Důležité informace k zařízení IQOS a lil SOLID


Společnost PMI nabízí širokou škálu kvalitních, vědecky podložených bezdýmných výrobků, které jsou mnohem lepší volbou než pokračovat v kouření cigaret. Naší vizí je, že naše bezdýmné výrobky jednoho dne cigarety zcela nahradí.

1.     Kouření cigaret způsobuje vážná onemocnění a je návykové. Bezpochyby nejlepším rozhodnutím, které může každý kuřák učinit, je s užíváním tabáku a nikotinu zcela přestat.

2.     Nezletilé osoby by neměly užívat tabák nebo nikotin v jakékoli formě.

3.     Bezdýmné výrobky společnosti PMI jsou určeny dospělým, kteří by jinak pokračovali v kouření nebo užívání jiných nikotinových produktů.

4.     Bezdýmné výrobky společnosti PMI nenabízíme lidem, kteří tabákové nebo nikotinové výrobky nikdy neužívali nebo kteří s jejich užíváním přestali. Naše bezdýmné výrobky nepředstavují alternativu k odvykání ani neslouží jako pomůcky k odvykání kouření.

5.     Bezdýmné výrobky společnosti PMI nejsou bez rizika a obsahují nikotin, který je návykový. Přechod k bezdýmným výrobkům je ovšem mnohem lepší volbou než pokračovat v kouření cigaret.

6.     Dospělé uživatele bezdýmných výrobků podporujeme na jejich cestě k plnému přechodu na tyto výrobky prostřednictvím vzdělávání a poradenství.

7.     Chtějí-li spotřebitelé pocítit výhody bezdýmných výrobků, musejí na tyto výrobky úplně přejít a s kouřením přestat natrvalo.

8.     Informujeme spotřebitele o všech důležitých bezpečnostních informacích týkajících se našich bezdýmných výrobků.

 

Přečtěte si více v našem materiálu Postupy pro správný přechod na PMI produkty bez kouře zde.

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY

Tabák a nikotin

 • Tabákové náplně a náplně bez tabáku obsahují nikotin, který způsobuje závislost.
 • IQOS ILUMA, lil SOLID, tabákové náplně a náplně bez tabáku nejsou bez rizika.
 • Nejlepší způsob, jak minimalizovat zdravotní rizika spojená s užíváním tabáku, je zcela přestat tabák i nikotin užívat.
 • Někteří uživatelé IQOS ILUMA, lil SOLID a tabákových náplní uváděli, že pociťovali bolest břicha, bolest na hrudi a pocit dušení, kašel, potíže s dýcháním, závratě, sucho v ústech, sucho v krku, zánět dásní, bolest hlavy, malátnost, ucpaný nos, nevolnost, podráždění úst, palpitace, podráždění krku a zvracení.
 • Výrobky obsahující nikotin by neměly užívat osoby ohrožené či trpící srdečním onemocněním, diabetici, osoby trpící epilepsií nebo jiným onemocněním vyvolávajícím záchvaty.
 • Výrobky obsahující nikotin by se neměly používat během těhotenství nebo kojení. Jste-li těhotná, kojíte nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, měla byste tabák a nikotin zcela přestat užívat.
 • Ukončení kouření či přechod na IQOS ILUMA a tabákové náplně nebo na jiné výrobky obsahující nikotin mohou vyžadovat úpravu dávkování některých léků (např. theofylinu, klozapinu, ropinirolu).
 • V případě dotazů, zda je s ohledem na Váš stávající zdravotní stav vhodné užívat IQOS ILUMA, lil SOLID, tabákové náplně a náplně bez tabáku, se obraťte na odborníky ve zdravotnictví.

Používání tabákových náplní a náplní bez tabáku

             Používejte pouze:

 • IQOS 3 DUOTM  nebo zařízení starší generace s tabákovými náplněmi HEETSTM
 •  lil SOLIDTM s tabákovými náplněmi FiitTM 
 •  lil SOLID EzTM s tabákovými náplněmi FiitTM
 • IQOS ILUMATM s tabákovými náplněmi TEREATM nebo náplněmi bez tabáku LEVIA

                Nikdy:

 • Zařízení IQOS ILUMA a lil SOLID nepoužívejte v kombinaci s cigaretou nebo podobnými výrobky. 
 • Tabákové náplně TEREA, HEETS a Fiit a náplně bez tabáku LEVIA nijak neupravujte a nepřidávejte do nich žádné látky.

