Dôležité informácie o IQOS a lil SOLID

Spoločnosť PMI ponúka širokú škálu kvalitných, vedecky podložených bezdymových výrobkov, ktoré sú oveľa lepšou voľbou než pokračovanie vo fajčení cigariet. Našou víziou je, že cigarety budú jedného dňa úplne nahradené bezdymovými výrobkami.

1.     Fajčenie cigariet spôsobuje vážne ochorenia a je návykové. Bezpochyby najlepším rozhodnutím, ktoré môže fajčiar urobiť, je s užívaním tabaku a nikotínu úplne prestať.

2.     Tabak alebo nikotín by nemali užívať neplnoleté osoby, a to v žiadnej forme.

3.     Bezdymové výrobky spoločnosti PMI sú určené dospelým fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových produktov. 

4.     Bezdymové výrobky spoločnosti PMI neponúkame ľuďom, ktorí tabakové alebo nikotínové výrobky nikdy neužívali alebo ktorí s ich užívaním prestali. Naše bezdymové výrobky nepredstavujú alternatívu k odvykaniu a ani neslúžia ako pomôcky na odvykanie.

5.     Bezdymové výrobky spoločnosti PMI nie sú bez rizika a obsahujú nikotín, ktorý je návykový. Prechod na bezdymové výrobky je však oveľa lepšou voľbou ako fajčenie cigariet.

6.     Dospelých užívateľov bezdymových výrobkov podporujeme na ich ceste k úplnému prechodu na tieto produkty prostredníctvom vzdelávania a poradenstva.

7.     Ak chcú spotrebitelia využívať výhody bezdymových výrobkov, musia na tieto produkty kompletne prejsť a s fajčením natrvalo prestať.

8.     Spotrebiteľov informujeme o všetkých dôležitých bezpečnostných informáciách týkajúcich sa našich bezdymových výrobkov.

Prečítajte si viac v našom materiáli Postupy pre správny prechod na bezdymové výrobky PMI tu.

 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY

Tabak a nikotín

 • Tabakové náplne obsahujú nikotín, ktorý je návykový.
 • IQOS ILUMA, lil SOLID a tabakové náplne nie sú bez rizika.
 • Najlepší spôsob, ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku, je úplne prestať tabak a nikotín užívať.
 • Niektorí užívatelia IQOS ILUMA, lil SOLID a tabakových náplní uvádzali, že pociťovali bolesť brucha, bolesti v hrudníku, pocit dusenia sa, kašeľ, sťažené dýchanie, závraty, sucho v ústach, sucho v hrdle, zápal ďasien, bolesti hlavy, nepokoj, pocit plného nosa, nevoľnosť, zápal ústnej dutiny, búšenie srdca, zápal hrdla a zvracanie.
 • Výrobky obsahujúce nikotín by nemali užívať osoby, ktoré trpia alebo sú ohrozené chorobami srdca, sú diabetici, trpia epilepsiou alebo majú záchvaty.
 • Výrobky obsahujúce nikotín by nemali byť užívané počas tehotenstva alebo dojčenia. Ak ste tehotná alebo dojčíte, alebo sa domnievate, že by ste mohli byť tehotná, mali by ste hneď prestať s užívaním tabaku ako aj s užívaním nikotínu.
 • Ukončenie fajčenia alebo prechod na IQOS ILUMA a tabakové náplne, alebo na iné výrobky obsahujúce nikotín môže vyžadovať úpravu dávkovania niektorých liekov (napr. theofylínu, klozapínu, ropinirolu).
 • Ak máte otázky ohľadom toho, či by ste mali užívať IQOS ILUMA, lil SOLID a tabakové náplne pri svojom súčasnom zdravotnom stave, obráťte sa, prosím, na odborníka v zdravotníctve.

 

Výhradné používanie tabakových náplní

Používajte výhradne:

 • IQOS 3 DUOTM  alebo zariadenia staršej generácie s tabakovými náplňami HEETSTM
 • lil SOLIDTM  tabakovými náplňami FiitTM
 • lil SOLID EzTM  tabakovými náplňami FiitTM
 • IQOS ILUMATM  tabakovými náplňami TEREATM a DELIATM

Nikdy:

 • Nepoužívajte IQOS ILUMA alebo lil SOLID s cigaretou alebo podobnými výrobkami. Keď tak urobíte, môže dôjsť k zraneniu.
 • Tabakové náplne TEREA, DELIA, HEETS a Fiit nijako neupravujte ani do nich nepridávajte žiadne látky. 

