Dôležité informácie o IQOS a lil SOLID

 

Spoločnosť PMI ponúka širokú škálu kvalitných, vedecky podložených bezdymových výrobkov, ktoré sú oveľa lepšou voľbou než pokračovanie vo fajčení cigariet. Našou víziou je, že cigarety budú jedného dňa úplne nahradené bezdymovými výrobkami.

1.     Fajčenie cigariet spôsobuje vážne ochorenia a je návykové. Bezpochyby najlepším rozhodnutím, ktoré môže fajčiar urobiť, je s užívaním tabaku a nikotínu úplne prestať.

2.     Tabak alebo nikotín by nemali užívať neplnoleté osoby, a to v žiadnej forme.

3.     Bezdymové výrobky spoločnosti PMI sú určené dospelým fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových produktov. 

4.     Bezdymové výrobky spoločnosti PMI neponúkame ľuďom, ktorí tabakové alebo nikotínové výrobky nikdy neužívali alebo ktorí s ich užívaním prestali. Naše bezdymové výrobky nepredstavujú alternatívu k odvykaniu a ani neslúžia ako pomôcky na odvykanie.

5.     Bezdymové výrobky spoločnosti PMI nie sú bez rizika a obsahujú nikotín, ktorý je návykový. Prechod na bezdymové výrobky je však oveľa lepšou voľbou ako fajčenie cigariet.

6.     Dospelých užívateľov bezdymových výrobkov podporujeme na ich ceste k úplnému prechodu na tieto produkty prostredníctvom vzdelávania a poradenstva.

7.     Ak chcú spotrebitelia využívať výhody bezdymových výrobkov, musia na tieto produkty kompletne prejsť a s fajčením natrvalo prestať.

8.     Spotrebiteľov informujeme o všetkých dôležitých bezpečnostných informáciách týkajúcich sa našich bezdymových výrobkov.

Prečítajte si viac v našom materiáli Postupy pre správny prechod na bezdymové výrobky PMI tu.

 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY

Tabak a nikotín

 • Tabakové náplne obsahujú nikotín, ktorý je návykový.
 • IQOS, lil SOLID a tabakové náplne nie sú bez rizika.
 • Najlepší spôsob, ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku, je úplne prestať tabak a nikotín užívať.
 • Niektorí užívatelia IQOS, lil SOLID a tabakových náplní uvádzali, že pociťovali bolesť brucha, bolesti v hrudníku, pocit dusenia sa, kašeľ, sťažené dýchanie, závraty, sucho v ústach, sucho v hrdle, zápal ďasien, bolesti hlavy, nepokoj, pocit plného nosa, nevoľnosť, zápal ústnej dutiny, búšenie srdca, zápal hrdla a zvracanie.
 • Výrobky obsahujúce nikotín by nemali užívať osoby, ktoré trpia alebo sú ohrozené chorobami srdca, sú diabetici, trpia epilepsiou alebo majú záchvaty.
 • Výrobky obsahujúce nikotín by nemali byť užívané počas tehotenstva alebo dojčenia. Ak ste tehotná alebo dojčíte, alebo sa domnievate, že by ste mohli byť tehotná, mali by ste hneď prestať s užívaním tabaku ako aj s užívaním nikotínu.
 • Ukončenie fajčenia alebo prechod na IQOS a tabakové náplne, alebo na iné výrobky obsahujúce nikotín môže vyžadovať úpravu dávkovania niektorých liekov (napr. theofylínu, klozapínu, ropinirolu).
 • Ak máte otázky ohľadom toho, či by ste mali užívať IQOS, lil SOLID a tabakové náplne pri svojom súčasnom zdravotnom stave, obráťte sa, prosím, na odborníka v zdravotníctve.

 

Výhradné používanie tabakových náplní

Používajte výhradne:

 • IQOS 3 DUOTM  alebo zariadenia staršej generácie s HEETSTM tabakovými náplňami HEETSTM
 • lil SOLIDTM  tabakovými náplňami FiitTM
 • lil SOLID EzTM  tabakovými náplňami FiitTM
 • IQOS ILUMATM  tabakovými náplňami TEREATM

Nikdy:

 • Nepoužívajte IQOS alebo lil SOLID s cigaretou alebo podobnými výrobkami. Keď tak urobíte, môže dôjsť k zraneniu.
 • Tabakové náplne TEREA, HEETS a Fiit nijako neupravujte ani do nich nepridávajte žiadne látky. 

