Věda a technologie nahřívání bez spalování

Víš, jaká technologie se skrývá v IQOS? Objev naši vědu a poznej, proč je IQOS méně rizikovou alternativou kouření.

Obsah této stránky je věnovaný pouze zařízení IQOS ILUMA s tabákovými náplněmi TEREA.

Zařízení IQOS ILUMA v barve moss green

Věda za nahřívaným tabákem.

Věříme ve vědu. Věříme, že může změnit životy milionů kuřáků, kteří by jinak pokračovali v kouření. Za tímto účelem jsme najali vědce, aby zapracovali na důležité myšlence: vyvíjet méně škodlivé produkty, na které mohou kuřáci cigaret přejít, pokud s kouřením nepřestanou. Stovky vědců a inženýrů v globálních výzkumných a vývojových centrech PMI ve Švýcarsku a Singapuru vyvinuly a zkoumaly IQOS, jako inovativní elektronické zařízení, které tabák nespaluje, ale pouze nahřívá. Produkuje tabákový aerosol, který dodává tabákovou chuť a nikotin.

Testováno podle nejvyšších standardů.

Zařízení IQOS prošlo důkladným vědeckým hodnocením, včetně 18 neklinických a 10 klinických, dosud provedených studií, zahrnujících tisíce účastníků. Všechny dostupné výsledky (důkazy) ukazují, že zatímco používání IQOS není bez rizika, úplný přechod na IQOS představuje menší riziko pro Tvé zdraví než pokračování v kouření cigaret.*

Chceš vědět, proč toto můžeme tvrdit? Podívej se podrobněji na některé klíčové vědecké důkazy o IQOS.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé.

* Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

Detail ruky vyndávající zařízení IQOS ILUMA z kapsy.
Detail ruky držící zařízení IQOS ILUMA v barvě jade green.

Podívej se, jak IQOS věda v průběhu let pokročila

ILUMA Zlatavé zařízení IQOS VEEV Bílé zařízení IQOS MULTI na nahřívání tabáku. Bílé zařízení IQOS na nahřívání tabáku s nabíječkou. Ruka kreslí návrh IQOS zařízení. Interiér budovy společnosti PMI Exteriér budovy společnosti PMI Příčný řez náplní HEETS

Jsme na této cestě společně.

2021
2020
2018
2016
2014
2009
2008
2007
2021

Na trh přichází řada zařízení IQOS ILUMA s revolučním SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ a zcela novými tabákovými náplněmi TEREA určenými výhradně pro IQOS ILUMA.

IQOS ILUMA™ není kompatibilní s předchozími generacemi IQOS™ a byl navržen výhradně k použití s tabákovými náplněmi TEREA™. Nepoužívej náplně TEREA™ s IQOS™ zařízeními předchozích generací s čepelí, protože by to mohlo zařízení poškodit.

2020

Elektronická cigareta IQOS VEEV byla uvedena na trh na Novém Zélandu a v České republice v roce 2020, ve Finsku a v Itálii v roce 2021 a plánují se také další trhy.

2018

Zařízení IQOS 3 a IQOS 3 MULTI se nyní prodává ve městech na 43 trzích po celém světě. Mateřská společnost IQOS, společnost Philip Morris International, věnuje 92 % nákladů na výzkum a vývoj a 60 % všech komerčních výdajů na bezdýmné produkty.

2016

Průkopnické zařízení nové generace IQOS 2.4 PLUS bylo uvedeno na trh ve 21 zemích po celém světě. Jen o rok později se již nabízelo dospělým zákazníkům na 38 trzích. V roce 2017 vyhrálo ocenění GOOD DESIGN®, které každoročně udělují Chicago Athenaeum a Metropolitan Arts Press.

2014

První komerční zařízení PMI typu Heat-Not-Burn (nahřívání bez spalování) je uvedeno na trh v Japonsku a Itálii. O rok později je produkt pojmenován IQOS a je nabízen v Portugalsku, Rumunsku, Rusku a Švýcarsku.

2009

PMI rozšiřuje své výzkumné a vývojové pracoviště zaměřené na alternativy k cigaretám otevřením nové výzkumné laboratoře v Singapuru. Dnes pracuje na technologiích IQOS více než 400 odborníků na výzkum a vývoj po celém světě.

2008

Významný posun v úsilí věnovaném vývoji bezdýmných alternativ k cigaretám, jehož výsledkem mělo být již brzy zařízení IQOS, nastal v roce 2008 s otevřením specializovaného centra výzkumu a vývoje ve Švýcarsku.

2007

Zatímco výzkum společnosti PMI týkající se alternativ k cigaretám na principu nahřívaného tabáku sahá až k počátku 90. let, rok 2007 představuje zlomový okamžik – byl vyvinut prototyp produktu pro nahřívání tabáku bez spalování využívající technologii HeatControl™. Zařízení je technologickým krokem vpřed, ale je ergonomicky nedokonalé.

Proč je nahřívání lepší.

Technologie – točí se kolem nich celý svět. Jak jde čas, pomáhají radikálně měnit náš život k lepšímu. Způsob, jakým pracujeme, jak komunikujeme, jak cestujeme. Spojením vědy a technologie jsme vyvinuli lepší alternativu k pokračování v kouření.

IQOS mění k lepšímu způsob, jakým si dospělí kuřáci, kteří by jinak pokračovali v kouření, mohou užívat tabák.

IQOS tabák nespaluje, ale jen nahřívá. Důvod je prostý: při spalování tabáku vzniká velké množství škodlivých chemických látek, jako je například oxid uhelnatý*.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé.

* Zdroj: Průměrné snížení hladiny široké škály škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s kouřem z referenční cigarety. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com

Technologie nahřívání tabáku.

Při zapálení cigarety vzniká díky vysoké teplotě kouř, spálená chuť a mnoho škodlivých látek. Tabák se při tomto procesu spaluje hořením.

