Odmena za odporúčanie

 

Registrovaný užívateľ (spotrebiteľ) , vlastník kódu na odporúčanie, ktorý odporučí IQOS ILUMA, IQOS VEEV alebo lil zariadenie dospelému fajčiarovi, ktorý použije jeho kód na odporúčanie pri zaobstaraní si registračnej sady, získa nasledovnú odmenu:

  • Ak má spotrebiteľ zaregistrované IQOS, alebo IQOS VEEV zariadenie získa za úspešné odporučenie 1 000 Statusových bodov a 1 000 Bodov do peňaženky na svoj členský účet v IQOS CLUB
  • Ak má spotrebiteľ zaregistrované iba lil zariadenie, získa za úspešné odporučenie voucher v hodnote 10 EUR. Voucher je možné využiť na naše portfólio v IQOS predajniach alebo na www.iqos.com do jedného mesiaca od získania voucheru.

Nový spotrebiteľ dostane za použitie kódu na odporúčanie pri nákupe registračnej sady IQOS ILUMA, IQOS VEEV alebo lil SOLID zľavu vo výške 20% z ceny registračnej sady.

Celkovo je možné odporučiť maximálne 10 nových úžívateľov – dospelých fajčiarov, pričom sa započítáva vždy každá registrácia odporučenej osoby. Za získanie nového užívateľa bude v profile Člena Klubu, ktorý ho odporučil, uvedené krstné meno spolu s prvým písmenom priezviska tohto nového užívateľa. Odporúčanie je možné iba známym, dospelým fajčiarom, ktorí chcú pokračovať v užívaní tabakových alebo nikotínových produktov.

Nasledujúce situácie sa budú považovať za závažné porušenie podmienok a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie platnosti kódu na odporúčanie a vylúčenie osoby z IQOS CLUB, a to v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie na:

  • odporúčanie osobám, ktoré nenadobudli v čase odporúčania plnoletosť,
  • odporúčanie osobám, ktoré nechcú pokračovať v užívaní tabakových alebo nikotínových produktov (iným ako dospelým fajčiarom),
  • hromadné odporúčania dospelých fajčiarov (napríklad prostredníctvom sociálnych sietí alebo iným hromadným spôsobom),
  • odporúčanie dospelých fajčiarov, ktoré je súčasťou výkonu pracovnej činnosti alebo podnikania (napr. maloobchodní predajcovia predajní zapojených do programu odporúčania na základe dohody s Philip Morris Slovakia, s.r.o.),
  • iné konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi (ako je napríklad najmä poskytnutie falošných údajov, odporúčanie cudzích [neznámych] osôb, odporúčanie bez vedomia alebo súhlasu odporučenej osoby, zneužívanie informácií tretích strán, iné podvodné konanie v súvislosti s mechanikou odporúčania dospelým fajčiarom).

Zvyčajne poskytujeme odmenu za odporúčanie do 24 hodín. Ak si odmenu nedostal ani v nasledujúcich 3 pracovných dní, daj nám vedieť na čísle 0800 400 600 a my Ti pomôžeme.