Informace a praktické rady k elektronické cigaretě IQOS VEEV

 

Společnost PMI nabízí širokou škálu kvalitních, vědecky podložených bezdýmných výrobků, které jsou mnohem lepší volbou než pokračovat v kouření cigaret. Naší vizí je, že naše bezdýmné výrobky jednoho dne cigarety zcela nahradí.

1.     Kouření cigaret způsobuje vážná onemocnění a je návykové. Bezpochyby nejlepším rozhodnutím, které může každý kuřák učinit, je s užíváním tabáku a nikotinu zcela přestat.

2.     Nezletilé osoby by neměly užívat tabák nebo nikotin v jakékoli formě.

3.     Bezdýmné výrobky společnosti PMI jsou určeny dospělým, kteří by jinak pokračovali v kouření nebo užívání jiných nikotinových produktů.

4.     Bezdýmné výrobky společnosti PMI nenabízíme lidem, kteří tabákové nebo nikotinové výrobky nikdy neužívali nebo kteří s jejich užíváním přestali. Naše bezdýmné výrobky nepředstavují alternativu k odvykání ani neslouží jako pomůcky k odvykání kouření.

5.     Bezdýmné výrobky společnosti PMI nejsou bez rizika a obsahují nikotin, který je návykový. Přechod k bezdýmným výrobkům je ovšem mnohem lepší volbou než pokračovat v kouření cigaret.

6.     Dospělé uživatele bezdýmných výrobků podporujeme na jejich cestě k plnému přechodu na tyto výrobky prostřednictvím vzdělávání a poradenství.

7.     Chtějí-li spotřebitelé pocítit výhody bezdýmných výrobků, musejí na tyto výrobky úplně přejít a s kouřením přestat natrvalo.

8.     Informujeme spotřebitele o všech důležitých bezpečnostních informacích týkajících se našich bezdýmných výrobků.

 

Přečtěte si více v našem materiálu Postupy pro správný přechod na PMI produkty bez kouře zde.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY

Tabák a nikotin

 • VEEV náplně obsahují nikotin, který je návykovou látkou.
 • Používání IQOS VEEV a VEEV náplní není bez rizika. Nejlepším způsobem, jak snížit zdravotní rizika spojená s nikotinem, je zcela přestat tabák a nikotin užívat.
 • Někteří uživatelé IQOS VEEV hlásili nežádoucí účinky na zdraví, zejména (v abecedním pořadí) bolesti břicha, bolesti hlavy, malátnost, nevolnost, podráždění krku, podráždění úst, sucho v ústech, záchvaty kašle, závrať, zduření nosní sliznice, zvracení.
 • Výrobky obsahující nikotin by neměly používat osoby ohrožené či trpící srdečním onemocněním, diabetici nebo osoby trpící epilepsií či jiným onemocněním vyvolávajícím záchvaty.
 • Výrobky obsahující nikotin by se neměly používat během těhotenství nebo kojení. Jste-li těhotná, kojíte nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, měla byste tabák a nikotin zcela přestat užívat.
 • Zanechání kouření nebo přechod na IQOS VEEV a VEEV náplně nebo jiné výrobky obsahující nikotin, může vyžadovat úpravu dávkování některých léků (např. teofylinu, klozapinu, ropinirolu).
 • V případě dotazů, zda je vhodné s ohledem na Váš stávající zdravotní stav používat IQOS VEEV nebo VEEV náplně se obraťte na odborníka ve zdravotnictví.

Výhradní použití náplní VEEV

 • Zařízení IQOS VEEV a VEEV náplně nakupujte pouze v prodejnách nebo v internetovém obchodě IQOS nebo od jiných autorizovaných prodejců.
 • Zařízení IQOS VEEV používejte pouze s náplněmi VEEV. Nikdy nepoužívejte IQOS VEEV s jinými náplněmi. Mohlo by to mít za následek zranění.
 • Neupravujte ani se žádným způsobem nepokoušejte doplňovat VEEV náplně ani nepřidávejte do VEEV náplně žádné látky. Mohlo by to mít za následek zranění.
 • Nepoužívejte tento produkt, pokud se zdá, že VEEV náplň je poškozená, zlomená nebo vytéká.