Cigaretový kouř je komplexní směsí více než 6000 chemických látek, přibližně 100 z nich je orgány pro ochranu veřejného zdraví spojováno s nemocemi souvisejícími s kouřením.

Na rozdíl od cigaret IQOS tabák nahřívá na mnohem nižší teplotu díky jedinečné technologii IQOS HeatControl™ a IQOS ILUMA SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™. Díky nim se i bez spalování uvolní aroma a chuť skutečného tabáku a nikotin. IQOS neprodukuje kouř a obsahuje o 95% méně škodlivin ve srovnání s cigaretami.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: To nutně nepředstavuje snížení rizika o 95 %. IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé. 

* „O 95 % méně“ představuje průměrné snížení hladiny široké škály škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s kouřem z referenční cigarety (3R4F). Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com.

Ilustrace hoření cigarety vs nahřívání tabáku
Zařízeni IQOS ILUMA v barvě jade green a nabíječka.
Cigaretový filtr se svrnami po hoření ve srovnání s tabákovými náplněmi TEREA v nahřívači IQOS ILUMA, které nemají žádné skvrny.

Cigarety produkují dehet, IQOS nikoli.

Dehet je zbytek kouře po shoření cigarety. IQOS neprodukuje dehet, protože tabák nespaluje, pouze nahřívá. Produkuje zbytek aerosolu, který je podstatně odlišný než dehet a je tvořen z významně nižšího množství škodlivých chemických látek*. Úplný přechod na IQOS představuje menší riziko pro Tvé zdraví než pokračování v kouření**.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Absence dehtu neznamená, že je IQOS bez rizika. IQOS obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé.

* Průměrné snížení hladiny široké škály škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s cigaretovým kouřem. IQOS je určen výhradně pro dospělé kuřáky.

** Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

Často kladené otázky

IQOS je elektronické zařízení, které nahřívá pevnou tabákovou náplň podobnou cigaretě. Neprodukuje kouř, nýbrž aerosol. Ten má ve srovnání s kouřem z referenční cigarety vytvořené pro výzkumné účely v průměru o 95 % méně škodlivin.

IQOS tabák nespaluje, ale nahřívá, a tudíž neprodukuje cigaretový kouř ani dehet. Uvolňuje pouze vodní páru, tzv. aerosol, obsahující méně škodlivých a potenciálně škodlivých látek než kouř z cigaret. Tento aerosol je tvořen menšími kapalnými částicemi, které se rychle odpařují a neulpívají v okolí.

Výsledky laboratorních měření společnosti Philip Morris International ukazují, že aerosol z výrobku IQOS obsahuje výrazně nižší koncentrace škodlivých a potenciálně škodlivých látek (HPHC) v porovnání s cigaretovým kouřem. V průměru bylo množství HPHC z aerosolu vytvořeného výrobkem IQOS (s výjimkou nikotinu) o 95 % nižší ve srovnání s podílem HPHC z kouře z referenční cigarety 3R4F. Nižší hodnoty jsou prokazatelné jak při přepočtu na jednu tabákovou náplň, tak v přepočtu na miligram nikotinu. Důležitým poznatkem je, že u nikotinu nebyla pozorována významně nižší koncentrace oproti cigaretě. Díky tomu může být výrobek IQOS pro dospělé kuřáky přijatelnou alternativou k cigaretám.

ZDROJE INFORMACÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU NAJDETE V ANGLIČTINĚ ZDE.

Cigaretový kouř je směs vzduchu a volně rozptýlených pevných částic, které vznikají při hoření organických látek, např. tabáku. Oproti tomu při nahřívání tabáku v zařízení IQOS se odpařuje směs vody, nikotinu a glycerinu. Cigaretový kouř tedy obsahuje pevné částice vzniklé hořením, kdežto aerosol produkovaný zařízením IQOS obsahuje částečky kapalné.

Cigaretový kouř je složen z větších pevných částic, které kuřáci i osoby v jejich okolí vdechují. Tyto látky pak přetrvávají v lidském organismu. Stejně tak se usazují na okolním povrchu, zůstávají tedy v prostředí a jsou hlavním zdrojem štiplavého zápachu spojeného s cigaretami.

Pozorování elektronovým mikroskopem nadále potvrdila, že IQOS aerosol neobsahuje žádné měřitelné pevné částice.

Aerosol z tabákových náplní určených pro nahřívání v zařízení IQOS se skládá jen z malých kapének, u nichž dochází k velmi rychlému odpařování či vstřebání podle okolních podmínek.

IQOS poskytuje téměř stejnou dávku nikotinu jako klasické cigarety. V rámci průzkumu chování uživatelů byla pozorována vysoká míra ochoty používat zařízení IQOS namísto cigaret. Prokázaná spokojenost uživatelů s výrobkem naznačuje, že by zařízení mohlo být alternativou, která dokáže dospělým kuřákům plně nahradit cigarety. Ovšem nejlepší volbou je vzdát se tabáku a nikotinu zcela.

Užívání IQOS poskytuje téměř stejnou dávku nikotinu jako cigarety, nicméně vystavení uživatelů škodlivým látkám je u systému nahřívání podstatně nižší – srovnatelné s kontrolní skupinou abstinujících kuřáků. Během studií bylo u osob užívajících zařízení IQOS zjištěno, že úroveň hladin nikotinu a časové rozložení jeho maximální koncentrace v krvi byly srovnatelné s kuřáky klasických cigaret. Stejně tak nutkání kouřit se objevovalo v podobných intervalech u obou skupin. Tyto závěry naznačují, že dospělí kuřáci, kteří přešli z cigaret na IQOS, nemají potřebu používat zařízení IQOS častěji než klasické cigarety a je pro ně uspokojující alternativou. Více se můžete dočíst v anglickém jazyce zde.