Keď tak urobíte, môže dôjsť k zraneniu.

Užívatelia by si mali pred používaním našich zariadení prečítať úplné znenie textu bezpečnostné upozornenia a pokyny, ktorý obsahuje dôležité bezpečnostné informácie týkajúce sa používania výrobku:

Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k IQOS 3
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k IQOS 3 DUO
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k lil SOLID
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k lil SOLID Ez 
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k IQOS ILUMA
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k IQOS ILUMA PRIME
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k IQOS ILUMA ONE
Licenčná zmluva k firmwaru

 

Degradácia batérie

Zariadenie IQOS ILUMA a lil SOLID vrátane nahrievačov obsahuje lítium-iónovú batériu. Lítium-iónová batéria v zariadeniach je spotrebná zložka, ktorá používaním a vekom degraduje. Ide o prirodzený proces, ktorý sa vyskytuje pri všetkých dobíjateľných lítium-iónových batériách. Starnutím batérie strácajú aktívne zložky vo vnútri batérie schopnosť udržať energiu, čo vedie k trvalému poklesu maximálnej kapacity batérie a využiteľnej energie. Účinné zložky sa navyše stávajú menej účinnými pri dodávaní energie, čo má za následok zníženú schopnosť batérie poskytovať dostatok energie na prevádzku zložiek elektronických zariadení. V dôsledku toho môžete mať v určitých prípadoch pocit kratšieho zážitku, menšieho počtu potiahnutí alebo zážitkov s jedným plným nabitím, kratšieho prípadne chýbajúceho druhého po sebe idúceho použitia alebo niektoré funkcie zariadenia nemusia fungovať.

Batéria je chemický systém, ktorý vyžaduje určité teplotné rozsahy počas nabíjania a vybíjania na optimálne fungovanie a minimalizovanie degradácie kapacity batérie počas jej životnosti. Hoci má Vaše zariadenie určitý prevádzkový rozsah, v ktorom bude fungovať, prevádzka v extrémnych hraničných stavoch tohto rozsahu spôsobí rýchlejšie vybitie batérie. Vaše zariadenie sa dodáva s prispôsobeným softvérom na riadenie parametrov nabíjania s cieľom maximalizovať životnosť zariadenia. Algoritmy môžu podporiť dlhú životnosť batérie, ale nikdy nedokážu úplne zmierniť prirodzené mechanizmy starnutia lítiových batérií. Prevádzka zariadenia pri vysokých a nízkych teplotách urýchľuje prirodzenú degradáciu batérie. Aj keď zariadenie nepoužívate, batérie obsahujú chemické systémy, ktoré môžu časom degradovať. Na spomalenie procesu degradácie batérie odporúčame nabíjať zariadenie v odporúčanom teplotnom pásme, nenechávať ho dlhodobo vybité a používať nabíjacie káble a napájacie adaptéry dodávané spolu so zariadením podľa návodu na použitie.

 

Prečítajte si, prosím, ďalšie dôležité informácie vo FAQ tu.

Na našich webových stránkach môžete nájsť nasledujúcu komunikáciu pre zákazníkov, ktorá vychádza z nižšie uvedených zdrojov:

IQOS ILUMA zanecháva významne menej škvŕn na zuboch* ako cigarety. Dôležitá informácia: Ak už sú na zuboch škvrny od cigaretového dymu, prechod na IQOS ILUMA tento stav nezvráti. IQOS ILUMA nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých. 

* Zdroj: Neklinická laboratórna štúdia vykonaná s aerosólom z porovnateľných nahrievaných tabakových produktov na zuboch a najpoužívanejších dentálnych kompozitoch. Na rozdiel od skutočných podmienok neboli zuby vystavené látkam spôsobujúcim zafarbenie, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky.

Spotrebitelia, ktorí používajú IQOS ILUMA, tvrdia, že sa stretávajú s menej nepríjemným pocitom a chuťou v ústach v porovnaní s pocitom po vyfajčení cigarety.

* 79 % zhoda medzi 674 dospelými spotrebiteľmi v Japonsku a Taliansku, 2020 – 2021.

IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.*

* Zdroj: Štúdia vykonaná spoločnosťou PMI v súlade so štandardmi ISO, ktorá simuluje reálne životné situácie a používa limitné hodnoty  stanovené na základe existujúcich predpisov pre kvalitu vnútorného ovzdušia. IQOS je určený výhradne pre dospelých.

