Stellar blue IQOS 3 DUO holder and charger in businessman's hand with HEETS stick inserted

Věda a vize za IQOS

IQOS je kombinací vědy, technologie a vize.

PMI building in Switzerland

Věda za nahřívaným tabákem.

Věříme ve vědu. Věříme, že může změnit životy milionů kuřáků, kteří by jinak pokračovali v kouření. Za tímto účelem jsme najali vědce, aby zapracovali na důležité myšlence: vyvíjet méně škodlivé produkty, na které mohou kuřáci cigaret přejít, pokud s kouřením nepřestanou. Stovky vědců a inženýrů v globálních výzkumných a vývojových centrech PMI ve Švýcarsku a Singapuru vyvinuly a zkoumaly IQOS, jako inovativní elektronické zařízení, které tabák nespaluje, ale pouze nahřívá. Produkuje tabákový aerosol, který dodává tabákovou chuť a nikotin. 

Testováno podle nejvyšších standardů    .

Zařízení IQOS prošlo důkladným vědeckým hodnocením, včetně 18-ti neklinických a 10-ti klinických, dosud provedených studií, zahrnujících tisíce účastníků. Všechny dostupné výsledky (důkazy) ukazují, že zatímco používání IQOS není bez rizika, úplný přechod na IQOS představuje menší riziko pro Tvé zdraví než pokračování v kouření cigaret.* 

Chceš vědět, proč toto můžeme tvrdit ? Podívej se podrobněji na některé klíčové vědecké důkazy o IQOS.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé.

* Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření. 

Brilliant gold IQOS 3 DUO holder and charger in hand

Proč je nahřívání lepší.

Technologie – točí se kolem nich celý svět. Jak jde čas, pomáhají radikálně měnit náš život k lepšímu. Způsob, jakým pracujeme, jak komunikujeme, jak cestujeme. Spojením vědy a techniky jsme vyvinuli lepší alternativu k pokračování v  kouření.

IQOS mění k lepšímu způsob, jakým si dospělí kuřáci, kteří by jinak pokračovali v kouření, mohou užívat tabák.

IQOS tabák nespaluje, ale jen nahřívá. Důvod je prostý: při spalování tabáku vzniká velké množství škodlivých chemických látek, jako je například oxid uhelnatý. Technologie IQOS HeatControl™ zabraňuje spalování tabáku, což znamená, že ve srovnání s cigaretovým kouřem významně  redukuje počet i množství produkovaných škodlivých chemických látek*.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé.

* Zdroj: Průměrné snížení hladiny široké škály škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s kouřem z referenční cigarety (3R4F). Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

IQOS DUO holder heats up to 350°C

Technologie nahřívání tabáku.

 

Při zapálení cigarety vzniká díky vysoké teplotě kouř, spálená chuť a mnoho škodlivých látek. Tabák se při tomto procesu spaluje hořením.

Cigaretový kouř je komplexní směsí více než 6000 chemických látek, z nichž přibližně 100 z nich je orgány na ochranu veřejného zdraví spojováno s nemocemi souvisejícími s kouřením.

Na rozdíl od cigaret IQOS tabák nahřívá na mnohem nižší teplotu díky jedinečné technologii HeatControl. Díky ní se i bez spalování uvolní aroma a chuť skutečného tabáku s obsahem nikotinu. IQOS neprodukuje kouř a obsahuje o 95% méně škodlivin ve srovnání s cigaretami.*

DŮLEŽITÁ INFORMACE: To nutně nepředstavuje snížení rizika o 95 %. IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé. 

* „O 95 % méně“ představuje průměrné snížení hladiny široké škály škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s kouřem z referenční cigarety (3R4F). Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

IQOS DUO holder heats up to 350°C
Cigarette filter with brown combustion stains compared to IQOS 3 DUO holder

Cigarety produkují dehet, IQOS nikoli.

Dehet je zbytek kouře po shoření cigarety. IQOS neprodukuje dehet, protože tabák nespaluje, pouze nahřívá. Produkuje zbytek aerosolu, který je podstatně odlišný než dehet a je tvořen z významně  nižšího množství škodlivých chemických látek.* Úplný přechod na IQOS představuje menší riziko pro tvé zdraví než pokračování v kouření.**

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Absence dehtu neznamená, že je IQOS bez rizika. IQOS obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé.