Tento předpoklad podporují i výsledky testů prováděných před uvedením výrobku na trh. Jednalo se o tzv. WOT – testy celkové nabídky. Ukázalo se, že podstatná část účastníků z řad dospělých kuřáků začala používat IQOS od prvního týdne studie, a to buď výlučně (> 95 % všech spotřebovaných tabákových výrobků), nebo převážně (≥ 70 % všech spotřebovaných tabákových výrobků). Tyto testy s dobrovolníky proběhly v celkem pěti zemích: v Japonsku, Itálii, Německu, Švýcarsku a Jižní Koreji. 

Výsledky průzkumů také konzistentně ukazují, že IQOS obecně není pro dospělé nekuřáky atraktivní, což je doloženo malým zájmem dotazovaných dospělých abstinujících kuřáků a dospělých celoživotních nekuřáků používat tento výrobek. Zájem používat zařízení IQOS je v tomto případě srovnatelně malý jako u cigaret. Výsledky u skupiny mladých nedospělých nekuřáků jsou srovnatelné s výsledky pozorovanými u dospělých nekuřáků. Tyto závěry téměř kopírují výsledky studií prováděných po uvedení výrobku na trh. V rámci nich bylo zjištěno jen zanedbatelné zvýšení míry započetí či návratu ke kouření. Zařízení IQOS tedy není pro mladistvé nekuřáky atraktivní.

Více o problematice se můžete v anglickém jazyce dočíst zde a zde.

Aby byli dospělí kuřáci ochotni přejít k produktům snižujícím zdravotní rizika, musí pro ně tyto produkty představovat uspokojivou a srovnatelnou alternativu. Důležitou roli při tom hraje nikotin. Mnoho nezávislých studií potvrdilo, že ač není užívání nikotinu bezrizikové, není primární příčinou nemocí způsobených kouřením. Většina škodlivých látek vzniká hořením. Eliminací hoření tak lze docílit dramatického snížení škodlivých látek, což je podstatou vývoje produktů se sníženým rizikem. Cílem společnosti Philip Morris International je tedy poskytnutí produktů srovnatelné chuti, rituálu a úrovně nikotinu pro dospělé kuřáky, aby byl jejich přechod na méně rizikové alternativy užívání tabáku co nejsnazší.
Nikotin je rostlinná sloučenina přirozeně obsažená v tabáku. Má stimulační a uvolňující účinky. Je ovšem návykovou látkou, na které vzniká závislost a která ovlivňuje nervovou soustavu. Není tedy bez rizika. Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) však nikotin není klasifikován jako rakovinotvorný a není ani primárním původcem nemocí z kouření. To však neplatí o několika tisících jiných toxických sloučenin, které vznikají při spalování tabáku v klasické cigaretě. Nikotinu v jakékoliv formě by se však měly vyvarovat rizikové skupiny. Standardně se na obalech cigaret uvádí údaj o obsaženém množství nikotinu, které se měří pomocí testovacího režimu stanoveného Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). U všech variant tabákových náplní HEETS bylo za konstantních testovacích podmínek naměřeno 0,5 mg nikotinu. Tento režim je ovšem navržen pro cigarety. Jeho použití k testování obsahu nikotinu v tabákových náplních HEETS je nepřesné a může vést k nekonzistentním a zkresleným výsledkům. Příjem nikotinu při používání zařízení IQOS je navíc ovlivněn chováním jednotlivých spotřebitelů.

Tabákový dehet vzniká při hoření organických látek. Vyskytuje se pouze při užívání klasických cigaret, u zařízení IQOS ani elektronických cigaret nevzniká, protože v nich nedochází ke spalování tabáku. Je to tmavá olejovitá kapalina obsahující převážně karcinogenní a toxické látky. Přesto mohou být údaje o množství dehtu v tabákových výrobcích zavádějící, protože množství dehtu zásadně neodráží jeho složení a potenciální škodlivost. Proto evropská směrnice o tabákových výrobcích z roku 2014 konstatovala, že se informace o obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého na krabičkách cigaret ukázaly jako zavádějící a nesprávně vedoucí uživatele k domněnce, že některé cigarety jsou méně škodlivé než jiné. To je jeden z důvodů, proč vlády i zdravotnické organizace podpořily odstranění těchto údajů z obalů cigaret.
V zařízení IQOS můžete občas najít zbytky tabáku z náplní. To jsou ovšem vysušené kusy rekonstituovaného tabáku, které nahříváním ztratily část své vlhkosti, a proto změnily i barvu. Nejedná se o dehet.

VÍCE INFORMACÍ V ANGLICKÉM JAZYCE MŮŽETE NAJÍT ZDE.

Zmiňována je směrnice 2014/40/EU.

Ano, podobně jako u mnohých jiných látek i nikotinem se lze předávkovat. Pokud jej lidské tělo nestíhá zpracovávat, mohou se dostavit výkyvy nálad, nespavost, nevolnost, bolesti hlavy či pocení až zvýšená tepová frekvence. V takovém případě je ideální přestat alespoň dočasně s užíváním tabákových výrobků. Předávkování nikotinem není život ohrožující – kouřením není reálně možné dosáhnout či se přiblížit život ohrožující dávce. Ta je odhadována na zhruba 500–1 000 mg nikotinu na dospělého člověka naráz.
Ne, IQOS není produkt, který má pomáhat přestat s kouřením. Je to zařízení koncipované jako méně riziková alternativa klasických cigaret pro dospělé kuřáky, kteří s kouřením nechtějí a neplánují přestat.
Výsledky laboratorních měření společnosti Philip Morris International ukazují, že aerosol z výrobku IQOS obsahuje výrazně nižší koncentrace škodlivých a potenciálně škodlivých látek v porovnání s cigaretovým kouřem. V průměru bylo toto množství nižší až o 95 % oproti kouři z referenční cigarety 3R4F.
Ano, IQOS je navržen jako plnohodnotná alternativa pro dospělé kuřáky, kteří by jinak nadále pokračovali v kouření klasických cigaret. IQOS není bez rizika, ale pro tuto skupinu lidí představuje nejlepší volbu z hlediska příjmu nikotinu a redukce škodlivin. Aby se lidé úplně vyhnuli zdravotním rizikům spojeným s kouřením, neměli by s kouřením začínat vůbec. 
Užívání IQOS poskytuje téměř stejnou dávku nikotinu jako cigarety, nicméně vystavení uživatelů škodlivým látkám je u systému nahřívání podstatně nižší – srovnatelné s kontrolní skupinou abstinujících kuřáků. Během studií bylo u osob užívajících zařízení IQOS zjištěno, že úroveň nikotinu a časové rozložení jeho maximální koncentrace v krvi byly srovnatelné s kuřáky klasických cigaret. 
Nahřívač IQOS ILUMA uvnitř nabíječky.