Takové počínání by mohlo mít za následek zranění.
 

Uživatelé by si měli před používaním našich zařízení přečíst plné znění textu bezpečnostní upozornění a pokyny, který obsahuje důležité bezpečnostní informace týkající se používání výrobku:

Bezpečnostní upozornění & Pokyny k IQOS 3
Bezpečnostní upozornění & Pokyny k IQOS 3 DUO
Bezpečnostní upozornění & Pokyny k lil SOLID 
Bezpečnostní upozornění & Pokyny k lil SOLID Ez
Bezpečnostní upozornění & Pokyny k IQOS ILUMA
Bezpečnostní upozornění & Pokyny k IQOS ILUMA PRIME
Bezpečnostní upozornění & Pokyny k IQOS ILUMA ONE
Licenční smlouva k firmwaru

 

Snížení výkonu baterie

Zařízení IQOS ILUMA a lil SOLID, včetně nahřívačů, obsahují lithium-iontovou baterii. Lithium-iontová baterie v zařízeních je spotřební součást, která používáním a stářím degraduje. Jedná se o přirozený proces společný pro všechny nabíjecí lithium-iontové baterie. Jak baterie stárne, aktivní složky uvnitř baterie jsou méně schopné zadržovat energii, což má za následek trvalé snížení maximální kapacity baterie a využitelné energie. Kromě toho se tyto aktivní složky stanou méně účinnými při dodávání energie, což vede ke snížení schopnosti baterie poskytovat dostatečný výkon pro fungování součástí elektronických zařízení. V důsledku toho se případně může zdát, že doba používání je kratší, počet potáhnutí nebo použití na jedno plné nabití zařízení je menší, druhé po sobě jdoucí použití je kratší nebo zcela nemožné a k dispozici nemusí být také některé další funkce zařízení.

Baterie je chemický systém, který vyžaduje určité teplotní rozsahy během nabíjení a vybíjení, aby fungoval optimálně a minimalizoval degradaci kapacity baterie po celou dobu její životnosti. Přestože má Vaše zařízení specifický provozní rozsah, v rámci kterého bude fungovat, jeho používání na samotných hranicích tohoto rozsahu povede k rychlejší degradaci baterie. Vaše zařízení je dodáváno s přizpůsobeným softwarem pro ovládání parametrů nabíjení s cílem maximalizovat životnost zařízení. Tyto algoritmy mohou podporovat dlouhou životnost Vaší baterie, ale stále nemohou zcela zmírnit běžné mechanismy stárnutí lithiových baterií. Používání Vašeho zařízení při vysokých a nízkých teplotách urychlí přirozenou degradaci baterie. I když zařízení nepoužíváte, baterie obsahují chemické systémy, které mohou časem degradovat. Aby se proces degradace baterie zpomalil, doporučujeme zařízení nabíjet v doporučeném teplotním rozsahu, nenechávat ho dlouho vybité, dodržovat pokyny uvedené v uživatelské příručce zařízení a používat výhradně nabíjecí kabely a napájecí adaptéry, které se dodávají se zařízením.
 

Přečtěte si prosím také důležité informace ve FAQ zde.
 

Na našich webových stránkách najdete rovněž podrobnosti pro zákazníky, které vychází z níže uvedených zdrojů:

Studie* ukázaly, že spokojenost těch, kdo úplně přešli na IQOS ILUMA, je srovnatelná s těmi, kteří nadále kouřili cigarety.

* Zdroj: Tříměsíční klinické studie prováděné v USA a Japonsku se 160 dospělými kuřáky v reálných podmínkách (ambulantně).

IQOS ILUMA zanechává výrazně méně skvrn na zubech* než cigarety. Důležitá informace: Pokud na zubech už skvrny máte, přechod na IQOS ILUMA zbarvení těchto skvrn nezmění.

* Zdroj: Neklinická laboratorní studie prováděná ve Švýcarsku na lidských zubech a nejběžněji používaných zubních kompozitech. Na rozdíl od podmínek v reálném světě nebyly tyto zuby vystaveny působení dalších látek způsobujících vznik skvrn, jako jsou káva, čaj či víno, které by jinak ovlivnily výsledky.

