Odmena za odporúčanie

Registrovaný užívateľ (spotrebiteľ) , vlastník kódu na odporúčanie, ktorý odporučí IQOS ILUMA, VEEV ONE, lil SOLID Ez alebo IQOS ILUMA Refreshed zariadenie dospelému fajčiarovi, ktorý použije jeho kód na odporúčanie pri zaobstaraní si registračnej sady, získa nasledovnú odmenu:

  • Ak má spotrebiteľ zaregistrované IQOS, VEEV ONE, lil SOLID alebo IQOS ILUMA Refreshed zariadenie získa za úspešné odporučenie 1 000 Statusových bodov a 1 000 Bodov do peňaženky na svoj členský účet v IQOS CLUB.
  • Pokiaľ má spotrebiteľ zaregistrované IQOS, VEEV ONE alebo lil SOLID zariadenie, a jeho známy, dospelý fajčiar využije ponuku na skúšobné použitie  zariadenia, ktoré bude počas alebo po uplynutí 14 dní odkúpené, získa tiež 1000 Statusových bodov a 1000 Bodov do peňaženky na svoj členský účet v IQOS CLUB

Ak si dospelý fajčiar vezme na skúšobné použitie IQOS ILUMA alebo IQOS ILUMA One sadu s kódom na odporúčanie:

  • Zaplatí najprv čiastku 12,6 EUR a následne počas alebo po lehote 14tich dní aj zvyšnú čiastku kúpnej ceny setu, viac sa dočítate tu.
  • Celkovo je možné odporučiť maximálne 10 nových úžívateľov – dospelých fajčiarov, pričom sa započítáva vždy každá registrácia odporučenej osoby. Za získanie nového užívateľa bude v profile Člena Klubu, ktorý ho odporučil, uvedené krstné meno spolu s prvým písmenom priezviska tohto nového užívateľa. Odporúčanie je možné iba známym, dospelým fajčiarom, ktorí chcú pokračovať v užívaní tabakových alebo nikotínových produktov.

Nasledujúce situácie sa budú považovať za závažné porušenie podmienok a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie platnosti kódu na odporúčanie a vylúčenie osoby z IQOS CLUB, a to v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie na:

  • odporúčanie osobám, ktoré nenadobudli v čase odporúčania plnoletosť,
  • odporúčanie osobám, ktoré nechcú pokračovať v užívaní tabakových alebo nikotínových produktov (iným ako dospelým fajčiarom),
  • hromadné odporúčania dospelých fajčiarov (napríklad prostredníctvom sociálnych sietí alebo iným hromadným spôsobom),
  • odporúčanie dospelých fajčiarov, ktoré je súčasťou výkonu pracovnej činnosti alebo podnikania (napr. maloobchodní predajcovia predajní zapojených do programu odporúčania na základe dohody s Philip Morris Slovakia s.r.o.),
  • iné konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi (ako je napríklad najmä poskytnutie falošných údajov, odporúčanie cudzích [neznámych] osôb, odporúčanie bez vedomia alebo súhlasu odporučenej osoby, zneužívanie informácií tretích strán, iné podvodné konanie v súvislosti s mechanikou odporúčania dospelým fajčiarom).

Zvyčajne poskytujeme odmenu za odporúčanie do 24 hodín. Ak si odmenu nedostal ani v nasledujúcich 3 pracovných dní, daj nám vedieť na čísle 0800 400 600 a my Ti pomôžeme.

Philip Morris Slovakia s.r.o. vyhradzuje si právo poskytnúť časovo obmedzené odmeny za odporúčanie vybraným používateľom navyše k štandardným odmenám stanoveným v týchto podmienkach.

Pravidlá a Podmienky Stardrift Akcie na odporúčanie IQOS ILUMA

Stardrift promo akcia na odporúčanie je platná od 4. 1. 2024 do 4. 2. 2024. Akcia platí iba pre vybraných užívateľov, ktorí boli kontaktovaní e-mailom. Pokiaľ dospelý užívateľ odporučí akékoľvek zariadenie IQOS ILUMA dospelému fajčiarovi, bude automaticky oprávnený na získanie IQOS ILUMA Stardrift v hodnote 75 EUR, a to nad rámec štandardných odmien. Táto promo akcia sa koná v rámci Slovenskej republiky. Každý užívateľ, ktorý odporučí IQOS ILUMA dospelému fajčiarovi má nárok iba na jednu extra odmenu, ktorou je IQOS ILUMA Stardrift. Stardrift promo akcia sa vzťahuje na nákup prvého registračného zariadenia IQOS ILUMA s kódom na odporúčanie iba v IQOS predajniach, na e-shope a cez zákaznícku podporu. Odmena je neprenosná na iné osoby. Výhercovia budú o odmene informovaní telefonicky do konca februára 2024. V prípade, že nebude možné výhercu telefonicky kontaktovať, nárok na výhru, po treťom neúspešnom pokuse, prepadá ďalšiemu výhercovi v poradí. Do tejto akcie sa započítavajú iba úspešné odporúčania IQOS ILUMA, nie odporúčania ostatných zariadení. Stále platí, že maximálny limit všetkých odporúčaní je 10. To znamená, odporúčania z minulosti, odporúčania počas akcie a odporúčania po akcii sa započítavajú, pričom celkovo nesmie presiahnuť 10 odporúčaní. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky akcie kedykoľvek zmeniť ao týchto zmenách bude informovať e-mailom.