Srovnání aerosolu z IQOS a cigaretového kouře.

IQOS tvoří aerosol z tabáku, který je méně škodlivý než cigaretový kouř. Abychom to prokázali, provedli jsme komplexní program hodnocení, které zahrnovalo 10 klinických studií chemického složení aerosolu (a také 18 neklinických studií). Zúčastnili se ho tisíce dobrovolníků v USA, Japonsku, Velké Británii a Polsku. Důkazy potvrzují, že úplný přechod na IQOS představuje menší riziko pro Tvé zdraví než pokračování v kouření*.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Absence dehtu neznamená, že je IQOS bez rizika. IQOS obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé.

* Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

Lepší volby s menším množstvím škodlivin.

IQOS produkuje výrazně méně škodlivin ve srovnání s cigaretami.

Vysoké množství oxidu uhelnatého vzniká v cigaretách pouze při spalování tabáku. Zatímco IQOS tabák nespaluje, ale nahřívá a v průměru vytváří o 98 % méně oxidu uhelnatého (CO) a výrazně nižší množství jiných škodlivých látek ve srovnání s cigaretami*.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: To nemusí nutně odpovídat snížení rizika o 98 %. IQOS obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé.

* Zdroj: Měřili jsme hladiny určitých škodlivých chemikálií, které jsou prioritně sledovány a vykazovány renomovanými organizacemi veřejného zdraví, a zaznamenali jsme snížení jejich hodnot v průměru o 95 % ve srovnání s cigaretovým kouřem (kromě nikotinu).

Kvalita vnitřního ovzduší.

Kvalita vnitřního ovzduší označuje kvalitu ovzduší v budovách, obecně založenou na principu zajištění zdraví a pohodlí uživatelů těchto budov. Teplota, vlhkost a nečistoty jsou některé z faktorů, které mohou kvalitu vnitřního ovzduší ovlivnit. Bylo však prokázáno, že přítomnost člověka a činnosti, jako jsou vaření, úklid nebo kouření, mají na kvalitu vnitřního ovzduší značný vliv.

Abychom rozšířili naše znalosti a porozuměli dopadu užívání IQOS na kvalitu vnitřního ovzduší, provedli jsme studie simulující reálné podmínky v místnosti s řízeným prostředím. Naše testovací metody jsou validovány a akreditovány dle norem ISO.

Výsledky studie potvrdily, že, protože IQOS nespaluje tabák, neprodukuje kouř a významně snižuje hladiny škodlivých chemických látek, jako je například oxid uhelnatý, nemá jeho užívání negativní dopad na kvalitu vnitřního ovzduší. To znamená, že několik látek, které jsme přesto v ovzduší detekovali, bylo nalezeno jen ve velmi nízkých koncentracích a hluboko pod maximálními úrovněmi expozice definovanými ve stávajících pokynech týkajících se kvality vnitřního ovzduší.

Ilustrace dopadů cigaretováho kouře oproti IQOS na vnitřní kvalitu ovzduší
Zařízení IQOS ILUMA v barvě pebble beige.

Často kladené otázky

Zařízení IQOS produkuje aerosol složený převážně z drobných kapek vody, které se v místnosti odpaří do několika minut.

Studie společnosti Philip Morris International a nezávislých vědců sledovaly, za jak dlouho se rozptýlí aerosol ze zařízení IQOS a cigaretový kouř v uzavřených prostorách. V průběhu studie se měřila koncentrace částic ve vzduchu před užitím a po užití tabákového výrobku. Po spotřebování jedné náplně v nahřívači IQOS se koncentrace aerosolu a částic v místnosti vrátila na výchozí normy do jedné minuty, zatímco rozptýlení kouře z jedné cigarety trvalo až 3 hodiny a 45 minut.

Nejnovější studie společnosti Philip Morris International prokazují, že nekuřáci vystavení aerosolu ze zařízení IQOS ve svém organismu nemají žádné stopy nikotinu ani škodlivých sloučenin spojených s kouřem z klasických cigaret.

Kvůli analýze efektů podobných pasivnímu kouření bylo přes 300 dospělých dobrovolníků pozváno na dvě monitorované večeře, kde proběhlo jejich testování. Během první večeře bylo všem zúčastněným zakázáno používat jakékoliv tabákové výrobky a byly jim odebrány vzorky krve a moči pro stanovení výchozích hodnot. Následující večeře probíhala s užíváním tabákových náplní v zařízení IQOS a opět se všem zúčastněným odebraly vzorky krve a moči. Výsledky ukázaly, že přítomní nekuřáci ve svých tělech neměli žádnou změřitelnou hodnotu nikotinu ani tabákových nitrosaminů, které se do vzduchu uvolňují při kouření klasických cigaret a jsou považovány za jedny z významných karcinogenů obsažených v cigaretovém kouři. K těmto závěrům se došlo chemickou analýzou vzorků krve a moči u všech zúčastněných před večeří a po ní.
Celá studie a data v ní obsažená jsou připravovány k vydání v odborných vědeckých časopisech.

POPIS STUDIE V ANGLICKÉM JAZYCE NALEZNETE ZDE.