Kuřáci, kteří přešli na IQOS ILUMA, uvádějí, že ve srovnání s vykouřením cigarety je nepříjemný pocit a pachuť v ústech podstatně menší.*

* Zdroj: Online průzkum provedený třetí stranou (výzkumnými agenturami) v letech 2015, 2016 a 2017 mezi 3 344 uživateli IQOS v Japonsku, Švýcarsku, Itálii, Rumunsku a Rusku.

IQOS ILUMA zanechává výrazně méně skvrn na tvých zubech* než cigarety.

* Zdroj: Neklinická laboratorní studie provedená ve Švýcarsku s lidskými zuby a nejpoužívanějšími dentálními kompozity. Na rozdíl od skutečných podmínek nebyly zuby vystaveny jiným látkám způsobujícím zabarvení, které by mohly ovlivnit výsledky.

IQOS ILUMA nemá negativní vliv na kvalitu vnitřního ovzduší.*

* Zdroj: Studie provedená společností PMI v souladu se standardy ISO, která simuluje reálné životní situace a používá limitní hodnoty stanovené na základě existujících předpisů pro kvalitu vnitřního ovzduší. IQOS je určen výhradně pro dospělé kuřáky.

IQOS ILUMA produkuje v průměru o 95 % nižší hladiny škodlivých chemických látek ve srovnání s cigaretami.*

DŮLEŽITÁ INFORMACE: To nutně nepředstavuje snížení rizika o 95 %. IQOS ILUMA není bez rizika. 

* Snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

IQOS ILUMA produkuje o 95 % méně škodlivých chemických látek ve srovnání s cigaretami.*

DŮLEŽITÁ INFORMACE: To nutně nepředstavuje snížení rizika o 95 %. IQOS ILUMA není bez rizika. 

* „O 95 % méně“ představuje průměrné snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

IQOS ILUMA produkuje výrazně nižší hladiny škodlivých chemických látek ve srovnání s cigaretami.*

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS ILUMA není bez rizika.

* Snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

Úplný přechod na IQOS ILUMA představuje menší riziko pro tvé zdraví než pokračování v kouření.*

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS ILUMA není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový.

* Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com.

Úplný přechod na IQOS ILUMA představuje menší riziko pro tvé zdraví než pokračování v kouření.* IQOS ILUMA produkuje o 95 % méně škodlivých chemických látek ve srovnání s cigaretami.**

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS ILUMA není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový.

* Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

** „O 95 % méně“ představuje průměrné snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. To nutně nepředstavuje snížení rizika o 95 %. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

Úplný přechod na IQOS ILUMA je méně škodlivý než pokračování v kouření. * IQOS ILUMA produkuje o 95 % méně škodlivin ve srovnání s cigaretami.**

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS ILUMA není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé

* Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

**  Snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. To nutně nepředstavuje snížení rizika o 95 %. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

IQOS ILUMA má rozsáhlé a silné klinické důkazy*, které ukazují, že používání IQOS ILUMA představuje menší riziko pro Tvé zdraví než pokračování v kouření.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS ILUMA není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé

* Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

Úplný přechod na IQOS ILUMA je lepší volbou pro Tvé zdraví než pokračování v kouření.*

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS ILUMA není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé

* Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

Vysoké množství oxidu uhelnatého vzniká v cigaretách pouze při spalování tabáku. Zatímco IQOS ILUMA tabák nespaluje, ale nahřívá a v průměru vytváří o 98 % méně oxidu uhelnatého (CO) a výrazně nižší množství jiných škodlivých látek ve srovnání s cigaretami.*

DŮLEŽITÁ INFORMACE: To nepředstavuje snížení rizika o 98 %, navíc oxid uhelnatý je jen jednou z mnoha škodlivých látek obsažených v cigaretovém kouři. IQOS ILUMA není bez rizika, dodává nikotin, který je návykový.