Keď tak urobíte, môže dôjsť k zraneniu.

Užívatelia by si mali pred používaním našich zariadení prečítať úplné znenie textu bezpečnostné upozornenia a pokyny, ktorý obsahuje dôležité bezpečnostné informácie týkajúce sa používania výrobku:

Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k IQOS 2.4+
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k IQOS 3
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k IQOS 3 MULTI
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k IQOS 3 DUO
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k lil SOLID
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k lil SOLID Ez 
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k IQOS ILUMA
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k IQOS ILUMA PRIME
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k IQOS ILUMA ONE
Licenčná zmluva k firmwaru

 

Degradácia batérie

Zariadenie IQOS a lil SOLID vrátane nahrievačov obsahuje lítium-iónovú batériu. Lítium-iónová batéria v zariadeniach je spotrebná zložka, ktorá používaním a vekom degraduje. Ide o prirodzený proces, ktorý sa vyskytuje pri všetkých dobíjateľných lítium-iónových batériách. Starnutím batérie strácajú aktívne zložky vo vnútri batérie schopnosť udržať energiu, čo vedie k trvalému poklesu maximálnej kapacity batérie a využiteľnej energie. Účinné zložky sa navyše stávajú menej účinnými pri dodávaní energie, čo má za následok zníženú schopnosť batérie poskytovať dostatok energie na prevádzku zložiek elektronických zariadení. V dôsledku toho môžete mať v určitých prípadoch pocit kratšieho zážitku, menšieho počtu potiahnutí alebo zážitkov s jedným plným nabitím, kratšieho prípadne chýbajúceho druhého po sebe idúceho použitia alebo niektoré funkcie zariadenia nemusia fungovať.

Batéria je chemický systém, ktorý vyžaduje určité teplotné rozsahy počas nabíjania a vybíjania na optimálne fungovanie a minimalizovanie degradácie kapacity batérie počas jej životnosti. Hoci má Vaše zariadenie určitý prevádzkový rozsah, v ktorom bude fungovať, prevádzka v extrémnych hraničných stavoch tohto rozsahu spôsobí rýchlejšie vybitie batérie. Vaše zariadenie sa dodáva s prispôsobeným softvérom na riadenie parametrov nabíjania s cieľom maximalizovať životnosť zariadenia. Algoritmy môžu podporiť dlhú životnosť batérie, ale nikdy nedokážu úplne zmierniť prirodzené mechanizmy starnutia lítiových batérií. Prevádzka zariadenia pri vysokých a nízkych teplotách urýchľuje prirodzenú degradáciu batérie. Aj keď zariadenie nepoužívate, batérie obsahujú chemické systémy, ktoré môžu časom degradovať. Na spomalenie procesu degradácie batérie odporúčame nabíjať zariadenie v odporúčanom teplotnom pásme, nenechávať ho dlhodobo vybité a používať nabíjacie káble a napájacie adaptéry dodávané spolu so zariadením podľa návodu na použitie.

 

Prečítajte si, prosím, ďalšie dôležité informácie vo FAQ tu.

Na našich webových stránkach môžete nájsť nasledujúcu komunikáciu pre zákazníkov, ktorá vychádza z nižšie uvedených zdrojov:

Štúdie* ukázali, že spokojnosť tých, ktorí úplne prešli na IQOS, je porovnateľná s tými, ktorí naďalej fajčili cigarety.*

* Zdroj: Trojmesačné klinické štúdie vykonávané v USA a Japonsku so 160 dospelými fajčiarmi v reálnych podmienkach (ambulantne).

IQOS zanecháva významne menej škvŕn na zuboch* ako cigarety. Dôležitá informácia: keď na zuboch už škvrny máte, prechod na IQOS sfarbenie týchto škvŕn nezmení.*

* Zdroj: Neklinická laboratórna štúdia vykonávaná vo Švajčiarsku na ľudských zuboch a najbežnejšie používaných zubných náhradách. Na rozdiel od podmienok v reálnom svete neboli tieto zuby vystavené pôsobeniu ďalších látok spôsobujúcich vznik škvŕn, ako sú káva, čaj a víno, ktoré by inak ovplyvnili výsledky.

