezdymových výrobkov.

 

Prečítajte si viac v našom materiáli. Postupy pre správny prechod na bezdymové výrobky PMI tu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY
Tabak a nikotín
 • VEEV náplne obsahujú nikotín, ktorý je návykový.
 • IQOS VEEV a VEEV náplne nie sú bez rizika.
 • Najlepší spôsob, ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku, je úplne prestať tabak a nikotín užívať.
 • Niektorí užívatelia IQOS VEEV a VEEV náplní uvádzali, že pociťovali bolesť brucha, bolesti v hrudníku, pocit dusenia sa, kašeľ, sťažené dýchanie, závraty, sucho v ústach, sucho v hrdle, zápal ďasien, bolesti hlavy, nepokoj, pocit plného nosa, nevoľnosť, zápal ústnej dutiny, búšenie srdca, zápal hrdla a zvracanie.
 • Výrobky obsahujúce nikotín by nemali užívať osoby, ktoré trpia alebo sú ohrozené chorobami srdca, sú diabetici, trpia epilepsiou alebo majú záchvaty.
 • Výrobky obsahujúce nikotín by nemali byť užívané počas tehotenstva alebo dojčenia. Ak ste tehotná alebo dojčíte, alebo sa domnievate, že by ste mohli byť tehotná, mali by ste hneď prestať s užívaním tabaku ako aj s užívaním nikotínu.
 • Ukončenie fajčenia alebo prechod na IQOS VEEV a VEEV náplne, alebo na iné výrobky obsahujúce nikotín môže vyžadovať úpravu dávkovania niektorých liekov (napr. theofylínu, klozapínu, ropinirolu).
 • Ak máte otázky ohľadom toho, či by ste mali užívať IQOS VEEV a VEEV náplne pri svojom súčasnom zdravotnom stave, obráťte sa, prosím, na odborníka v zdravotníctve.
Výhradné používanie VEEV náplní 

Zariadenie IQOS VEEV a VEEV náplne nakupujte len v kamennom alebo internetovom IQOS obchode alebo u iných autorizovaných predajcov. 

 • So zariadením IQOS VEEV používajte vždy len náplne VEEV. IQOS VEEV nikdy nepoužívajte s inými náplňami. Ak tak urobíte, riskujete zranenie. 
 • Neupravujte ani sa žiadnym spôsobom nepokúšajte dopĺňať VEEV náplne ani nepridávajte do VEEV náplne žiadne látky.  Ak tak urobíte, riskujete zranenie.
 • Nepoužívajte tento výrobok, pokiaľ sa VEEV náplň zdá byť poškodená, rozbitá, alebo máte podozrenie, že s ňou bolo nedovoleným spôsobom manipulované, alebo z nej čokoľvek uniká.

Užívatelia by si mali predtým, ako začnú tento produkt používať, prečítať úplné znenie textu bezpečnostné upozornenia a pokyny, ktorý obsahuje dôležité bezpečnostné informácie týkajúce sa používania výrobku:

Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k IQOS VEEV
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k VEEV náplní
Licenčná zmluva k firmwaru

Degradácia batérie

Zariadenie IQOS VEEV obsahuje lítium-iónovú batériu. Lítium-iónová batéria v zariadeniach je spotrebná zložka, ktorá používaním a vekom degraduje. Ide o prirodzený proces, ktorý sa vyskytuje pri všetkých dobíjateľných lítium-iónových batériách. Starnutím batérie strácajú aktívne zložky vo vnútri batérie schopnosť udržať energiu, čo vedie k trvalému poklesu maximálnej kapacity batérie a využiteľnej energie. Účinné zložky sa navyše stávajú menej účinnými pri dodávaní energie, čo má za následok zníženú schopnosť batérie poskytovať dostatok energie na prevádzku zložiek elektronických zariadení. V dôsledku toho môžete mať v určitých prípadoch pocit kratšieho zážitku, menšieho počtu potiahnutí alebo zážitkov s jedným plným nabitím, kratšieho prípadne chýbajúceho druhého po sebe idúceho použitia alebo niektoré funkcie zariadenia nemusia fungovať. 