* Měřili jsme hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin, a zaznamenali jsme jejich snížení v průměru o 95 %. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com.

lil SOLID produkuje méně zápachu než cigarety.*

* Zdroj: Studie uskutečněná v Rusku s 326 dospělými kuřáky a uživateli nahřívaných tabákových výrobků, září 2020.

lil SOLID zanechává méně přetrvávajícího zápachu ve vzduchu a Tvém okolí než cigarety.*

* Zdroj: Studie uskutečněná v Rusku s 326 dospělými kuřáky a uživateli nahřívaných tabákových výrobků, září 2020.

lil SOLID zanechává méně přetrvávajícího zápachu na rukou, vlasech a oblečení než cigarety.*

* Zdroj: Studie uskutečněná v Rusku s 326 dospělými kuřáky a uživateli nahřívaných tabákových výrobků, září 2020.

lil SOLID produkuje výrazně nižší hladiny škodlivých chemických látek ve srovnání s cigaretami.*

Důležitá informace: lil SOLID není bez rizika.​

* Snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

lil SOLID produkuje v průměru o 95 % nižší hladiny škodlivých chemických látek ve srovnání s cigaretami.*

Důležitá informace: To nutně nepředstavuje snížení rizika o 95 %. lil SOLID není bez rizika. 

* Snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com.

Většina IQOS uživatelů souhlasí, že IQOS ILUMA s TEREA poskytuje podobné uspokojení jako cigarety.*

* Zdroj: Studie uskutečněné v Itálii a Japonsku s 714 IQOS uživateli, listopad 2020 až březen 2021.

IQOS ILUMA s TEREA poskytuje příjemnější zážitek než předchozí generace IQOS zařízení.*

* Zdroj: Studie uskutečněné v Itálii a Japonsku s 714 IQOS uživateli, listopad 2020 až březen 2021.

Protože IQOS ILUMA s TEREA produkuje méně zápachu než cigarety, bude pravděpodobně méně obtěžovat lidi ve Tvém okolí.*

* Zdroj: Studie uskutečněné v Itálii a Japonsku s 674 IQOS uživateli, kteří dříve kouřili cigarety, listopad 2020 až březen 2021.

IQOS ILUMA s TEREA zanechává méně zápachu na nábytku a textilu než cigarety.*

* Zdroj: Studie uskutečněné v Itálii a Japonsku s 674 IQOS uživateli, kteří dříve kouřili cigarety, listopad 2020 až březen 2021.

IQOS ILUMA s TEREA nezanechává žádný zápach ve Tvé kapse nebo tašce.*

* Zdroj: Studie uskutečněné v Itálii a Japonsku s 674 IQOS uživateli, kteří dříve kouřili cigarety, listopad 2020 až březen 2021.

Většina IQOS uživatelů souhlasí, že IQOS ILUMA s TEREA produkuje výrazně méně zápachu než předchozí generace IQOS zařízení.*

* Zdroj: Studie uskutečněné v Itálii a Japonsku s 714 IQOS uživateli, listopad 2020 až březen 2021.

Při užívání IQOS ILUMA s TEREA se aerosol rozptýlí rychleji než cigaretový kouř.*

* Zdroj: Studie uskutečněné v Itálii a Japonsku s 674 IQOS uživateli, kteří dříve kouřili cigarety, listopad 2020 až březen 20211.

IQOS ILUMA s TEREA se používá intuitivněji a snadněji než předchozí generace IQOS zařízení.*

* Zdroj: Studie uskutečněné v Itálii a Japonsku s 714 IQOS uživateli, listopad 2020 až březen 2021.

Uživatelé IQOS ILUMA s TEREA se v blízkosti druhých cítí lépe, než po kouření cigaret.* 

* Zdroj: Studie uskutečněné v Itálii a Japonsku s 674 IQOS uživateli, kteří dříve kouřili cigarety, listopad 2020 až březen 2021.

Kuřáci, kteří užívají IQOS ILUMA s TEREA, říkají, že zanechává v ústech méně nepříjemného pocitu a nepříjemné chuti než kouření cigaret.*

* Zdroj: Studie uskutečněné v Itálii a Japonsku s 674 IQOS uživateli, kteří dříve kouřili cigarety, listopad 2020 až březen 2021.

IQOS ILUMA s TEREA zanechává výrazně méně skvrn na zubech než cigarety.*

* Zdroj: Neklinická laboratorní studie provedená ve Švýcarsku s lidskými zuby a nejpoužívanějšími dentálními kompozity. Na rozdíl od skutečných podmínek nebyly zuby vystaveny jiným látkám způsobujícím zabarvení, které by mohly ovlivnit výsledky.

IQOS ILUMA s TEREA nemá negativní vliv na kvalitu vnitřního ovzduší.* Je to prokázané testy kvality provedenými v souladu s mezinárodními standardy.

