Naše cirkulární programy

Udržitelnost je pro nás důležitá. Pojďme společně, krůček po krůčku,
snižovat dopad výrobků od IQOS na životní prostředí.

Usilovně se snažíme snižovat dopad našich výrobků na životní prostředí. Chceme se zasadit o to, abychom vytvářeli méně odpadu, prodloužili životnost našich výrobků, podpořili snahy o recyklaci a použitým výrobkům vdechli nový život. Níže zjistíš více o našich hlavních cirkulárních programech, a jak i Ty můžeš přiložit ruku k dílu.

Pojďme udělat první krok společně s našimi cirkulárními programy.

Usilovně se snažíme snižovat dopad našich výrobků na životní prostředí. Chceme se zasadit o to, abychom vytvářeli méně odpadu, prodloužili životnost našich výrobků, podpořili snahy o recyklaci a použitým výrobkům vdechli nový život. Níže zjistíš více o našich hlavních cirkulárních programech, a jak i Ty můžeš přiložit ruku k dílu.

Pojďme udělat první krok společně s našimi cirkulárními programy.

Vrať nám své nepoužívané zařízení

Přines zařízení od IQOS, lil SOLID nebo VEEV. Předáme ho k repasování nebo recyklaci.

Více o vrácení zařízení

Žena vhazuje IQOS zařízení do sběrného boxu

Přines použité náplně k recyklaci

Přinést nám můžeš náplně TEREA, LEVIA, HEETS, FIIT nebo VEEV. Předáme je k recyklaci nebo k dalšímu využití.

Více o recyklaci náplní

Muž vkládá použité náplně do sběrného sáčku

Naše cesta udržitelnosti

V naší společnosti klademe důraz na udržitelnost ve všech aspektech našeho podnikání, nejen v produktové oblasti.
Jsme si plně vědomi, že jde o nikdy nekončící proces a zavázali jsme se na něm dlouhodobě pracovat.

Bez rizika odlesňování
a bez dětské práce
Uhlíková neutralita
a udržitelné
hospodaření s vodou
Ne pod hranici
18 let věku
Snižování dopadu našich výrobků na životní prostředí
 

Bez rizika odlesňování
a bez dětské práce

Uhlíková neutralita
a udržitelné hospodaření s vodou

Ne pod hranici
18 let věku

Snižování dopadu našich
výrobků na životní prostředí

V rámci skupiny Philip Morris International (PMI) máme ambici:

  • • Kutnohorský výrobní závod má certifikát uhlíkové neutrality již od roku 2020 a každoročně prochází externím auditem za účelem jeho udržení.
  • • V oblasti udržitelného hospodaření s vodou má mezinárodní certifikát standardu Alliance for Water Stewardship (AWS) a každoročně prochází externím dohledovým auditem, který prověřuje jeho plnění.
  • • Žádný odpad z výroby není skládkován od konce roku 2019. V roce 2022 bylo 87 % odpadů z výroby recyklováno, zbylých 13 % bylo energeticky využito.

  • • Vkládáme maximální úsilí do odpovědného vývoje produktů, marketingu, komunikace se spotřebiteli a prodejních postupů u našich produktů. Naše marketingové kodexy jdou mnohdy nad rámec národní regulace.
  • • Program prevence přístupu mladistvých k nikotinovým výrobkům aktivně realizujeme i v rámci maloobchodních prodejen, které prodávají naše výrobky, a které nevlastníme ani neovládáme.Základním požadavkem je, že věk spotřebitele musí být ověřen předtím, než si může zakoupit naše výrobky.

  • • Od konce roku 2025 chce skupina PMI uvádět na trh bezdýmná elektronická zařízení, která budou mít certifikát eco-designu.
  • • Naše zákazníky aktivně vyzýváme k správné péči o naše zařízení k prodloužení jejich životního cyklu.
  • • Zároveň je vzděláváme a motivujeme k zodpovědnému nakládání s našimi výrobky po ukončení jejich životnosti a nabízíme jim i naše vlastní Cirkulární programy určené pro zařízení i náplně do nich.
Paní Zuzana drží IQOS zaříezní a hrneček

„Pravidelně třídím odpad a je super, že i IQOS nabízí recyklační program. Líbí se mi, že pro lidi je program snadno dostupný.“

​„Pravidelně třídím odpad a je super, že i IQOS nabízí recyklační program. Líbí se mi, že pro lidi je program snadno dostupný.“​


Přešla na IQOS v roce 2017


Přešla na IQOS v roce 2017
 

Skutečná dospělá uživatelka, která byla odměněna za svou účast v kampani.

Užitečné informace

Naše cirkulární programy usilují o to, aby co největší množství výrobků od IQOS (nepoužívaná zařízení, nebo použité náplně) mohlo být znovu použito, respektive recyklováno. Současně si klademe za cíl edukovat zákazníky, jak správně nakládat s našimi výrobky po ukončení jejich životního cyklu. Nejlepší cestou je odnést je do jakékoli IQOS prodejny, odkud je předáme k recyklaci.

Přines své nepoužívané zařízení (zařízení od IQOS, lil SOLID, VEEV ONE, nebo VEEV NOW) nebo použité náplně (TEREA, LEVIA, HEETS, FIIT nebo VEEV) do IQOS prodejny a vhoď je do sběrných boxů. My je předáme našim partnerům k dalšímu využití. Více informací o jednotlivých programech se dozvíš na dalších stránkách.