Batéria je chemický systém, ktorý vyžaduje určité teplotné rozsahy počas nabíjania a vybíjania na optimálne fungovanie a minimalizovanie degradácie kapacity batérie počas jej životnosti. Hoci má vaše zariadenie určitý prevádzkový rozsah, v ktorom bude fungovať, prevádzka v extrémnych hraničných stavoch tohto rozsahu spôsobí rýchlejšie vybitie batérie. Vaše zariadenie sa dodáva s prispôsobeným softvérom na riadenie parametrov nabíjania s cieľom maximalizovať životnosť zariadenia. Algoritmy môžu podporiť dlhú životnosť batérie, ale nikdy nedokážu úplne zmierniť prirodzené mechanizmy starnutia lítiových batérií. Prevádzka zariadenia pri vysokých a nízkych teplotách urýchľuje prirodzenú degradáciu batérie. Aj keď zariadenie nepoužívate, batérie obsahujú chemické systémy, ktoré môžu časom degradovať. Na spomalenie procesu degradácie batérie odporúčame nabíjať zariadenie v odporúčanom teplotnom pásme, nenechávať ho dlhodobo vybité a používať nabíjacie káble a napájacie adaptéry dodávané spolu so zariadením podľa návodu na použitie.

Prečítajte si, prosím, ďalšie dôležité informácie vo FAQ tu.

Na našich webových stránkach môžete nájsť nasledujúcu komunikáciu pre zákazníkov, ktorá vychádza z nižšie uvedených zdrojov:

IQOS VEEV produkuje menej zápachu ako cigarety.*

*Zdroj: štúdia uskutočnená na Ukrajine s 596 dospelými fajčiarmi, užívateľmi nahrievaných tabakových výrobkov alebo elektronických cigariet, december 2019 a august 2020.

IQOS VEEV zanecháva menej pretrvávajúceho zápachu ako cigarety. *

*Zdroj: štúdia uskutočnená na Ukrajine s 596 dospelými fajčiarmi, užívateľmi nahrievaných tabakových výrobkov alebo elektronických cigariet, december 2019 a august 2020.

IQOS VEEV zanecháva menej pretrvávajúceho zápachu na rukách, vlasoch a oblečení ako cigarety.*

*Zdroj: štúdia uskutočnená na Ukrajine s 596 dospelými fajčiarmi, užívateľmi nahrievaných tabakových výrobkov alebo elektronických cigariet, december 2019 a august 2020.

IQOS VEEV zanecháva menej pretrvávajúceho zápachu na nábytku a textile ako cigarety.*

*Zdroj: štúdia uskutočnená na Ukrajine s 596 dospelými fajčiarmi, užívateľmi nahrievaných tabakových výrobkov alebo elektronických cigariet, december 2019 a august 2020.

Pretože IQOS VEEV produkuje menej zápachu ako cigarety, bude pravdepodobne menej obťažovať ľudí v Tvojom okolí.*

*Zdroj: štúdia uskutočnená na Ukrajine s 596 dospelými fajčiarmi, užívateľmi nahrievaných tabakových výrobkov alebo elektronických cigariet, december 2019 a august 2020.

IQOS VEEV nezanecháva prakticky žiadny zápach v porovnaní s cigaretami.*

*Zdroj: štúdia uskutočnená na Ukrajine s 596 dospelými fajčiarmi, užívateľmi nahrievaných tabakových výrobkov alebo elektronických cigariet, december 2019 a august 2020.

IQOS VEEV nezanecháva nepríjemný zápach.*

*Zdroj: štúdia uskutočnená na Ukrajine s 596 dospelými fajčiarmi, užívateľmi nahrievaných tabakových výrobkov alebo elektronických cigariet, december 2019 a august 2020.

Aerosól z IQOS VEEV sa rozptýli rýchlejšie ako cigaretový dym.*

*Zdroj: štúdia uskutočnená na Ukrajine s 596 dospelými fajčiarmi, užívateľmi nahrievaných tabakových výrobkov alebo elektronických cigariet, december 2019 a august 2020.