* Zdroj: Studie provedená společností PMI v souladu se standardy ISO, která simuluje reálné životní situace a používá limitní hodnoty stanovené na základě  existujících předpisů pro kvalitu vnitřního ovzduší.

Žádný kouř. Méně odéru. IQOS ILUMA s TEREA má výrazně menší dopad na vzduch ve Tvém okolí než cigarety.

* Zdroj: Studie uskutečněné v Itálii a Japonsku s 674 IQOS uživateli, kteří dříve kouřili cigarety, listopad 2020 až březen 2021.

IQOS ILUMA s TEREA produkuje o 95 % méně škodlivých chemických látek ve srovnání s cigaretami.*

DŮLEŽITÁ INFORMACE: To nutně nepředstavuje snížení rizika o 95 %. IQOS ILUMA s TEREA není bez rizika. 

* „O 95 % méně“ představuje průměrné snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

Úplný přechod na IQOS ILUMA s TEREA představuje menší riziko pro tvé zdraví než pokračování v kouření.*

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS ILUMA s TEREA není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový. 

* Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com.

Úplný přechod na IQOS ILUMA s TEREA představuje menší riziko pro tvé zdraví než pokračování v kouření.* IQOS ILUMA s TEREA produkuje o 95 % méně škodlivých chemických látek ve srovnání s cigaretami.**

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS ILUMA s TEREA není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový.

* Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

** „O 95 % méně“ představuje průměrné snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. To nutně nepředstavuje snížení rizika o 95 %. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

IQOS ILUMA s TEREA produkuje v průměru o 95 % méně škodlivých chemických látek ve srovnání s cigaretami.** Na základě dosud dostupných věděckých důkazů úplný přechod na IQOS ILUMA pravděpodobně představuje menší riziko pro Tvé zdraví než pokračování v kouření.*

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS ILUMA s TEREA není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový.

* Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

** „O 95 % méně“ představuje průměrné snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. To nutně nepředstavuje snížení rizika o 95 %. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

Úplný přechod na IQOS ILUMA s TEREA  představuje menší riziko pro tvé zdraví než pokračování v kouření.*

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS ILUMA s TEREA není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový.

* Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com.

Cigarety produkují dehet – IQOS ILUMA s TEREA ne

Dehet je zbytek kouře po shoření cigarety. IQOS ILUMA s TEREA neprodukuje dehet, protože tabák nespaluje, pouze nahřívá. Produkuje zbytek aerosolu, který je podstatně odlišný než dehet a obsahuje výrazně nižší hladiny škodlivých chemických látek.*

Důležitá informace: Absence dehtu neznamená, že je IQOS ILUMA s TEREA bez rizika. IQOS ILUMA s TEREA obsahuje nikotin, který je návykový.

* Snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com.

Úplný přechod na IQOS ILUMA s TEREA představuje menší riziko pro Tvé zdraví než pokračování v kouření.**

* Průměrné snížení hladiny široké škály škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s cigaretovým kouřem.

** Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

Cigarety produkují vysoké množství oxidu uhelnatého – IQOS ILUMA s TEREA ne

Vysoké množství oxidu uhelnatého vzniká v cigaretách pouze při spalování tabáku, zatímco IQOS ILUMA s TEREA tabák nespaluje, ale nahřívá a v průměru tak vytváří o 98 % méně oxidu uhelnatého (CO) a výrazně nižší hladiny jiných škodlivých chemických látek ve srovnání s cigaretami.*

Důležitá informace: To nepředstavuje snížení rizika o 98 %, navíc oxid uhelnatý je pouze jednou z mnoha škodlivých látek obsažených v cigaretovém kouři. IQOS ILUMA s TEREA není bez rizika, obsahuje nikotin, který je návykový. 

* Měřili jsme hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin, a zaznamenali jsme jejich snížení v průměru o 95 %. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com.

IQOS ILUMA s LEVIA produkuje méně zápachu než cigarety.*

* 89% shoda mezi 302 dospělými spotřebiteli v Řecku, 2022.

IQOS ILUMA s LEVIA zanechává méně přetrvávajícího odéru než cigarety.

* 89% shoda mezi 302 dospělými spotřebiteli v Řecku, 2022.