IQOS je lepší volbou než kouření klasických cigaret, ale není bez rizika. IQOS nemá negativní vliv na kvalitu vzduchu v uzavřených prostorách a nepřevyšuje limitní hodnoty stanovené legislativou, přestože ve vzduchu zanechává minimální stopy nikotinu a acetaldehydu. Z toho důvodu je třeba jej užívat rozumně a s ohledem na okolí, zvláště pak v blízkosti rizikových skupin obyvatel. Při užívání IQOS je také nutné dodržovat platnou legislativu.
Mezi rizikové skupiny, které by se měly vyvarovat užívání IQOS i jím produkovaného aerosolu, patří zejména nezletilí, těhotné či kojící ženy, lidé s cukrovkou nebo lidé se zdravotními komplikacemi týkajícími se srdečních chorob nebo onemocnění cév. Stejně tak se mohou u některých uživatelů objevit alergické reakce na některé z látek aerosolu ze zařízení IQOS v uzavřených prostorách.

Při nahřívání tabáku v IQOS se uvolňuje skutečné tabákové aroma, které vnímají i lidé ve vašem okolí.

Ano, někomu odér z aerosolu IQOS není příjemný. Tabák má totiž velmi specifické aroma, které nemusí vyhovovat všem. Jinému může naopak vonět. Je však důležité ještě jednou zmínit, že na rozdíl od běžné cigarety, nemá IQOS negativní vliv na kvalitu vzduchu v místnosti.

Výsledky studie potvrdily, že IQOS nemá negativní vliv na kvalitu vzduchu v uzavřených prostorách. Při užívání zařízení se s aerosolem do okolí uvolňuje nikotin, acetaldehyd a glycerin, ovšem pod limitními hodnotami stanovenými směrnicemi pro kvalitu ovzduší podle EU a WHO. Všechny zkušební metody byly validovány a akreditovány dle norem ISO.

Zařízení IQOS tabák pouze nahřívá, a proto není zdrojem žádného kouře a nevytváří tzv. boční dým.

Hlavní součástí tabákového kouře v prostředí je tzv. proud bočního dýmu. Proud bočního dýmu je tvořen kouřem, který vychází ze zapáleného konce hořící či doutnající cigarety. IQOS však žádný podobný proud bočního dýmu samovolně nevytváří, protože z výrobku IQOS vychází aerosol pouze při potáhnutí. Aerosol je téměř z 80 % tvořen vodní párou. Používání výrobku IQOS v uzavřených prostorách proto nemá negativní vliv na kvalitu vnitřního vzduchu.

Nejnovější studie společnosti Philip Morris International prokazuje, že nekuřáci vystavení aerosolu ze zařízení IQOS nemají ve svém organismu naměřeny žádné stopy nikotinu ani škodlivých sloučenin spojených s kouřem z klasických cigaret. Faktem je, že IQOS neprodukuje žádný kouř vznikající při hoření (spalování) tabáku v cigaretách, tudíž není zdrojem žádného kouře rozptýleného v okolí, a tedy ani pasivního kouření.
Tabákové náplně obsahují nikotin, který se při užívání uvolňuje do okolí. Ačkoli se jedná o látku přírodně obsaženou v tabáku a není klasifikován jako karcinogen, není vhodný pro mladistvé a rizikové skupiny. Nikotin má sice stimulační a uvolňující účinky, je to ovšem návyková látka a ovlivňuje činnost a zvláště vývoj nervové soustavy.
Nikotin má sice stimulační a uvolňující účinky, je to ovšem návyková látka, která ovlivňuje činnost a zvláště vývoj nervové soustavy. Podobně jako nezletilí i těhotné ženy by se měly úplně vyvarovat vystavování se působení nikotinu v jakékoliv formě, stejně jako by se měli plně vyhnout inhalaci cigaretového kouře. Společnost Philip Morris International důrazně nedoporučuje užívat zařízení IQOS během těhotenství a kojení.
Ano, podle vlastního uvážení. IQOS je lepší volbou než kouření klasických cigaret, ale není bez rizika. IQOS nemá negativní vliv na kvalitu vzduchu v uzavřených prostorách nad limitní hodnoty stanovené legislativou, přesto ve vzduchu zanechává stopy nikotinu a acetaldehydu. Z toho důvodu je třeba jej užívat rozumně a s ohledem na okolí, zvláště pak v blízkosti rizikových skupin.
IQOS je elektronické zařízení skládající se z mnoha precizních součástek a materiálů. Zařízení IQOS 2.4 PLUS funguje správně v teplotním rozmezí od 10 do 40 °C, zatímco verze IQOS 3 zvládá teploty od 0 až do 50 °C. Vzhledem k elektronickým obvodům je také vhodné, aby zařízení nebylo zbytečně vystavováno vysoké vlhkosti a nedocházelo k přímému ponoření do vody.

Přechod na IQOS.

Naše studie ukazují, že spokojenost těch, kteří zcela přešli na IQOS, je srovnatelná se spokojeností těch, kteří pokračovali v kouření cigaret*. Zjisti více o naší cestě vědeckého zkoumání a hodnocení.

Objev studie

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový. Nejlepší volbou je přestat užívat tabák a nikotin úplně.

* Tříměsíční klinické studie provedené v USA a Japonsku vždy se 160 dospělými kuřáky v reálných podmínkách (ambulantní režim).

IQOS ILUMA v barvě jade green a nabíječka na stole.
Zařízení IQOS ILUMA PRIME v barvě jade green v rukou architekta.
IQOS ILUMA zařízení.

Nahřívání bez spalování.

Objev nahřívaný tabák

Často kladené otázky

Desítky let výzkumů potvrzují, že primárním zdrojem nemocí a problémů spojených s kouřením jsou škodlivé a potenciálně škodlivé látky vznikající při hoření tabáku.

Jediným způsobem, jak se vyhnout rizikům a nemocem spojeným s kouřením, je nezačínat s kouřením vůbec. Pro dospělé kuřáky, kteří by jinak nadále pokračovali ve svém návyku, společnost Philip Morris International vyvinula kategorii produktů nahřívajících tabák, tzv. EHTP (Electrically Heated Tobacco Product) se sníženým rizikem pro zdraví, do níž patří i IQOS. Tato unikátní technologie má potenciál snížit zdravotní rizika, jimž je člověk vystaven při kouření klasických cigaret. Eliminace hoření a z toho plynoucí redukce množství škodlivých látek je základem celého vývoje produktů bez kouře produkujících aerosol.