IQOS ILUMA produkuje o 95 % menej škodlivých chemických látok v porovnaní s cigaretami .*

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 95 %. IQOS ILUMA nie je bez rizika.

* „O 95 % menej“ znamená priemerné zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.

IQOS ILUMA produkuje výrazne menej škodlivých chemických látok v porovnaní s cigaretami .*

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: IQOS ILUMA nie je bez rizika.

* Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.

Úplný prechod na IQOS ILUMA predstavuje menšie riziko pre tvoje zdravie ako pokračovanie vo fajčení.*

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: IQOS ILUMA nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový.

* Zdroj: Založené na komplexných dôkazoch dostupných pre porovnanie používania IQOS ILUMA a pokračovania vo fajčení. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.

Úplný prechod na IQOS ILUMA je menej škodlivý ako pokračovanie vo fajčení.*

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: IQOS ILUMA nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový.

* Zdroj: Založené na komplexných dôkazoch dostupných pre porovnanie používania IQOS a pokračovania vo fajčení. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.

Úplný prechod na IQOS ILUMA predstavuje menšie riziko pre tvoje zdravie ako pokračovanie vo fajčení.* IQOS ILUMA produkuje o 95 % menej škodlivých chemických látok v porovnaní s cigaretami.**

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: IQOS ILUMA nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový.

* Založené na komplexných dôkazoch dostupných pre porovnanie používania IQOS a pokračovania vo fajčení.

* * „O 95 % menej“ znamená priemerné zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.

Úplný prechod na IQOS ILUMA je menej škodlivý ako pokračovanie vo fajčení.* IQOS ILUMA produkuje o 95 % menej škodlivých chemických látok v porovnaní s cigaretami.**

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: IQOS ILUMA nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový.

.**Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.

IQOS má rozsiahle a silné klinické dôkazy *, ktoré ukazujú, že používanie IQOS predstavuje menšie riziko pre tvoje zdravie ako pokračovanie vo fajčení.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: IQOS nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový.

* Zdroj: Založené na komplexných dôkazoch dostupných pre porovnanie používania IQOS a pokračovania vo fajčení.

CIGARETY PRODUKUJÚ VYSOKÉ MNOŽSTVO OXIDU UHOĽNATÉHO – IQOS ILUMA NIE

Vysoké množstvo oxidu uhoľnatého vzniká v cigaretách iba pri spaľovaní tabaku

IQOS ILUMA tabak nespaľuje a v priemere tak vytvára o 98 % menej oxidu uhoľnatého (CO) a výrazne nižšie množstvo iných škodlivých látok v porovnaní s cigaretami.*

Dôležitá informácia: To nepredstavuje zníženie rizika o 98 %, navyše oxid uhoľnatý je len jednou z mnohých škodlivých látok obsiahnutých v cigaretovom dyme. IQOS ILUMA nie je bez rizika, dodáva nikotín, ktorý je návykový.

* Merali sme hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín, a zaznamenali sme ich zníženie v priemere o 95 %. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.

IQOS ILUMA poskytuje podobný pocit uspokojenia ako cigareta.* 

* Založené na klinických štúdiách, chémii aerosólu a vyjadrení spokojnosti od 600 dospelých užívateľov v Japonsku, 2022.

IQOS ILUMA poskytuje príjemnejší zážitok v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami IQOS zariadení.

*81 % zhoda medzi 714 dospelými spotrebiteľmi v Japonsku a Taliansku, 2020 - 2021.

Pretože IQOS ILUMA produkuje menej zápachu ako cigarety, bude pravdepodobne menej obťažovať ľudí v Tvojom okolí.*

*85 % zhoda medzi 674 dospelými spotrebiteľmi v Japonsku a Taliansku, 2020 - 2021.

IQOS ILUMA zanecháva menej zápachu na nábytku a textile ako cigarety.*

*93 % zhoda medzi 674 dospelými spotrebiteľmi v Japonsku a Taliansku, 2020 - 2021.

IQOS ILUMA nezanecháva žiadny zápach v Tvojom vrecku alebo taške.*

*82 % zhoda medzi 674 dospelými spotrebiteľmi v Japonsku a Taliansku, 2020 - 2021.

Väčšina spotrebiteľov súhlasí, že IQOS ILUMA produkuje počas predhrievania menej zápachu v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami IQOS.

* 74 % zhoda u 726 dospelých spotrebiteľov v Japonsku a Taliansku, 2020 – 2021.