IQOS ILUMA s LEVIA zanechává méně přetrvávajícího zápachu na rukou, vlasech a oblečení než cigarety.*

* 89% shoda mezi 302 dospělými spotřebiteli v Řecku, 2022. *

IQOS ILUMA s LEVIA zanechává méně zápachu na nábytku a textilu než cigarety.*

* 89% shoda mezi 302 dospělými spotřebiteli v Řecku, 2022.

IQOS ILUMA s LEVIA vytváří méně zápachu než cigarety a bude pravděpodobně méně obtěžovat lidi ve Tvém okolí.*

* 89% shoda mezi 302 dospělými spotřebiteli v Řecku, 2022.

Aerosol z IQOS ILUMA s LEVIA se rozptýlí daleko rychleji než cigaretový kouř.*

* 88% shoda mezi 302 dospělými spotřebiteli v Řecku, 2022.

Uživatelé, kteří používají IQOS ILUMA s LEVIA, tvrdí, že se cítí ve svém okolí mnohem pohodlněji než po vykouření cigarety.*

* 87% shoda mezi 302 dospělými spotřebiteli v Řecku, 2022.

Uživatelé, kteří používají IQOS ILUMA s LEVIA, tvrdí, že je jejich dech lepší ve srovnání s cigaretami.*

* 89% shoda mezi 302 dospělými spotřebiteli v Řecku, 2022.

IQOS ILUMA s LEVIA nezanechává skvrny na prstech.

U IQOS ILUMA s LEVIA je jednoduché vyměnit si příchuť za jinou, ve srovnání s vapingem nedochází k úniku. 

IQOS ILUMA s LEVIA poskytuje konzistentní chuť s každou náplní. 

IQOS ILUMA s LEVIA neprodukuje kouř.

IQOS ILUMA s LEVIA produkuje aerosol, což není kouř.

IQOS ILUMA s LEVIA zanechává výrazně méně skvrn na záclonách a nábytku ve srovnání s cigaretovým kouřem.

IQOS ILUMA s LEVIA produkuje výrazně nižší hladiny škodlivých chemických látek ve srovnání s cigaretami.*

* Snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

Důležitá informace: IQOS ILUMA není bez rizika. 

IQOS ILUMA s LEVIA produkuje o 99 % méně škodlivých chemických látek ve srovnání s cigaretami.*

* „O 99 % méně“ představuje průměrné snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

Důležitá informace: To nutně nepředstavuje snížení rizika o 99 %. IQOS ILUMA není bez rizika.

Aerosol z IQOS ILUMA s LEVIA obsahuje výrazně méně škodlivých chemických látek ve srovnání s cigaretami.*

* Měřili jsme hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři, a zaznamenali jsme jejich snížení v aerosolu z LEVIA.

Důležitá informace: IQOS ILUMA není bez rizika. 

Úplný přechod na IQOS ILUMA s LEVIA je lepší volbou než pokračování v kouření.*

Důležitá informace: IQOS ILUMA s LEVIA není bez rizika. 

IQOS ILUMA s LEVIA nevytváří popel.

IQOS ILUMA s LEVIA nevytváří kouř. / IQOS ILUMA s LEVIA nevytváří cigaretový kouř.

IQOS ILUMA s LEVIA nevytváří žádný oheň.

IQOS ILUMA s LEVIA zanechává výrazně méně skvrn na Tvých zubech* než cigarety.

* Zdroj: Neklinická laboratorní studie provedená ve Švýcarsku s lidskými zuby a nejpoužívanějšími dentálními kompozity. Na rozdíl od skutečných podmínek nebyly zuby vystaveny jiným látkám způsobujícím zabarvení, které by mohly ovlivnit výsledky.

Důležitá informace: Pokud už jsou na zubech skvrny, přechod na IQOS ILUMA s LEVIA tento stav nezvrátí.

lil SOLID Ez: Zařízení typu „vše v jednom“.

lil SOLID Ez: Tabák nahřívaný zevnitř.

lil SOLID Ez poskytuje opravdovou chuť a požitek z tabáku.

lil SOLID Ez poskytuje autentickou chuť a požitek z tabáku.

lil SOLID Ez tabák nespaluje, ale nahřívá.

Žádný popel, žádný zápach cigaretového kouře.

lil SOLID Ez nevytváří popel.

lil SOLID Ez nevytváří oheň.

lil SOLID Ez tabák namísto spalování nahřívá a poskytuje tak chuť opravdového tabáku.

lil SOLID Ez produkuje méně zápachu než cigarety.*​

* 91% shoda mezi 351 dospělými spotřebiteli v Rusku, 2022.

