INFORMÁCIE K REGISTRÁCII

 

Súhlas s registráciou do www.iqos.com

Táto webová stránka www.iqos.com obsahuje informácie pre dospelých fajčiarov, ktorí sa zaujímajú o alternatívne spôsoby užívania tabaku s cieľom poskytnúť im relevantné informácie o bezdymovom výrobku IQOS, aby mohli urobiť informované rozhodnutie o prechode na tento výrobok z klasických cigariet.  Pre dospelých užívateľov IQOS je zdrojom informácií o tom, ako používať a starať sa o zariadenie IQOS. Nájdu tu tiež mapu predajných miest IQOS a tabakových náplní HEETS, zoznam často kladených otázok a kontaktné údaje na naše Centrum zákazníckej starostlivosti. 

 

Na to aby ste mohli plne využívať túto stránku, je potrebné aby ste sa zaregistrovali. 

 

Registráciou na www.iqos.com získate prístup do sekcie OBCHOD, ktorá vám umožní realizovať objednávky tabakových náplní HEETS a Fiit, zariadení IQOS a lil SOLID a ich príslušenstva. Viac informácií o možnosti ich objednávania nájdete v IQOS Všeobecných obchodných podmienkach

Požiadať o registráciu na www.iqos.com môžete vykonať výhradne osobne (z dôvodu potreby overenia vášho veku nahliadnutím do dokladu totožnosti ako aj podpísania rámcovej zmluvy o budúcich dodávkach tabakových náplní HEETS), a to prostredníctvom našich IQOS Partnerov, Sales Expertov alebo na vybraných predajných miestach. Ak potrebujete bližšie informácie o miestach, na ktorých je možné sa zaregistrovať, kontaktujte nás telefonicky na bezplatnom čísle Centra zákazníckej starostlivosti IQOS 0800 400 600 alebo nám napíšte cez  kontaktný formulár. 

V súvislosti s vašou registráciou budeme spracúvať vaše niektoré osobné údaje  a to meno, priezvisko, doručovaciu adresu, dátum narodenia, emailovú adresu a telefónne číslo. Účely, pre ktoré  získavame a spracovávame vaše osobné údaje , ako aj ďalšie súvisiace informácie nájdete v  Zásadách PMI o ochrane súkromia spotrebiteľov
  

Chcete viac? Staňte sa členom IQOS CLUB. 

 

Ak ste registrovaný, môžete udeliť  súhlas s telefonickým kontaktovaním a  so zasielaním dodatočných informácií e-mailom alebo inak elektronicky (napr. SMS, push notifikácie). V prípade vášho záujmu, tento súhlas poskytnete dobrovoľne pri osobnej registrácii alebo kedykoľvek neskôr vo vašom profile na IQOS.com

Pokiaľ súhlas udelíte, stanete sa súčasťou IQOS CLUB ktorá prináša celý rad exkluzívnych výhod. Budeme vás ako prvých informovať o našich produktových novinkách, nových službách, akciách a podujatiach ako aj ponukách na zapojenie do spotrebiteľských prieskumov. 

A mnoho zaujímavých ponúk pre vás ešte pripravujeme. Dovoľte nám aby sme vás o nich mohli informovať. Vopred ďakujeme. 

Pokiaľ si to rozmyslíte, môžete váš súhlas kedykoľvek odvolať priamo vo vašom profile alebo kontaktovaním nášho Centra zákazníckej starostlivosti na bezplatnom čísle 0800 400 600. 

Viac informácií o výhodách klubu je k dispozícii tu.