Pri užívaní IQOS ILUMA sa aerosol rozptýli oveľa rýchlejšie ako cigaretový dym.*

*85 % zhoda medzi 674 dospelými  užívateľmi v Japonsku a Taliansku, 2020 – 2021.

IQOS ILUMA sa používa intuitívnejšie a jednoduchšie ako predchádzajúce generácie IQOS zariadení.*

*80 % zhoda medzi 714 dospelými  užívateľmi v Japonsku a Taliansku, 2020 – 2021.

Užívatelia IQOS ILUMA sa v blízkosti druhých cítia lepšie, ako po fajčení cigariet.*

* 82 % zhoda medzi 674 dospelými spotrebiteľmi v Japonsku a Taliansku, 2020 – 2021.


Spotrebitelia, ktorí používajú IQOS ILUMA, tvrdia, že sa stretávajú s menej nepríjemným pocitom a chuťou v ústach v porovnaní s pocitom po vyfajčení cigarety.*

* 79 % zhoda medzi 674 dospelými spotrebiteľmi v Japonsku a Taliansku, 2020 – 2021.

IQOS ILUMA zanecháva výrazne menej škvŕn na zuboch* ako cigarety.

Dôležitá informácia: Ak už sú na zuboch škvrny od cigaretového dymu, prechod na IQOS ILUMA tento stav nezvráti. IQOS ILUMA nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých.  

* Zdroj: Neklinická laboratórna štúdia vykonaná s aerosólom z porovnateľných nahrievaných tabakových produktov na zuboch a najpoužívanejších dentálnych kompozitoch. Na rozdiel od skutočných podmienok neboli zuby vystavené látkam spôsobujúcim zafarbenie, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky.

Žiadny dym. Menej zápachu. IQOS ILUMA má výrazne menší vplyv na vzduch v Tvojom okolí ako cigarety.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: IQOS ILUMA nie je bez rizika ako pre teba, tak ani pre tvoje okolie.

* 93 % zhoda medzi 674 dospelými spotrebiteľmi v Japonsku a Taliansku, 2020 - 2021

Cigarety produkujú decht – IQOS ILUMA nie

Decht je zvyšok dymu po zhorení cigarety. IQOS ILUMA neprodukuje decht, pretože tabak nespaľuje, len nahrieva. Produkuje zvyšok aerosólu, ktorý je podstatne odlišný ako decht a obsahuje výrazne nižšie hladiny škodlivých chemických látok.*

Úplný prechod na IQOS ILUMA predstavuje menšie riziko pre tvoje zdravie ako pokračovanie vo fajčení.**

Dôležitá informácia: Absencia dechtu neznamená,
že je IQOS ILUMA bez rizika. IQOS ILUMA dodáva
nikotín, ktorý je návykový

* Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.** 

Založené na komplexných dôkazoch dostupných na porovnanie používania IQOS a pokračovania vo fajčení. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.

Cigarety produkujú vysoké množstvo oxidu uhoľnatého – IQOS ILUMA nie

Vysoké množstvo oxidu uhoľnatého vzniká v cigaretách len pri spaľovaní tabaku, zatiaľ čo IQOS ILUMA tabak nespaľuje,ale nahrieva, a v priemere tak vytvára o 98 % menej oxidu uhoľnatého (CO) a výrazne nižšie hladiny iných škodlivých chemických látok v porovnaní s cigaretami. *

Dôležitá informácia: To nepredstavuje zníženie rizika o 98 %, navyše oxid uhoľnatý je len jednou z mnohých škodlivých látok obsiahnutých v cigaretovom dyme. IQOS ILUMA nie je bez rizika, dodáva nikotín, ktorý je návykový.

* Merali sme hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín, a zaznamenali sme ich zníženie v priemere o 95 %. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.

lil SOLID Ez: Zariadenie typu „všetko v jednom“.

​lil SOLID Ez: Tabak nahrievaný zvnútra.

lil SOLID Ez poskytuje skutočnú chuť a pôžitok z tabaku.

lil SOLID Ez poskytuje autentickú chuť a pôžitok z tabaku.

lil SOLID Ez tabak nespaľuje, ale nahrieva.  ​

​Žiadny popol, žiadny zápach cigaretového dymu. ​

​lil SOLID Ez nevytvára popol. ​

​lil SOLID Ez nevytvára oheň.

lil SOLID Ez tabak namiesto spaľovania nahrieva a poskytuje tak chuť skutočného tabaku.