Výsledkem více než dvacetiletého výzkumu, vědeckých studií srovnávajících IQOS s referenční cigaretou a 9,2 miliardy dolarů, které do něj společnost investovala, je například několik verzí nahřívacího zařízení IQOS, ale i nejmodernější verze vaporizačních produktů odpařujících roztok s obsahem nikotinu, které neobsahují dehet.

V aerosolu z IQOS se vyskytuje mnohem méně škodlivin než v cigaretovém kouři – v dalších sekcích je podrobně vysvětleno, že v průměru až o 95 %. Tyto údaje jsou potvrzeny měřením na přesných přístrojích v laboratoři podle standardizovaných postupů a ověřeny nezávislými měřeními. Toto značně snížené množství škodlivin se projevuje i výrazně nižším vstřebáváním do lidského organismu (odborně „metabolizuje v organismu“), což je potvrzeno klinickými studiemi provedenými podle mezinárodně uznávaných etických a vědeckých požadavků na provádění klinických studií.
Co je ovšem nejdůležitější, hlavní klinické ukazatele nemocí obvykle souvisejících s kouřením cigaret se při užívání zařízení IQOS navracejí do normálních hodnot. A to dokonce tak výrazně, že se blíží hodnotám klinických ukazatelů u lidí, kteří přestali kouřit cigarety úplně.

Co přesně reprezentují ukazatele klinického rizika, je znázorněno níže:

To neznamená, že užívání IQOS je bez rizika. Znamená to ale, že snížení obsahu škodlivých a potenciálně škodlivých látek v aerosolu z IQOS zařízení vede k významnému snížení dopadu na lidské zdraví a má nižší potenciál vzniku a rozvinutí nemocí souvisejících s kouřením klasických cigaret.

Společnost Philip Morris International zadává dlouhodobé studie a monitoruje události spojené s uživateli svých produktů pro účely zmapování dlouhodobého efektu užívání zařízení IQOS na zdraví. Získat jednoznačný důkaz o nastalých změnách v populaci uživatelů je dlouhodobý proces klinického výzkumu. Proto mnohé studie s dobrovolníky ještě stále probíhají. Podrobnosti o těchto studiích jsou k dispozici v anglickém jazyce v tomto článku.

V současnosti se mimo jiné využívá speciálně navržený matematický model (text je v anglickém jazyce) k vyhodnocení potenciálu zařízení IQOS snížit nebo úplně eliminovat zdravotní rizika spojená s užíváním tabákových výrobků vzhledem k věku uživatelů. Z jeho výsledků lze konstatovat, že přechod na tabákové produkty se sníženým rizikem pro kuřáky mezi 20 a 30 lety představuje převážně prevenci zdravotních rizik, zatímco pro starší 40 a 50 let se jedná spíše o redukci míry těchto rizik (text je v anglickém jazyce).

Je prokázáno, že při užívání IQOS místo kouření klasických cigaret je méně pravděpodobné, že se u uživatele vyskytnou nemoci obvykle spojené s kouřením cigaret. To ovšem neznamená, že je toto riziko nulové, ale je menší. IQOS zařízení tudíž představuje lepší volbu pro osobní zdraví oproti pokračování v kouření klasických cigaret. Britská Královská lékařská společnost v roce 2016 uvedla, že „škodlivost kouření není primárně spojena s užíváním nikotinu jako takového, nýbrž s ostatními složkami tabákového kouře. Proto je důležité v co největší míře podporovat přechod současných kuřáků cigaret na nové alternativya zdroje nikotinu, které nevytváří kouř. Tím by mohlo dojít k významnému zlepšení jejich zdraví a prodloužení očekávané délky jejich života“. (Zdroj v anglickém jazyce je dostupný zde.

Podle švýcarské neklinické studie IQOS zanechává výrazně méně skvrn na zubech než cigarety. Pokud jsou ale zuby už zabarvené, přechod na IQOS tento stav nezvrátí. Studie ve Švýcarsku byla provedena na reálných lidských zubech a nejběžnějších dentálních materiálech. Na rozdíl od podmínek v reálném životě ale zuby nebyly vystaveny dalším látkám způsobujícím zabarvení, jako je káva, čaj nebo víno.

V Japonsku, Švýcarsku, Itálii, Rumunsku a Španělsku byl proveden také online průzkum, který od 3 157 bývalých kuřáků, kteří přešli na IQOS, zjišťoval, jaký má IQOS vliv na jejich dech v porovnání s kouřením cigaret. Podle zkušeností těchto uživatelů IQOS po užívání zanechává lepší dech a menší zápach z úst než cigarety.

Výsledky studií o snížení expozice HPHC známé k dnešnímu dni ukazují, že úplný přechod na zařízení IQOS není stále zcela bez rizika, ale představuje menší zdravotní riziko než pokračování v kouření klasických cigaret. 
Nejnovější studie hodnotící „odpověď na expozici“, tzv. Exposure Response Rtudy (dále jen ERS), byla navržena tak, aby dokázala odpovědět na důležité otázky ohledně vlivu výrobků na nahřívání tabáku v reálných podmínkách jejich používání. ERS studie je prvním klinickým výzkumem svého rozsahu hodnotícím potenciál redukce zdravotního rizika produktů bez kouře pro jejich uživatele. Ve studii, sledující 984 dobrovolníků během 6 měsíců, se měřily změny v ukazatelích klinického rizika u zdravých kuřáků, kteří buďto přešli na zařízení pro nahřívání tabáku IQOS, nebo nadále pokračovali v kouření klasických cigaret své preferované značky. Během této rozsáhlé půlroční studie se zjistilo, že:

  • všech 8 sledovaných ukazatelů klinického rizika se na konci studie zlepšilo u kuřáků, kteří po dobu studie přešli na výrobek IQOS,
  • u většiny, konkrétně 5 z 8 těchto ukazatelů, se prokázal statisticky významný rozdíl mezi skupinou uživatelů zařízení IQOS a skupinou těch, kteří zůstali u kouření klasických cigaret.

