Naše cirkulárne
programy

Udržateľnosť je pre nás dôležitá. Poďme spoločne, krôčik po krôčiku,
znižovať vplyv výrobkov od IQOS na životné prostredie.

Usilovne sa snažíme znižovať dopad našich produktov na životné prostredie. Chceme sa postarať o to, aby sme vytvárali menej odpadu, predĺžili životnosť našich výrobkov, podporili snahy o recykláciu a použitým výrobkom vdýchli nový život.
Nižšie zistíš viac o našich hlavných cirkulárnych programoch a ako môžeš aj Ty priložiť ruku k dielu.

Poďme urobiť prvý krok spoločne s našimi cirkulárnymi programami.

Usilovne sa snažíme znižovať dopad našich produktov na životné prostredie. Chceme sa postarať o to, aby sme vytvárali menej odpadu, predĺžili životnosť našich výrobkov, podporili snahy o recykláciu a použitým výrobkom vdýchli nový život.
Nižšie zistíš viac o našich hlavných cirkulárnych programoch a ako môžeš aj Ty priložiť ruku k dielu.

Poďme urobiť prvý krok spoločne s našimi cirkulárnymi programami.

Vráť nám svoje nepoužívané zariadenie

Prines zariadenie od IQOS, lil SOLID alebo VEEV. Odovzdáme ho na repasovanie alebo recykláciu.

Zisti viac

Žena vhadzuje IQOS zariadenie do zberného boxu

Prines použité náplne na recykláciu

Priniesť nám môžeš náplne TEREA, LEVIA, HEETS, FIIT alebo VEEV. Odovzdáme ich na recykláciu alebo na ďalšie využitie.

Zisti viac

Muž vkladá použité náplne do zberného vrecka

Naša cesta udržateľnosti

V našej spoločnosti kladieme dôraz na udržateľnosť vo všetkých aspektoch nášho podnikania, nielen v produktovej oblasti.
Sme si plne vedomí, že ide o nikdy nekončiaci proces a zaviazali sme sa na ňom dlhodobo pracovať.

Bez rizika odlesňovania a bez detskej práce Uhlíková neutralita a udržateľné hospodárenie s vodou Nie pod vek 18 rokov Znižovanie dopadu našich výrobkov na životné prostredie
 

Bez rizika odlesňovania a bez detskej práce

Uhlíková neutralita a udržateľné hospodárenie s vodou


Nie pod vek 18 rokov

Znižovanie dopadu našich výrobkov na životné prostredie

V rámci skupiny Philip Morris International (PMI) máme ambíciu:

•zastaviť odlesňovanie v rámci svojich dodávateľských reťazcov tabaku (do roku 2025), celulózy a papiera (2030). (Vyhlásenie PMI o nulovom odlesňovaní)

•odstrániť systémovú detskú prácu v našom dodávateľskom reťazci tabaku (Záväzok PMI k dodržiavaniu ľudských práv, PMI Agricultural Labor Practices)

•zabezpečiť, aby všetci naši zmluvní pestovatelia tabaku mali príjem, ktorý im zaistí vyžitie. (Záväzok PMI na dodržiavanie ľudských práv, PMI Agricultural Labor Practices)

  • ·Kutnohorský výrobný závod má certifikát uhlíkovej neutrality už od roku 2020 a každoročne prechádza externým auditom za účelom jeho udržania.
  • ·V oblasti udržateľného hospodárenia s vodou má medzinárodný certifikát štandardu Alliance for Water Stewardship (AWS) a každoročne prechádza externým dohľadovým auditom, ktorý preveruje jeho plnenie.
  • ·Žiadny odpad z výroby nie je skládkovaný od konca roku 2019. V roku 2022 bolo 87 % odpadov z výroby recyklovaných, zvyšných 13 % bolo energeticky využitých. 

  • Vkladáme maximálne úsilie do zodpovedného vývoja produktov, marketingu, komunikácie so spotrebiteľmi a predajných postupov u našich produktov. Naše marketingové kódexy idú mnohokrát nad rámec národnej regulácie.
  • •Program prevencie prístupu mladistvých k nikotínovým výrobkom aktívne realizujeme aj v rámci maloobchodných predajní, ktoré predávajú naše výrobky, a ktoré nevlastníme ani neovládame. Základnou požiadavkou je, že vek spotrebiteľa musí byť overený predtým, než si môže zakúpiť naše výrobky.

  • •Od konca roku 2025 chce skupina PMI uvádzať na trh bezdymové elektronické zariadenia, ktoré budú mať certifikát eco-dizajnu.
  • •Našich zákazníkov aktívne vyzývame k správnej starostlivosti o naše zariadenia na predĺženie ich životného cyklu.
  • •Zároveň ich vzdelávame a motivujeme k zodpovednému nakladaniu s našimi výrobkami po ukončení ich životnosti a ponúkame im aj naše vlastné Cirkulárne programy určené pre zariadenia aj náplne do nich.
Pani Zuzana drží IQOS zariadenie a hrnček

Pravidelne triedim odpad a je super, že aj IQOS ponúka recyklačný program. Páči sa mi, že pre ľudí je program ľahko dostupný.

​„Pravidelne triedim odpad a je super, že aj IQOS ponúka recyklačný program. Páči sa mi, že pre ľudí je program ľahko dostupný.“​

Prešla na IQOS v roku 2017


Prešla na IQOS v roku 2017

 

Skutočná dospelá používateľka, ktorá bola odmenená za svoju účasť v kampani.

Užitočné informácie

Naše cirkulárne programy sa usilujú o to, aby čo najväčšie množstvo výrobkov od IQOS (nepoužívané zariadenia alebo použité náplne) mohlo byť znovu použité, respektíve recyklované. Súčasne si kladieme za cieľ edukovať zákazníkov, ako správne nakladať s našimi výrobkami po ukončení ich životného cyklu. Najlepšou cestou je odniesť ich do akejkoľvek predajne IQOS, odkiaľ ich odovzdáme na recykláciu.

Prines svoje nepoužívané zariadenie (zariadenia od IQOS, lil SOLID, VEEV ONE alebo VEEV NOW) alebo použité náplne (TEREA, HEETS, FIIT alebo VEEV) do predajne IQOS a vhoď ich do zberných boxov. My ich odovzdáme našim partnerom na ďalšie využitie. Viac informácií o jednotlivých programoch sa dozvieš na ďalších stránkach.