Věda a technologie nahřívání bez spalování

Víš, jaká technologie se skrývá v IQOS? Objev naši vědu a poznej, proč je IQOS méně rizikovou alternativou kouření.

Obsah této stránky je věnovaný pouze zařízení IQOS ILUMA s tabákovými náplněmi TEREA.

Zařízení IQOS ILUMA v barve moss green

Věda za nahřívaným tabákem.

Věříme ve vědu. Věříme, že může změnit životy milionů kuřáků, kteří by jinak pokračovali v kouření. Za tímto účelem jsme najali vědce, aby zapracovali na důležité myšlence: vyvíjet méně škodlivé produkty, na které mohou kuřáci cigaret přejít, pokud s kouřením nepřestanou. Stovky vědců a inženýrů v globálních výzkumných a vývojových centrech PMI ve Švýcarsku a Singapuru vyvinuly a zkoumaly IQOS, jako inovativní elektronické zařízení, které tabák nespaluje, ale pouze nahřívá. Produkuje tabákový aerosol, který dodává tabákovou chuť a nikotin.

Testováno podle nejvyšších standardů.

Zařízení IQOS prošlo důkladným vědeckým hodnocením, včetně 18 neklinických a 10 klinických, dosud provedených studií, zahrnujících tisíce účastníků. Všechny dostupné výsledky (důkazy) ukazují, že zatímco používání IQOS ILUMA není bez rizika, úplný přechod na IQOS představuje menší riziko pro Tvé zdraví než pokračování v kouření cigaret.*

Chceš vědět, proč toto můžeme tvrdit? Podívej se podrobněji na některé klíčové vědecké důkazy o IQOS.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS ILUMA není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé.

* Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

Detail ruky vyndávající zařízení IQOS ILUMA z kapsy.
Detail ruky držící zařízení IQOS ILUMA v barvě jade green.

Podívej se, jak IQOS věda v průběhu let pokročila

ILUMA Zlatavé zařízení IQOS VEEV Bílé zařízení IQOS MULTI na nahřívání tabáku. Bílé zařízení IQOS na nahřívání tabáku s nabíječkou. Ruka kreslí návrh IQOS zařízení. Interiér budovy společnosti PMI Exteriér budovy společnosti PMI Příčný řez náplní HEETS

Jsme na této cestě společně.

2021
2020
2018
2016
2014
2009
2008
2007
2021

Na trh přichází řada zařízení IQOS ILUMA s revolučním SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ a zcela novými tabákovými náplněmi TEREA určenými výhradně pro IQOS ILUMA.

IQOS ILUMA™ není kompatibilní s předchozími generacemi IQOS™ a byl navržen výhradně k použití s tabákovými náplněmi TEREA™. Nepoužívej náplně TEREA™ s IQOS™ zařízeními předchozích generací s čepelí, protože by to mohlo zařízení poškodit.

2020

Elektronická cigareta IQOS VEEV byla uvedena na trh na Novém Zélandu a v České republice v roce 2020, ve Finsku a v Itálii v roce 2021 a plánují se také další trhy.

2018

Zařízení IQOS 3 a IQOS 3 MULTI se nyní prodává ve městech na 43 trzích po celém světě. Mateřská společnost IQOS, společnost Philip Morris International, věnuje 92 % nákladů na výzkum a vývoj a 60 % všech komerčních výdajů na bezdýmné produkty.

2016

Průkopnické zařízení nové generace IQOS 2.4 PLUS bylo uvedeno na trh ve 21 zemích po celém světě. Jen o rok později se již nabízelo dospělým zákazníkům na 38 trzích. V roce 2017 vyhrálo ocenění GOOD DESIGN®, které každoročně udělují Chicago Athenaeum a Metropolitan Arts Press.

2014

První komerční zařízení PMI typu Heat-Not-Burn (nahřívání bez spalování) je uvedeno na trh v Japonsku a Itálii. O rok později je produkt pojmenován IQOS a je nabízen v Portugalsku, Rumunsku, Rusku a Švýcarsku.

2009

PMI rozšiřuje své výzkumné a vývojové pracoviště zaměřené na alternativy k cigaretám otevřením nové výzkumné laboratoře v Singapuru. Dnes pracuje na technologiích IQOS více než 400 odborníků na výzkum a vývoj po celém světě.

2008

Významný posun v úsilí věnovaném vývoji bezdýmných alternativ k cigaretám, jehož výsledkem mělo být již brzy zařízení IQOS, nastal v roce 2008 s otevřením specializovaného centra výzkumu a vývoje ve Švýcarsku.

2007

Zatímco výzkum společnosti PMI týkající se alternativ k cigaretám na principu nahřívaného tabáku sahá až k počátku 90. let, rok 2007 představuje zlomový okamžik – byl vyvinut prototyp produktu pro nahřívání tabáku bez spalování využívající technologii HeatControl™. Zařízení je technologickým krokem vpřed, ale je ergonomicky nedokonalé.

Proč je nahřívání lepší.

Technologie – točí se kolem nich celý svět. Jak jde čas, pomáhají radikálně měnit náš život k lepšímu. Způsob, jakým pracujeme, jak komunikujeme, jak cestujeme. Spojením vědy a technologie jsme vyvinuli lepší alternativu k pokračování v kouření.

IQOS mění k lepšímu způsob, jakým si dospělí kuřáci, kteří by jinak pokračovali v kouření, mohou užívat tabák.

IQOS tabák nespaluje, ale jen nahřívá. Důvod je prostý: při spalování tabáku vzniká velké množství škodlivých chemických látek, jako je například oxid uhelnatý*.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé.

* Zdroj: Snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin.

Technologie nahřívání tabáku.