Fajčiari, ktorí prešli na IQOS, uvádzajú, že v ústach majú menej nepríjemného pocitu a menej nepríjemnej pachute v porovnaní po vyfajčení cigarety.*

* Zdroj: Online prieskum uskutočnený treťou stranou (výskumnými agentúrami) v rokoch 2015, 2016 a 2017 medzi 3 344 užívateľmi IQOS v Japonsku, vo Švajčiarsku, v Taliansku, Rumunsku a Rusku.

IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.*

* Zdroj: Štúdia vykonaná spoločnosťou PMI v súlade so štandardmi ISO, ktorá simuluje reálne životné situácie a používa limitné hodnoty  stanovené na základe existujúcich predpisov pre kvalitu vnútorného ovzdušia. IQOS je určený výhradne pre dospelých.

IQOS produkuje o 95 % menej škodlivín v porovnaní s cigaretami.*

* „O 95 % menej“ znamená priemerné zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F).

IQOS produkuje výrazne menej škodlivín v porovnaní s cigaretami.*

* Zdroj: Priemerné zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F). Pozri si dôležité informácie na iqos.com.

Úplný prechod na IQOS predstavuje menšie riziko pre Tvoje zdravie ako pokračovanie vo fajčení.*

* Zdroj: Založené na komplexných dôkazoch dostupných pre porovnanie používania IQOS a pokračovania vo fajčení.

Úplný prechod na IQOS je menej škodlivý ako pokračovanie vo fajčení.*

* Zdroj: Založené na komplexných dôkazoch dostupných pre porovnanie používania IQOS a pokračovania vo fajčení.

Úplný prechod na IQOS predstavuje menšie riziko pre Tvoje zdravie ako pokračovanie vo fajčení. IQOS produkuje o 95 % menej škodlivín v porovnaní s cigaretami.*

* Priemerné zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F). To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 95 %. Pozri si dôležité informácie na iqos.com. IQOS je určený výhradne pre dospelých.

Úplný prechod na IQOS je menej škodlivý ako pokračovanie vo fajčení. IQOS produkuje o 95 % menej škodlivín v porovnaní s cigaretami.*

* Priemerné zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F). To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 95 %. 

IQOS má rozsiahle a silné klinické dôkazy *, ktoré ukazujú, že používanie IQOS predstavuje menšie riziko pre Tvoje zdravie ako pokračovanie vo fajčení.*

* Zdroj: Založené na komplexných dôkazoch dostupných pre porovnanie používania IQOS a pokračovania vo fajčení.

Úplný prechod na IQOS je lepšou voľbou pre Tvoje zdravie ako pokračovanie vo fajčení.*

* Zdroj: Na základe súhrnu dostupnej evidencie pre IQOS v porovnaní s pokračovaním fajčenia cigariet.

Vysoké množstvo oxidu uhoľnatého vzniká v cigaretách iba pri spaľovaní tabaku. Kým IQOS tabak nespaľuje, ale nahrieva, a v priemere vytvára o 98 % menej oxidu uhoľnatého (CO) a výrazne nižšie množstvo iných škodlivých látok v porovnaní s cigaretami.*

* Zdroj: Merali sme hladiny určitých škodlivých chemikálií, ktoré sú prioritne sledované a vykazované renomovanými organizáciami verejného zdravia, a zaznamenali sme zníženie ich hodnôt v priemere o 95 % v porovnaní s cigaretovým dymom (okrem nikotínu).

lil SOLID produkuje menej zápachu ako cigarety.*

* Zdroj: Štúdia uskutočnená v Rusku s 326 dospelými fajčiarmi a užívateľmi nahrievaných tabakových výrobkov, september 2020.

lil SOLID zanecháva menej pretrvávajúceho zápachu vo vzduchu a Tvojom okolí ako cigarety.*

* Zdroj: Štúdia uskutočnená v Rusku s 326 dospelými fajčiarmi a užívateľmi nahrievaných tabakových výrobkov, september 2020.

lil SOLID zanecháva menej pretrvávajúceho zápachu na rukách, vlasoch a oblečení ako cigarety.*

* Zdroj: Štúdia uskutočnená v Rusku s 326 dospelými fajčiarmi a užívateľmi nahrievaných tabakových výrobkov, september 2020.

lil SOLID produkuje výrazne menej škodlivín v porovnaní s cigaretami.*

* Zdroj: Zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety. Dôležité informácie na www.IQOS.com.

lil SOLID 2.0 produkuje v priemere približne o 95 % menej škodlivín v porovnaní s cigaretami.*

* Zdroj: Zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety. Dôležité informácie na www.IQOS.com.