Protože lil SOLID Ez vytváří méně zápachu než cigarety, je pravděpodobné, že bude méně obtěžovat lidi ve Tvém okolí.*​

​* 90% shoda mezi 351 dospělými spotřebiteli v Rusku, 2022.

lil SOLID Ez zanechává méně přetrvávajícího zápachu na rukou, vlasech a oblečení než cigarety.* ​

* 90% shoda mezi 351 dospělými spotřebiteli v Rusku, 2022.

lil SOLID Ez zanechává méně zápachu v různých typech interiérů, na nábytku a tkaninách než cigarety.*​

* 90% shoda mezi 351 dospělými spotřebiteli v Rusku, 2022.

lil SOLID Ez zanechává méně zápachu na interiérovém vybavení než cigarety.*​

* 90% shoda mezi 351 dospělými spotřebiteli v Rusku, 2022.

Při použití lil SOLID Ez se tabákový aerosol rozptýlí daleko rychleji než cigaretový kouř.​

* 90% shoda mezi 351 dospělými spotřebiteli v Rusku, 2022.

lil SOLID Ez zanechává výrazně méně skvrn na záclonách a nábytku ve srovnání s cigaretovým kouřem.​

lil SOLID Ez zanechává na židlích, pohovce a posteli podstatně méně skvrn než cigaretový kouř.

lil SOLID Ez zanechává výrazně méně skvrn na interiérovém vybavení než cigaretový kouř.

lil SOLID Ez přináší tři po sobě jdoucí použití.

lil SOLID Ez poskytuje konzistentní zážitek z nahřívaného tabáku.

lil SOLID Ez nyní umožňuje až 25 použití na jedno nabití.*

* Podmíněno úrovní snížení výkonu baterie a podmínkami používání.​

lil SOLID Ez poskytuje až 14 potáhnutí během jednoho užívání.

Spotřebitelé, kteří používají lil SOLID Ez, tvrdí, že je jejich dech lepší ve srovnání s cigaretami.​

* 87% shoda mezi 351 dospělými spotřebiteli v Rusku, 2022. ​

lil SOLID Ez produkuje výrazně nižší hladiny škodlivých chemických látek ve srovnání s cigaretami.*​

Důležitá informace: lil SOLID Ez není bez rizika.​​

* Snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

lil SOLID Ez produkuje v průměru o 95 % nižší hladiny škodlivých chemických látek ve srovnání s cigaretami.*​

Důležitá informace: To nutně nepředstavuje snížení rizika o 95 %. lil SOLID Ez není bez rizika. 

* Snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. ​

CIGARETY PRODUKUJÍ DEHET – lil SOLID Ez NE.​

Dehet je zbytek kouře po shoření cigarety.​

lil SOLID Ez neprodukuje dehet, protože tabák nespaluje, pouze nahřívá. Produkuje zbytek aerosolu, který je podstatně odlišný než dehet a obsahuje výrazně nižší hladiny škodlivých chemických látek.*

Důležitá informace: Absence dehtu neznamená, že je lil SOLID Ez bez rizika. lil SOLID Ez obsahuje nikotin, který je návykový.​

* Snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. ​

CIGARETY PRODUKUJÍ VYSOKÉ MNOŽSTVÍ OXIDU UHELNATÉHO –  lil SOLID Ez NE.​

Vysoké množství oxidu uhelnatého vzniká v cigaretách pouze při spalování tabáku, zatímco lil SOLID Ez tabák nespaluje, ale nahřívá a v průměru tak vytváří o 98 % méně oxidu uhelnatého (CO) a výrazně nižší hladiny jiných škodlivých chemických látek ve srovnání s cigaretami.*

Důležitá informace: To nepředstavuje snížení rizika o 98 %, navíc oxid uhelnatý je pouze jednou z mnoha škodlivých látek obsažených v cigaretovém kouři. lil SOLID Ez není bez rizika, obsahuje nikotin, který je návykový. ​

* Měřili jsme hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin, a zaznamenali jsme jejich snížení v průměru o 95 %. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. ​

lil SOLID Ez je lepší volbou než pokračování v kouření. ​

Důležitá informace: lil SOLID Ez není bez rizika. ​