Při zapálení cigarety vzniká díky vysoké teplotě kouř, spálená chuť a mnoho škodlivých látek. Tabák se při tomto procesu spaluje hořením.

Cigaretový kouř je komplexní směsí více než 6000 chemických látek, přibližně 100 z nich je orgány pro ochranu veřejného zdraví spojováno s nemocemi souvisejícími s kouřením.

Na rozdíl od cigaret IQOS tabák nahřívá na mnohem nižší teplotu díky jedinečné technologii IQOS HeatControl™ a IQOS ILUMA SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™. Díky nim se i bez spalování uvolní aroma a chuť skutečného tabáku a nikotin. IQOS neprodukuje kouř a obsahuje o 95% méně škodlivin ve srovnání s cigaretami.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: To nutně nepředstavuje snížení rizika o 95 %. IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé. 

* „O 95 % méně“ představuje průměrné snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com

Ilustrace hoření cigarety vs nahřívání tabáku
Zařízeni IQOS ILUMA v barvě jade green a nabíječka.
Cigaretový filtr se svrnami po hoření ve srovnání s tabákovými náplněmi TEREA v nahřívači IQOS ILUMA, které nemají žádné skvrny.

Cigarety produkují dehet, IQOS nikoli.

Dehet je zbytek kouře po shoření cigarety. IQOS neprodukuje dehet, protože tabák nespaluje, pouze nahřívá. Produkuje zbytek aerosolu, který je podstatně odlišný než dehet a je tvořen z významně nižšího množství škodlivých chemických látek*. Úplný přechod na IQOS představuje menší riziko pro Tvé zdraví než pokračování v kouření**.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Absence dehtu neznamená, že je IQOS bez rizika. IQOS obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé.

* Snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin.

** Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

Nahřívač IQOS ILUMA uvnitř nabíječky.

Srovnání aerosolu z IQOS a cigaretového kouře.

IQOS tvoří aerosol z tabáku, který je méně škodlivý než cigaretový kouř. Abychom to prokázali, provedli jsme komplexní program hodnocení, které zahrnovalo 10 klinických studií chemického složení aerosolu (a také 18 neklinických studií). Zúčastnili se ho tisíce dobrovolníků v USA, Japonsku, Velké Británii a Polsku. Důkazy potvrzují, že úplný přechod na IQOS ILUMA představuje menší riziko pro Tvé zdraví než pokračování v kouření*.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Absence dehtu neznamená, že je IQOS ILUMA bez rizika. IQOS ILUMA obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé.

* Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

Lepší volby s menším množstvím škodlivin.

IQOS produkuje výrazně méně škodlivin ve srovnání s cigaretami.*

Vysoké množství oxidu uhelnatého vzniká v cigaretách pouze při spalování tabáku. Zatímco IQOS tabák nespaluje, ale nahřívá a v průměru vytváří o 98 % méně oxidu uhelnatého (CO) a výrazně nižší množství jiných škodlivých látek ve srovnání s cigaretami.**

DŮLEŽITÁ INFORMACE: To nepředstavuje snížení rizika o 98 %, navíc oxid uhelnatý je pouze jednou z mnoha škodlivých látek obsažených v cigaretovém kouři. IQOS není bez rizika, obsahuje nikotin, který je návykový. 

* Zdroj: Snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com.

** Zdroj: Měřili jsme hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin, a zaznamenali jsme jejich snížení v průměru o 95 %. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com.

Kvalita vnitřního ovzduší.

Kvalita vnitřního ovzduší označuje kvalitu ovzduší v budovách, obecně založenou na principu zajištění zdraví a pohodlí uživatelů těchto budov. Teplota, vlhkost a nečistoty jsou některé z faktorů, které mohou kvalitu vnitřního ovzduší ovlivnit. Bylo však prokázáno, že přítomnost člověka a činnosti, jako jsou vaření, úklid nebo kouření, mají na kvalitu vnitřního ovzduší značný vliv.

Abychom rozšířili naše znalosti a porozuměli dopadu užívání IQOS na kvalitu vnitřního ovzduší, provedli jsme studie simulující reálné podmínky v místnosti s řízeným prostředím. Naše testovací metody jsou validovány a akreditovány dle norem ISO.

Výsledky studie potvrdily, že, protože IQOS nespaluje tabák, neprodukuje kouř a významně snižuje hladiny škodlivých chemických látek, jako je například oxid uhelnatý, nemá jeho užívání negativní dopad na kvalitu vnitřního ovzduší. To znamená, že několik látek, které jsme přesto v ovzduší detekovali, bylo nalezeno jen ve velmi nízkých koncentracích a hluboko pod maximálními úrovněmi expozice definovanými ve stávajících pokynech týkajících se kvality vnitřního ovzduší.

Ilustrace dopadů cigaretováho kouře oproti IQOS na vnitřní kvalitu ovzduší
Zařízení IQOS ILUMA v barvě pebble beige.

Přechod na IQOS.

Naše studie ukazují, že spokojenost těch, kteří zcela přešli na IQOS ILUMA, je srovnatelná se spokojeností těch, kteří pokračovali v kouření cigaret*. Zjisti více o naší cestě vědeckého zkoumání a hodnocení.

Objev studie

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS ILUMA není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový. Nejlepší volbou je přestat užívat tabák a nikotin úplně.

* Tříměsíční klinické studie provedené v USA a Japonsku vždy se 160 dospělými kuřáky v reálných podmínkách (ambulantní režim).

IQOS ILUMA v barvě jade green a nabíječka na stole.
Zařízení IQOS ILUMA PRIME v barvě jade green v rukou architekta.
IQOS ILUMA zařízení.

Nahřívání bez spalování.

Objev nahřívaný tabák