Väčšina IQOS užívateľov súhlasí, že IQOS ILUMA poskytuje podobné uspokojenie ako cigarety.*

*Zdroj: Štúdie uskutočnené v Taliansku a Japonsku so 714 IQOS užívateľmi, november 2020 až marec 2021.

Nový IQOS ILUMA poskytuje príjemnejší zážitok ako predchádzajúce generácie IQOS zariadení.*

*Zdroj: Štúdie uskutočnené v Taliansku a Japonsku so 714 IQOS užívateľmi, november 2020 až marec 2021.

Pretože IQOS ILUMA produkuje menej zápachu ako cigarety, bude pravdepodobne menej obťažovať ľudí v Tvojom okolí.*

*Zdroj: Štúdie uskutočnené v Taliansku a Japonsku so 674 IQOS užívateľmi, ktorí predtým fajčili cigarety, november 2020 až marec 2021.

IQOS ILUMA zanecháva menej zápachu na nábytku a textile ako cigarety.*

*Zdroj: Štúdie uskutočnené v Taliansku a Japonsku so 674 IQOS užívateľmi, ktorí predtým fajčili cigarety, november 2020 až marec 2021.

IQOS ILUMA nezanecháva žiadny zápach v Tvojom vrecku alebo taške.*

*Zdroj: Štúdie uskutočnené v Taliansku a Japonsku so 674 IQOS užívateľmi, ktorí predtým fajčili cigarety, november 2020 až marec 2021.

Väčšina IOQS užívateľov súhlasí, že IQOS ILUMA počas predhrievania produkuje menej zápachu ako predchádzajúce generácie IQOS zariadení.*

*Zdroj: Štúdie uskutočnené v Taliansku a Japonsku so 726 IQOS užívateľmi, november 2020 až marec 2021.

Pri užívaní IQOS ILUMA sa aerosol rozptýli rýchlejšie ako cigaretový dym.*

*Zdroj: Štúdie uskutočnené v Taliansku a Japonsku so 674 IQOS užívateľmi, ktorí predtým fajčili cigarety, november 2020 až marec 2021.

IQOS ILUMA sa používa intuitívnejšie a jednoduchšie ako predchádzajúce generácie IQOS zariadení.*

*Zdroj: Štúdie uskutočnené v Taliansku a Japonsku so 714 IQOS užívateľmi, november 2020 až marec 2021.

Užívatelia IQOS ILUMA sa v blízkosti druhých cítia lepšie, ako po fajčení cigariet.*

*Zdroj: Štúdie uskutočnené v Taliansku a Japonsku so 674 IQOS užívateľmi, ktorí predtým fajčili cigarety, november 2020 až marec 2021.

Fajčiari, ktorí užívajú IQOS ILUMA, hovoria, že zanecháva v ústach menej nepríjemného pocitu a nepríjemnej chuti ako fajčenie cigariet.*

*Zdroj: Štúdie uskutočnené v Taliansku a Japonsku so 674 IQOS užívateľmi, ktorí predtým fajčili cigarety, november 2020 až marec 2021.

IQOS ILUMA zanecháva výrazne menej škvŕn na zuboch ako cigarety.*

* Zdroj: neklinická laboratórna štúdia uskutočnená vo Švajčiarsku s ľudskými zubami a najpoužívanejšími dentálnymi kompozitmi. Na rozdiel od skutočných podmienok neboli zuby vystavené iným látkam spôsobujúcim zafarbenie, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky.

IQOS ILUMA nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.* Je to preukázané testami kvality vykonanými v súlade s medzinárodnými štandardmi.

* Štúdia vykonaná spoločnosťou PMI v súlade so štandardmi ISO, ktorá simuluje reálne životné situácie a používa limitné hodnoty  stanovené na základe existujúcich predpisov pre kvalitu vnútorného ovzdušia.

Žiadny dym. Menej zápachu. IQOS ILUMA má výrazne menší vplyv na vzduch v Tvojom okolí ako cigarety.