IQOS VEEV po vapingu zanecháva lepší dych ako cigarety.*

*Zdroj: štúdia uskutočnená na Ukrajine s 596 dospelými fajčiarmi, užívateľmi nahrievaných tabakových výrobkov alebo elektronických cigariet, december 2019 a august 2020.

Po vapingu IQOS VEEV sa v blízkosti druhých cítim lepšie ako po fajčení cigariet.*

*Zdroj: štúdia uskutočnená na Ukrajine s 596 dospelými fajčiarmi, užívateľmi nahrievaných tabakových výrobkov alebo elektronických cigariet, december 2019 a august 2020.

IQOS VEEV po vapingu zanecháva v ústach menej nepríjemného pocitu a nepríjemnej chuti ako fajčenie cigariet.*

*Zdroj: štúdia uskutočnená na Ukrajine s 596 dospelými fajčiarmi, užívateľmi nahrievaných tabakových výrobkov alebo elektronických cigariet, december 2019 a august 2020.

IQOS VEEV zanecháva výrazne menej škvŕn na zuboch ako cigarety.*

* Zdroj: neklinická laboratórna štúdia uskutočnená vo Švajčiarsku s ľudskými zubami a najpoužívanejšími dentálnymi kompozitmi. Na rozdiel od skutočných podmienok neboli zuby vystavené iným látkam spôsobujúcim zafarbenie, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky.

IQOS VEEV produkuje výrazne menej škodlivín v porovnaní s cigaretami.*

*Zdroj: zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety. Dôležité informácie na www.IQOS.com.

Aerosól z IQOS VEEV obsahuje výrazne menej škodlivín v porovnaní s cigaretovým dymom.*

*Zdroj: „menej škodlivín“ odkazuje na škálu škodlivých chemických látok, ktoré v aerosóle z IQOS VEEV neboli zachytené, ale v dyme z referenčnej cigarety áno. Dôležité informácie na www.IQOS.com.

IQOS VEEV využíva inteligentnú technológiu navrhnutú tak, aby zabránila prehrievaniu e-liquidu, čím sa dôsledne zabezpečuje významné zníženie hladín škodlivín v porovnaní s cigaretami.*

*Zdroj: zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety. Dôležité informácie na www.IQOS.com.

IQOS VEEV produkuje v priemere o viac ako 95 % nižšie množstvo škodlivín v porovnaní s cigaretami.*

*Zdroj: priemerné zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety. Dôležité informácie na www.IQOS.com.

IQOS VEEV produkuje menej zápachu ako IQOS s HEETS.*

*Zdroj: štúdia uskutočnená na Ukrajine s 294 dospelými fajčiarmi, užívateľmi nahrievaných tabakových výrobkov alebo elektronických cigariet, december 2019 a august 2020.

Väčšina spotrebiteľov súhlasí, že IQOS VEEV nezanecháva prakticky žiadny zápach v porovnaní s IQOS s HEETS.*

*Zdroj: štúdia uskutočnená na Ukrajine s 294 dospelými fajčiarmi, užívateľmi nahrievaných tabakových výrobkov alebo elektronických cigariet, december 2019 a august 2020.

Väčšina spotrebiteľov súhlasí, že IQOS VEEV zanecháva menej pretrvávajúceho zápachu ako IQOS s HEETS.*

*Zdroj: štúdia uskutočnená na Ukrajine s 294 dospelými fajčiarmi, užívateľmi nahrievaných tabakových výrobkov alebo elektronických cigariet, december 2019 a august 2020.

Väčšina spotrebiteľov súhlasí, že IQOS VEEV produkuje menej zápachu ako IQOS s HEETS, a preto bude pravdepodobne menej obťažovať ľudí v Tvojom okolí.*

**Zdroj: štúdia uskutočnená na Ukrajine s 294 dospelými fajčiarmi, užívateľmi nahrievaných tabakových výrobkov alebo elektronických cigariet, december 2019 a august 2020.