Takových výsledků studie ERS bylo dosaženo i přesto, že někteří ze sledovaných uživatelů zařízení IQOS současně pokračovali v kouření klasických cigaret (až v poměru 30 % cigaret k užívání IQOS zařízení). Kromě již zmiňovaných 8 hlavních ukazatelů klinického rizika byl zaznamenán i pozitivní vývoj u mnoha dalších klinických aspektů. Výsledky této studie tak nadále potvrzují veškerá zjištění z předcházejících výzkumů, kdy vše nasvědčuje redukci zdravotního rizika.

Teplota aerosolu při vstupu do ústní dutiny uživatele je přibližně 45 °C. Teplota kouře z cigarety je proměnlivá. Zvyšuje se potažením a  tím, jak cigareta ke konci dohořívá. Aerosol IQOS je tedy mírně teplejší než dým z cigarety po zapálení, ale mírně chladnější než dým před dohořením cigarety. Na pocit tepla má vliv také velikost plochy koncového filtru, která je v kontaktu se rty.
Je známo, že kouření způsobuje řadu respiračních onemocnění včetně astmatu, podráždění a poškození dýchacích cest a plicní tkáně. Cigaretový kouř obsahuje více než 6 000 látek, z nichž je asi 100 klasifikováno jako škodlivé nebo potenciálně škodlivé, stejně jako obsah vysoké hladiny oxidantů. Některé z těchto škodlivých a potenciálně škodlivých látek jsou primárními mediátory dopadu cigaretového kouře na dýchací cesty a plíce popsaného výše. Dostupné údaje o IQOS společnosti PMI prokazují významné snížení (v průměru o 95 %) hladin škodlivých a potenciálně škodlivých složek přítomných v aerosolu z IQOS při vdechování ve srovnání s cigaretovým kouřem. Přechod na IQOS tak představuje menší riziko poškození organismu ve srovnání s kouřením hořících cigaret. Dostupné údaje z našich laboratorních a modelových studií na zvířatech prokazují, že IQOS významně snižuje zánět a poškození tkání v plicích ve srovnání s kouřením cigaret. Dosud jsme neprovedli žádnou studii o účinku IQOS na rozvoj astmatu a konečný důkaz, pokud jde o vliv používání IQOS oproti kouření cigaret na výskyt respiračních onemocnění, bude vyžadovat další dlouhodobé zkoumání, jakmile bude přípravek dostupný delší dobu na trhu. Stále však platí, že IQOS není bez rizika a nejlepším způsobem, jak se vyhnout škodlivým následkům spojeným s kouřením, je úplně přestat.
Existuje vědecký názor [1], že zvýšení tělesné váhy při ukončení kouření je normálním jevem. Mechanismy zapojené do tohoto procesu jsou komplexní a nejsou ještě plně prozkoumány. Odvykání kouření pravděpodobně způsobuje přibývání na váze, protože nikotin (v cigaretách) zvyšuje energetický výdej a působí jako látka potlačující chuť k jídlu. Ve většině případů zůstává přírůstek hmotnosti omezen (< 4,5 kg) a bývalí kuřáci se vrátí k tělesné váze (hmotnosti), kterou by měli, kdyby nikdy nekouřili. Zvýšení váhy je tedy mnohem méně škodlivé pro zdraví než pokračující kouření. <br><br> Přechod z cigaret na IQOS dramaticky snižuje expozici toxickým látkám, ale vede k podobné expozici nikotinu jako kouření cigaret. Dosud dostupné údaje o dopadu přechodu na IQOS na váhu pocházejí z našich klinických studií. Po 6 měsících přechod z cigarety na IQOS zvyšuje tělesnou hmotnost a index tělesné hmotnosti v průměru o 0,71 kg a 0,24 kg na m2 (PMI MRTPA pro IQOS, 2018). Přechod na IQOS by proto mohl mít jen omezený dopad na hmotnost. Dopad IQOS oproti ukončení kouření na tělesnou hmotnost však vyžaduje další dlouhodobé šetření, jakmile bude přípravek dostupný na trhu po delší dobu. Stále však platí, že IQOS není bez rizika a nejlepším způsobem, jak se vyhnout škodlivým následkům kouření, je přestat kouřit. Pokud se u vás po přechodu na IQOS nebo po odvykání kouření objeví významný nárůst tělesné hmotnosti, poraďte se se svým lékařem o svém zdravotním stavu.
Doporučení jíst vyváženou stravu a být dostatečně aktivní může pomoci stabilizovat vaši váhu.
Reference: [1] Aubin HJ, Farley A, Lycett D, Lahmek P, Aveyard P. Weight gain in smokers after quitting cigarettes: meta-analysis. BMJ. 2012;345:e4439
Nikotin způsobuje smrštění tepen a cév, které v lidském těle rozvádí okysličenou krev, což mimo jiné vede i k celkově menšímu prokrvení některých částí těla, např. dásní. U mladších jedinců se v čase mezi kouřením cévy dokážou roztáhnout na původní rozměry, u starších lidí se tato elasticita snižuje dlouhodobým vlivem dalších toxických látek spojených s kouřením. V kombinaci se škodlivými a potenciálně škodlivými látkami, které do svého těla pravidelně dodávají kuřáci klasických cigaret, pak existuje prokázaná náchylnost ke vzniku a rozvoji parodontózy a obdobných onemocnění dutiny ústní. Klinicky je prokázáno, že kouření cigaret má negativní vliv na dutinu ústní, tedy že pravidelný přísun škodlivých a potenciálně škodlivých látek vede ke vzniku a rozvoji parodontózy. Z těchto faktů vyplývá, že je teoreticky možné, aby po přechodu na zařízení IQOS dospělým kuřákům dočasně krvácely dásně, ale nikoliv jako projev parodontózy či jiného onemocnění, ale naopak náhlého zlepšení průchodnosti cév v dásních, ve kterých pak proudí více krve a jsou citlivější k jemnému podráždění. Odstraněním vlivu škodlivých a potenciálně škodlivých látek na dutinu ústní mizí zánět a obnovují se zdravé tkáně.