* Průměrné snížení hladiny široké škály škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s cigaretovým kouřem. IQOS je určen výhradně pro dospělé kuřáky.

** Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

IQOS 3 DUO holder inside the charger

Srovnání aerosolu z IQOS a cigaretového kouře.

IQOS tvoří aerosol z tabáku a  který je méně škodlivý než cigaretový kouř. Abychom to prokázali, provedli jsme komplexní program  hodnocení, které zahrnovalo 10 klinických studií chemického složení aerosolu ( a také 18 preklinických studií). Zúčastnili se ho tisíce dobrovolníků v USA, Japonsku, Velké Británii a Polsku. Důkazy potvrzují, že úplný přechod na IQOS představuje menší riziko pro tvé zdraví než pokračování v kouření.*

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Absence dehtu neznamená, že je IQOS bez rizika. IQOS obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé.

* Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

Lit cigarette end compared to IQOS HEETS stick in IQOS 3 DUO holder.

IQOS produkuje výrazně méně škodlivin ve srovnání s cigaretami.*

Vysoké množství oxidu uhelnatého vzniká v cigaretách pouze při spalování tabáku. Zatímco IQOS tabák nespaluje, ale nahřívá a v průměru vytváří o 98 % méně oxidu uhelnatého (CO) a výrazně nižší množství jiných škodlivých látek ve srovnání s cigaretami.*

DŮLEŽITÁ INFORMACE: To nemusí nutně odpovídat snížení rizika o 98 %. IQOS obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé.

* Zdroj: Měřili jsme hladiny určitých škodlivých chemikálií, které jsou prioritně sledovány a vykazovány renomovanými organizacemi veřejného zdraví, a zaznamenali jsme snížení jejich hodnot v průměru o 95 % ve srovnání s cigaretovým kouřem (kromě nikotinu). 

Kvalita vnitřního ovzduší.

Kvalita vnitřního ovzduší („IAQ“) označuje kvalitu ovzduší v budovách, obecně založenou na principu zajištění zdraví a pohodlí uživatelů těchto budov. Teplota, vlhkost a nečistoty jsou některé z faktorů, které mohou kvalitu vnitřního ovzduší ovlivnit. Bylo však prokázáno, že přítomnost člověka a činnosti, jako jsou vaření, úklid nebo kouření, mají na kvalitu vnitřního ovzduší značný vliv.

Abychom rozšířili naše znalosti a porozuměli dopadu užívání IQOS na kvalitu vnitřního ovzduší, provedli jsme studie simulující „reálné“ podmínky v místnosti s řízeným prostředím. Naše zkušební metody jsou validovány a akreditovány dle norem ISO.

Výsledky studie potvrdily, že, protože IQOS nespaluje tabák, negeneruje kouř a drasticky snižuje různé hladiny škodlivých chemických látek, jako je například oxid uhelnatý, nemá jeho používání negativní dopad na kvalitu vnitřního ovzduší. To znamená, že několik látek, které jsme přesto v ovzduší detekovali, bylo nalezeno jen ve velmi nízkých koncentracích a hluboko pod maximálními úrovněmi expozice definovanými ve stávajících pokynech týkajících se kvality vnitřního ovzduší

Illustration contrasting effects of cigarette smoke versus IQOS on indoor air quality.

Přechod na IQOS.

Naše studie ukazují, že spokojenost těch, kteří zcela přešli na IQOS, je srovnatelná se spokojeností těch, kteří pokračovali v kouření cigaret.* Zjisti více o naší cestě vědeckého zkoumání a hodnocení. 

Objev studie

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé.

* Tříměsíční klinické studie provedené v USA a Japonsku vždy se 160 dospělými kuřáky ve skutečných podmínkách (ambulantní režim).

Stellar blue and white IQOS 3 DUO holders
Stellar blue IQOS 3 DUO holder and charger on a music production panel

Nahřívání bez spalování.

Objev nahřívaný tabák.