*Zdroj: Štúdie uskutočnené v Taliansku a Japonsku so 674 IQOS užívateľmi, ktorí predtým fajčili cigarety, november 2020 až marec 2021.

IQOS ILUMA produkuje o 95 % menej škodlivín v porovnaní s cigaretami.*

* „O 95 % menej“ znamená priemerné zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety.  Dôležité informácie na www.IQOS.com.

 

IQOS ILUMA produkuje v priemere o 95 % menej škodlivín v porovnaní s cigaretami.*

* Zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety.

 

IQOS ILUMA produkuje výrazne menej škodlivín v porovnaní s cigaretami.*

*Zdroj: Zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety. Dôležité informácie na www.IQOS.com.

Úplný prechod na IQOS ILUMA predstavuje menšie riziko pre Tvoje zdravie ako pokračovanie vo fajčení.*

* Zdroj: Založené na komplexných dôkazoch dostupných pre porovnanie používania IQOS a pokračovania vo fajčení.

 

Úplný prechod na IQOS ILUMA je menej škodlivý ako pokračovanie vo fajčení.*

* Zdroj: Založené na komplexných dôkazoch dostupných pre porovnanie používania IQOS a pokračovania vo fajčení.

 

IQOS ILUMA produkuje v priemere o 95 % menej škodlivín v porovnaní s cigaretami.* Na základe doposiaľ dostupných vedeckých dôkazov, úplný prechod na IQOS ILUMA, pravdepodobne, predstavuje menšie riziko pre Tvoje zdravie ako pokračovanie vo fajčení.*

* Priemerné zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety. To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 95 %.

Úplný prechod na IQOS ILUMA je lepšou voľbou pre Tvoje zdravie ako pokračovanie vo fajčení.*

* Zdroj: Založené na komplexných dôkazoch dostupných pre porovnanie používania IQOS a pokračovania vo fajčení.

Cigarety produkujú decht – IQOS ILUMA nie

Decht je zvyšok dymu po zhorení cigarety. IQOS ILUMA nevytvára decht, pretože tabak nespaľuje, iba ho nahrieva. Produkuje zvyšok aerosólu, ktorý sa značne odlišuje od dechtu a tvorí ho výrazne nižšie množstvo škodlivých chemických látok*. Úplný prechod na IQOS ILUMA predstavuje menšie riziko pre zdravie ako pokračovanie vo fajčení**.

* Priemerné zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety.

** Zdroj: Založené na komplexných dôkazoch dostupných pre porovnanie používania IQOS a pokračovania vo fajčení.

Cigarety produkujú vysoké množstvo oxidu uhoľnatého – IQOS ILUMA nie

Vysoké množstvo oxidu uhoľnatého vzniká v cigaretách iba pri spaľovaní tabaku. Kým IQOS tabak nespaľuje, ale nahrieva, a v priemere vytvára o 98 % menej oxidu uhoľnatého (CO) a výrazne nižšie množstvo iných škodlivých látok v porovnaní s cigaretami. *

* Zdroj: Merali sme hladiny určitých škodlivých chemikálií, ktoré sú prioritne sledované a vykazované renomovanými organizáciami verejného zdravia, a zaznamenali sme zníženie ich hodnôt v priemere o 95 % v porovnaní s cigaretovým dymom (okrem nikotínu). 

lil SOLID Ez: Zariadenie typu „všetko v jednom“.

​lil SOLID Ez: Tabak nahrievaný zvnútra.

lil SOLID Ez poskytuje skutočnú chuť a pôžitok z tabaku.

lil SOLID Ez poskytuje autentickú chuť a pôžitok z tabaku.

lil SOLID Ez tabak nespaľuje, ale nahrieva.  ​

​Žiadny popol, žiadny zápach cigaretového dymu. ​

​lil SOLID Ez nevytvára popol. ​

​lil SOLID Ez nevytvára oheň.

lil SOLID Ez tabak namiesto spaľovania nahrieva a poskytuje tak chuť skutočného tabaku.

lil SOLID Ez produkuje menej zápachu ako cigarety.*​

​* 91 % zhoda medzi 351 dospelými spotrebiteľmi v Rusku, 2022.