Společnost Philip Morris International dlouhodobě sleduje příčiny vzniku a rozvoje rakoviny plic ve spojitosti s užíváním tabákových výrobků. Nedávná studie provedená v laboratorním prostředí se zaměřila na vliv různých způsobů užívání tabáku na celoživotní riziko vzniku rakoviny. Jinými slovy tzv. míru rizika, že se během života kuřáka rozvine rakovina. Ta je v případě cigaretového kouře reprezentována přítomností mnoha karcinogenů vznikajících při hoření (spalování) tabáku. Akrylonitril, butadien, kadmium, formaldehyd, specifické tabákové nitrosaminy či acetaldehyd jsou některé z dlouhého výčtu takovýchto chemikálií. Ve studii na myších dlouhodobě vystavených vlivu některého z druhů aerosolů bylo zjištěno, že oproti cigaretovému kouři bylo toto celoživotní riziko sníženo o 97,6 % v případě aerosolu ze zařízení IQOS. Výše uvedené látky jsou v tomto aerosolu redukovány v průměru o 95 %, např. kadmium nebylo detekováno vůbec. Dospělí užívající IQOS tak mají celkově snížený sklon ke vzniku či rozvoji rakoviny plic a jiných onemocnění spojených s kouřením. Přesto není IQOS bez rizika, ale velké množství ověřených studií a rozborů dokládá, že obsahuje podstatně nižší množství a koncentrace škodlivých či potenciálně škodlivých látek, tudíž představuje méně rizikovou alternativu kouření klasických cigaret.
Tabákové náplně pro zařízení IQOS obsahují nikotin. Ten i v malém množství pracuje jako stimulant a může zvýšit srdeční tepovou frekvenci. Jedná se pouze o přechodný efekt způsobený příjmem nikotinu, přesto by se této látky měli vyvarovat lidé s kardiovaskulárním onemocněním a jinými zdravotními komplikacemi týkajícími se srdeční činnosti a cév. 
Tabákové náplně určené pro zařízení IQOS obsahují mimo jiné i glycerol, též známý jako glycerin. Plní zde funkci zvlhčovadla a pomáhá k tvorbě viditelné páry. Glycerol se v průmyslu používá také jako sladidlo či rozpouštědlo. Při běžných dávkách používaných v potravinách je považován za bezpečnou látku. V těle funguje jako přímý zdroj energie, neboť se přemění na glykogen (zásobárna energie). Ve větších dávkách může způsobovat nevolnost, zvracení, průjmy, bolesti hlavy nebo žízeň. Na příjem většího množství glycerolu by si měli dát pozor především diabetici, lidé se srdečními poruchami nebo s poškozenými játry či ledvinami. V koncentrovaných roztocích je dráždivý, ale za normálních podmínek je netoxický, nedráždivý a neměl by způsobovat alergie.
Jakékoliv tabákové výrobky by neměli konzumovat lidé, kteří již trpí nějakou zdravotní poruchou ovlivňovanou nikotinem. IQOS sice představuje menší zdravotní riziko než kouření klasických cigaret, přesto tabákové náplně HEETS obsahují specifické látky, na které mohou být někteří jedinci citliví nebo alergičtí. To může způsobovat jmenované reakce, stejně tak případné předávkování nikotinem. Pokud se setkáte s nějakým přetrvávajícím nežádoucím zdravotním stavem, je doporučeno bezodkladně navštívit lékaře a konzultovat s ním svůj specifický zdravotní stav a možné kontraindikace s nikotinem, popř. některou z látek obsažených v tabákových náplních HEETS. Jelikož aerosol ze zařízení IQOS obsahuje v průměru o 90–95 % méně škodlivých látek, které se dostanou do lidského organismu, může i toto zlepšení vyvolat různé reakce – změnu hladiny cukru v krvi, lepší prokrvenost a dočasnou krvácivost některých periferních cév atp. Zvláště v případě lidí trpících cukrovkou 2. typu je vhodné konzultovat přechod na IQOS s lékařem. Celkový zdravotní stav dospělých kuřáků, kteří kompletně přešli na zařízení IQOS, by se měl výrazně zlepšit. To dokládá i půlroční studie, která zjistila, že hlavní klinické ukazatele nemocí obvykle spojené s kouřením cigaret se při užívání zařízení IQOS navracejí do normálních hodnot, dokonce tak výrazně, že se blíží hodnotám klinických ukazatelů u lidí, kteří přestali kouřit cigarety úplně.
Používání bezdýmných tabákových produktů včetně zařízení IQOS je méně riziková alternativa kouření cigaret, přesto může v ojedinělých případech vyvolat alergické reakce u lidí, kteří k tomu mají nějaký zdravotní předpoklad. Alergické reakce na nikotin, propylenglykol či glycerol se vyskytují zřídka jako kožní reakce ve formě kopřivky, vyrážky a svědění. Během klinických studií hodnotících zařízení IQOS byly alergické reakce hlášeny jako vzácné. Pokud se u vás vyskytne podobná reakce, je nutné okamžitě přestat s užíváním zařízení IQOS či jiného tabákového výrobku, který tento stav mohl způsobit. Je vhodné navštívit svého praktického lékaře a nahlásit podezření na nežádoucí účinek spojený s používáním zařízení IQOS a tabákových náplní HEETS na lokální zákaznickou linku Philip Morris ČR a. s. +420 800 413 413. Společnosti záleží na kvalitě produktů a spokojenosti zákazníků a tyto informace mohou přispět k dlouhodobému vývoji dalších tabákových produktů se sníženým rizikem.