INFORMÁCIE K REGISTRÁCII

 

Súhlas s registráciou do www.iqos.com

Táto webová stránka www.iqos.com obsahuje informácie pre dospelých fajčiarov, ktorí sa zaujímajú o alternatívne spôsoby užívania tabaku s cieľom poskytnúť im relevantné informácie o bezdýmových výrobkoch IQOS a lil SOLID a tiež o elektronickej cigarete IQOS VEEV, aby mohli urobiť informované rozhodnutie o prechode na tieto výrobky z klasických cigariet.  Pre dospelých užívateľov IQOS, lil SOLID a IQOS VEEV je zdrojom informácií o tom, ako sa IQOS, IQOS VEEV a lil SOLID používajú a ako sa o ne starať. Nájdu tu tiež mapu predajných miest, zoznam často kladených otázok a kontaktné údaje na naše Centrum zákazníckej starostlivosti. 

 

Na to aby ste mohli plne využívať túto stránku, je potrebné aby ste sa zaregistrovali. 

Registráciou na www.iqos.com získate prístup do svojho účtu na IQOS.com. Ak chcete zároveň ziskať prístup k sekcii OBCHOD, ktorá vám umožní realizovať objednávky zariadení IQOS, IQOS VEEV a líl SOLID, ich príslušenstvo, tabakových náplní TEREA, HEETS a Fiit a e-liquid náplní, je potrebné navštíviť niektorú z našich IQOS predajní. Viac informácií o možnosti ich objednávania nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach

Požiadať o registráciu na www.iqos.com môžete vykonať výhradne osobne (z dôvodu potreby overenia vášho veku nahliadnutím do dokladu totožnosti), a to prostredníctvom našich IQOS Partnerov, Sales Expertov alebo na vybraných predajných miestach. Ak potrebujete bližšie informácie o miestach, na ktorých je možné sa zaregistrovať, kontaktujte nás telefonicky na bezplatnom čísle Centra zákazníckej starostlivosti IQOS 0800 400 600 alebo nám napíšte cez kontaktný formulár. 

V súvislosti s vašou registráciou budeme spracúvať vaše niektoré osobné údaje  a to meno, priezvisko, doručovaciu adresu, dátum narodenia, emailovú adresu a telefónne číslo. Účely, pre ktoré  získavame a spracovávame vaše osobné údaje , ako aj ďalšie súvisiace informácie nájdete v  Zásadách PMI o ochrane súkromia spotrebiteľov
  

Chcete viac? Staňte sa členom IQOS CLUB. 

 

Ak ste registrovaný, môžete udeliť  súhlas s telefonickým kontaktovaním a  so zasielaním dodatočných informácií e-mailom alebo inak elektronicky (napr. SMS, push notifikácie). V prípade vášho záujmu, tento súhlas poskytnete dobrovoľne pri osobnej registrácii alebo kedykoľvek neskôr vo vašom profile na IQOS.com

Pokiaľ súhlas udelíte, stanete sa súčasťou IQOS CLUB ktorá prináša celý rad exkluzívnych výhod. Budeme vás ako prvých informovať o našich produktových novinkách, nových službách, akciách a podujatiach ako aj ponukách na zapojenie do spotrebiteľských prieskumov. 

A mnoho zaujímavých ponúk pre vás ešte pripravujeme. Dovoľte nám aby sme vás o nich mohli informovať. Vopred ďakujeme. 

Pokiaľ si to rozmyslíte, môžete váš súhlas kedykoľvek odvolať priamo vo vašom profile alebo kontaktovaním nášho Centra zákazníckej starostlivosti na bezplatnom čísle 0800 400 600. 

Viac informácií o výhodách klubu je k dispozícii tu. 

Ďalšie Informácie o spracovaní osobných údajov:

1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Philip Morris Slovakia s.r.o., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, IČO: 31344259.

2. Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely:

a) vedenie databázy registrovaných spotrebiteľov, overenia veku, statusu užívateľa našich výrobkov, spracovanie objednávok, platieb a plnenie ostatných povinností z uzatvorených kúpnych zmlúv, poskytovanie služieb zákazníckej starostlivosti, systémové audity, predchádzanie podvodom, vylepšovanie produktov, diagnostika a aktualizácia výrobkov, obchodné analýzy a iné.

 b) (ak ste udelili dobrovoľný súhlas vyššie a v rozsahu povolenom zákonom) poskytovanie informácií o našich výrobkoch, novinkách, výhodných ponukách, akciách, o možnosti účasti v prieskumoch trhu,  a na účely Vášho členstva vo vernostnom programe a iné súvisiace.

3. Máte právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, právo namietať voči ich spracovaniu – a to priamo vo vašom profile na tejto stránke alebo kontaktovaním centra zákazníckej podpory (vid kontaktné údaje v sekcii Kontaktujte nás).