Pretože lil SOLID Ez vytvára menej zápachu ako cigarety, je pravdepodobné, že bude menej obťažovať ľudí v Tvojom okolí.*​

* 90 % zhoda medzi 351 dospelými spotrebiteľmi v Rusku, 2022.​

lil SOLID Ez zanecháva menej pretrvávajúceho zápachu na rukách, vlasoch a oblečení ako cigarety.*

* 90 % zhoda medzi 351 dospelými spotrebiteľmi v Rusku, 2022.​

lil SOLID Ez zanecháva menej zápachu v rôznych typoch interiérov, na nábytku a tkaninách ako cigarety.*​

​* 90 % zhoda medzi 351 dospelými spotrebiteľmi v Rusku, 2022.​

lil SOLID Ez zanecháva menej zápachu na interiérovom zariadení ako cigarety.*​

* 90 % zhoda medzi 351 dospelými spotrebiteľmi v Rusku, 2022.​

Pri použití lil SOLID Ez sa tabakový aerosól rozptýli oveľa rýchlejšie ako cigaretový dym.​

* 90 % zhoda medzi 351 dospelými spotrebiteľmi v Rusku, 2022.​

lil SOLID Ez zanecháva výrazne menej škvŕn na záclonách a nábytku v porovnaní s cigaretovým dymom.​

lil SOLID Ez zanecháva na stoličkách, pohovke a posteli podstatne menej škvŕn ako cigaretový dym.​

lil SOLID Ez zanecháva výrazne menej škvŕn na interiérovom zariadení ako cigaretový dym.

lil SOLID Ez prináša tri po sebe idúce použitia.

lil SOLID Ez poskytuje konzistentný zážitok z nahrievaného tabaku.

lil SOLID Ez teraz umožňuje až 25 použití na jedno nabitie.* ​

*Podmienené úrovňou zníženia výkonu batérie a podmienkami používania.​

lil SOLID Ez poskytuje až 14 potiahnutí počas jedného užívania.

Spotrebitelia, ktorí používajú lil SOLID Ez, tvrdia, že je ich dych lepší v porovnaní s cigaretami.​

* 87 % zhoda medzi 351 dospelými spotrebiteľmi v Rusku, 2022.​

lil SOLID Ez produkuje výrazne nižšie hladiny škodlivých chemických látok v porovnaní s cigaretami.*​

Dôležitá informácia: lil SOLID Ez nie je bez rizika.​​

Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.​

lil SOLID Ez produkuje v priemere o 95 % nižšie hladiny škodlivých chemických látok v porovnaní s cigaretami.*​

Dôležitá informácia: To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 95 %. lil SOLID Ez nie je bez rizika.

* Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.​

CIGARETY PRODUKUJÚ DECHT – lil SOLID Ez NIE.​

Decht je zvyšok dymu po zhorení cigarety.​

lil SOLID Ez neprodukuje decht, pretože tabak nespaľuje, len nahrieva. Produkuje zvyšok aerosólu, ktorý je podstatne odlišný ako decht a obsahuje výrazne nižšie hladiny škodlivých chemických látok.*​

​Dôležitá informácia: Absencia dechtu neznamená, že je lil SOLID Ez bez rizika. lil SOLID EZ dodáva nikotín, ktorý je návykový.​

* Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.​

CIGARETY PRODUKUJÚ VYSOKÉ MNOŽSTVO OXIDU UHOĽNATÉHO –  lil SOLID Ez NIE.​

Vysoké množstvo oxidu uhoľnatého vzniká v cigaretách len pri spaľovaní tabaku, zatiaľ čo lil SOLID Ez tabak nespaľuje, ale nahrieva, a v priemere tak vytvára o 98 % menej oxidu uhoľnatého (CO) a výrazne nižšie hladiny iných škodlivých chemických látok v porovnaní s cigaretami.*​

Dôležitá informácia: To nepredstavuje zníženie rizika o 98 %, navyše oxid uhoľnatý je len jednou z mnohých škodlivých látok obsiahnutých v cigaretovom dyme. lil SOLID Ez nie je bez rizika, dodáva nikotín, ktorý je návykový.​

* Merali sme hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín, a zaznamenali sme ich zníženie v priemere o 95 %. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.​

lil SOLID Ez je lepšou voľbou ako pokračovanie vo fajčení.

Dôležitá informácia: lil SOLID Ez nie je bez rizika. ​