lil SOLID Ez produkuje menej zápachu ako cigarety.*​

​* 91 % zhoda medzi 351 dospelými spotrebiteľmi v Rusku, 2021

Pretože lil SOLID Ez vytvára menej zápachu ako cigarety, je pravdepodobné, že bude menej obťažovať ľudí v Tvojom okolí.*​

* 90 % zhoda medzi 351 dospelými spotrebiteľmi v Rusku, 2021.​

lil SOLID Ez zanecháva menej pretrvávajúceho zápachu na rukách, vlasoch a oblečení ako cigarety.*

* 90 % zhoda medzi 351 dospelými spotrebiteľmi v Rusku, 2021.​

lil SOLID Ez zanecháva menej zápachu v rôznych typoch interiérov, na nábytku a tkaninách ako cigarety.*​

​* 90 % zhoda medzi 351 dospelými spotrebiteľmi v Rusku, 2021.​

lil SOLID Ez zanecháva menej zápachu na interiérovom zariadení ako cigarety.*​

* 90 % zhoda medzi 351 dospelými spotrebiteľmi v Rusku, 2021.​

Pri použití lil SOLID Ez sa tabakový aerosól rozptýli oveľa rýchlejšie ako cigaretový dym.​

* 90 % zhoda medzi 351 dospelými spotrebiteľmi v Rusku, 2021.​

lil SOLID Ez zanecháva výrazne menej škvŕn na záclonách a nábytku v porovnaní s cigaretovým dymom.​

lil SOLID Ez zanecháva na stoličkách, pohovke a posteli podstatne menej škvŕn ako cigaretový dym.​

lil SOLID Ez zanecháva výrazne menej škvŕn na interiérovom zariadení ako cigaretový dym.

lil SOLID Ez prináša tri po sebe idúce použitia.

lil SOLID Ez poskytuje konzistentný zážitok z nahrievaného tabaku.

lil SOLID Ez teraz umožňuje až 25 použití na jedno nabitie.* ​

*Podmienené úrovňou zníženia výkonu batérie a podmienkami používania.​

lil SOLID Ez poskytuje až 14 potiahnutí počas jedného užívania.

Spotrebitelia, ktorí používajú lil SOLID Ez, tvrdia, že je ich dych lepší v porovnaní s cigaretami.​

* 87 % zhoda medzi 351 dospelými spotrebiteľmi v Rusku, 2021.​

lil SOLID Ez produkuje výrazne nižšie hladiny škodlivých chemických látok v porovnaní s cigaretami.*​

Dôležitá informácia: lil SOLID Ez nie je bez rizika.​​

Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.​

lil SOLID Ez produkuje v priemere o 95 % nižšie hladiny škodlivých chemických látok v porovnaní s cigaretami.*​

Dôležitá informácia: To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 95 %. lil SOLID Ez nie je bez rizika.

* Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.​

CIGARETY PRODUKUJÚ DECHT – lil SOLID Ez NIE.​​

Decht je zvyšok dymu po zhorení cigarety.​

lil SOLID Ez neprodukuje decht, pretože tabak nespaľuje, len nahrieva. Produkuje zvyšok aerosólu, ktorý je podstatne odlišný ako decht a obsahuje výrazne nižšie hladiny škodlivých chemických látok.*​

​Dôležitá informácia: Absencia dechtu neznamená, že je lil SOLID Ez bez rizika. lil SOLID EZ dodáva nikotín, ktorý je návykový.​

* Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.​

CIGARETY PRODUKUJÚ VYSOKÉ MNOŽSTVO OXIDU UHOĽNATÉHO –  lil SOLID Ez NIE.​

Vysoké množstvo oxidu uhoľnatého vzniká v cigaretách len pri spaľovaní tabaku, zatiaľ čo lil SOLID Ez tabak nespaľuje, ale nahrieva, a v priemere tak vytvára o 98 % menej oxidu uhoľnatého (CO) a výrazne nižšie hladiny iných škodlivých chemických látok v porovnaní s cigaretami.*​

Dôležitá informácia: To nepredstavuje zníženie rizika o 98 %, navyše oxid uhoľnatý je len jednou z mnohých škodlivých látok obsiahnutých v cigaretovom dyme. lil SOLID Ez nie je bez rizika, dodáva nikotín, ktorý je návykový.​

* Merali sme hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín, a zaznamenali sme ich zníženie v priemere o 95 %. Pozri si dôležité informácie na www.IQOS.com.​

lil SOLID Ez je lepšou voľbou ako pokračovanie vo fajčení.

Dôležitá informácia: lil SOLID Ez nie je bez rizika. ​