Nahrievač IQOS 3 DUO Brilliant gold v ruke a nabíjačka

Veda a výskum skrývajúce sa za IQOS.

Naša cesta vedeckého výskumu.

Nabíjačky IQOS 3 DUO Brilliant gold, White, Black a Stellar blue zoradené vedľa seba

Vedecký program.

Vyvinuli sme komplexný program postupného vedeckého hodnotenia. Tento program je inšpirovaný postupmi farmaceutického priemyslu a je v súlade s usmerneniami Federálneho úradu Spojených štátov pre potraviny a lieky z roku 2012 o hodnotení tabakových výrobkov s potenciálnym modifikovaným rizikom. Naše hodnotenie bolo vykonané aj v súlade s medzinárodnými štandardmi.

Je užívanie IQOS menej škodlivé pre zdravie?

V laboratórnych podmienkach sme zistili, že aerosól z IQOS je menej toxický ako cigaretový dym. Naši vedci dôkladne testujú naše produkty skôr, ako sa dostanú do rúk dospelých fajčiarov. Pomocou testovania in vitro v našich laboratóriách sme hodnotili cytotoxicitu a genotoxicitu aerosólu z IQOS v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety určenej na výskumné účely. Z celkového hľadiska výsledky týchto testov ukazujú, že aerosól z IQOS je výrazne menej toxický ako dym z referenčnej cigarety.

Toto je iba malá časť našej práce. Od laboratórnych testov sme sa presunuli k testovaniu IQOS s tisíckami dospelých fajčiarov, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili nášho programu klinických štúdií a nakoniec nám umožnili uviesť naše produkty na trh. 

Nahrievač IQOS 3 DUO Stellar blue s tabakovou náplňou HEETS a nabíjačka

Klinické štúdie


Znamená výrazne menší počet a množstvo škodlivých chemických látok v aerosóle z IQOS tiež nižšie hladiny týchto chemických látok v tele? Ak je hladina chemických látok v aerosóle z IQOS nižšia, vzniká predpoklad, že úplný prechod z cigariet na IQOS zníži expozíciu týmto škodlivým chemickým látkam. Aby sme to dokázali, zmerali sme biomarkery expozície pre istý počet týchto škodlivých chemických látok u tisícov fajčiarov, ktorí sa zúčastnili na našom programe klinických štúdií (niektorí prešli na IQOS, zatiaľ čo iní buď pokračovali vo fajčení svojej obľúbenej značky cigariet, alebo na čas trvania štúdie prestali s fajčením). 


Výsledky týchto štúdií ukazujú, že keď dospelí fajčiari prejdú na IQOS, ich telo absorbuje významne nižšie hladiny škodlivých chemických látok, čo vedie k priaznivým zmenám v počte rizikových markerov vybraných z dôvodu ich známej súvislosti s chorobami súvisiacimi s fajčením.

Nahrievač a nabíjačka IQOS 3 DUO Stellar blue v ruke podnikateľa

Spokojnosť s IQOS

Účastníci našej klinickej štúdie, ktorí prešli na IQOS, tiež uvádzajú, že IQOS poskytuje porovnateľnú mieru uspokojenia ako cigarety. To podporuje náš názor, že IQOS má potenciál stať sa prijateľnou alternatívou pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení cigariet. Na základe všetkých vedeckých dôkazov sme presvedčení, že úplný prechod na IQOS je menej škodlivý ako pokračovanie vo fajčení cigariet.

Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika a miera zníženia rizika závisí tiež na množstve a spôsobe užívania u každého jednotlivca. Najlepšou voľbou naďalej zostáva úplne prestať s užívaním tabaku a nikotínu. IQOS nie je alternatívou, ako prestať s fajčením cigariet. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. 

Muž s IQOS 3 DUO Stellar blue s tabakovou náplňou HEETS a šálkou v rukách

Dlhodobé štúdie

Len čo sa IQOS dostane na trh, výskum sa presúva z fázy uskutočňovanej pred uvedením na trh do fázy uskutočňovanej v skutočnom svete, po uvedení na trh. Vtedy sa zameriavame na to, ako sa produkt používa a kto ho používa, aby sme doplnili naše zistenia spred uvedenia na trh a aby sme urobili, čo je v našich silách na identifikáciu a prevenciu použitia alebo absorpcie nechceným publikom. Po rokoch komercializácie v mnohých krajinách dostupné údaje potvrdzujú naše pozorovania spred uvedenia na trh, najmä pokiaľ ide o fakt, že IQOS láka dospelých fajčiarov, zatiaľ čo bývalí fajčiari a nefajčiari oň nejavia veľký záujem.

Teraz, keď produkt používajú milióny dospelých užívateľov, monitorujeme aj správy o účinkoch na zdravie. Dlhodobé štúdie nám v konečnom dôsledku pomôžu vyhodnotiť potenciálne zníženie rizika IQOS pre konkrétne ochorenia. Zhromažďovanie údajov na zodpovedanie tejto otázky si vyžaduje čas, ale je to správna voľba. Zatiaľ všetky údaje, ktoré sme zozbierali, ukazujú správnym smerom.

 

IQOS 3 DUO Brilliant gold s tabakovou náplňou HEETS na nabíjačke
Nahrievač IQOS 3 DUO Brilliant gold s tabakovou náplňou HEETS na nabíjačke na červenej látke

Výsledok

IQOS je lepšia voľba pre Tvoje zdravie ako cigarety. Súhrn doposiaľ dostupných vedeckých dôkazov jasne ukazuje, že úplný prechod na IQOS je menej škodlivý ako pokračovanie vo fajčení *.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: IQOS nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých. 

*Zdroj: Na základe súhrnu dôkazov dostupných pre IQOS v porovnaní s pokračovaním fajčenia.