Před použitím produktu by si uživatelé měli přečíst úplné bezpečnostní upozornění a pokyny, které obsahují důležité bezpečnostní informace o používání produktu:

Bezpečnostní upozornění & Návod pro IQOS VEEV
Bezpečnostní upozornění & Návod pro VEEV náplně
Licenční smlouva k firmwaru
 

Snížení výkonu baterie

Zařízení IQOS VEEV obsahují lithium-iontovou baterii. Lithium-iontová baterie v zařízeních je spotřební součást, která používáním a stářím degraduje. Jedná se o přirozený proces společný pro všechny nabíjecí lithium-iontové baterie. Jak baterie stárne, aktivní složky uvnitř baterie jsou méně schopné zadržovat energii, což má za následek trvalé snížení maximální kapacity baterie a využitelné energie. Kromě toho se tyto aktivní složky stanou méně účinnými při dodávání energie, což vede ke snížení schopnosti baterie poskytovat dostatečný výkon pro fungování součástí elektronických zařízení. V důsledku toho se případně může zdát, že doba používání je kratší, počet potáhnutí nebo použití na jedno plné nabití zařízení je menší, druhé po sobě jdoucí použití je kratší nebo zcela nemožné a k dispozici nemusí být také některé další funkce zařízení.

Baterie je chemický systém, který vyžaduje určité teplotní rozsahy během nabíjení a vybíjení, aby fungoval optimálně a minimalizoval degradaci kapacity baterie po celou dobu její životnosti. Přestože má Vaše zařízení specifický provozní rozsah, v rámci kterého bude fungovat, jeho používání na samotných hranicích tohoto rozsahu povede k rychlejší degradaci baterie. Vaše zařízení je dodáváno s přizpůsobeným softwarem pro ovládání parametrů nabíjení s cílem maximalizovat životnost zařízení. Tyto algoritmy mohou podporovat dlouhou životnost Vaší baterie, ale stále nemohou zcela zmírnit běžné mechanismy stárnutí lithiových baterií. Používání Vašeho zařízení při vysokých a nízkých teplotách urychlí přirozenou degradaci baterie. I když zařízení nepoužíváte, baterie obsahují chemické systémy, které mohou časem degradovat. Aby se proces degradace baterie zpomalil, doporučujeme zařízení nabíjet v doporučeném teplotním rozsahu, nenechávat ho dlouho vybité, dodržovat pokyny uvedené v uživatelské příručce zařízení a používat výhradně nabíjecí kabely a napájecí adaptéry, které se dodávají se zařízením.

Přečtěte si prosím také důležité informace ve FAQ zde.
 

Na našich webových stránkách najdete rovněž podrobnosti pro zákazníky, které vychází z níže uvedených zdrojů:

IQOS VEEV produkuje méně zápachu než cigarety.*

* Zdroj: Studie uskutečněné na Ukrajině s 596 dospělými kuřáky, uživateli nahřívaných tabákových výrobků nebo elektronických cigaret, prosinec 2019 a srpen 2020.

IQOS VEEV zanechává méně přetrvávajícího zápachu než cigarety.*

* Zdroj: Studie uskutečněné na Ukrajině s 596 dospělými kuřáky, uživateli nahřívaných tabákových výrobků nebo elektronických cigaret, prosinec 2019 a srpen 2020.

IQOS VEEV zanechává méně přetrvávajícího zápachu na rukou, vlasech a oblečení než cigarety.*

* Zdroj: Studie uskutečněné na Ukrajině s 596 dospělými kuřáky, uživateli nahřívaných tabákových výrobků nebo elektronických cigaret, prosinec 2019 a srpen 2020.

IQOS VEEV zanechává méně přetrvávajícího zápachu na nábytku a textilu než cigarety.*

* Zdroj: Studie uskutečněné na Ukrajině s 596 dospělými kuřáky, uživateli nahřívaných tabákových výrobků nebo elektronických cigaret, prosinec 2019 a srpen 2020.

Protože IQOS VEEV produkuje méně zápachu než cigarety, bude pravděpodobně méně obtěžovat lidi ve Tvém okolí.*

* Zdroj: Studie uskutečněné na Ukrajině s 596 dospělými kuřáky, uživateli nahřívaných tabákových výrobků nebo elektronických cigaret, prosinec 2019 a srpen 2020.

IQOS VEEV nezanechává prakticky žádný zápach ve srovnání s cigaretami.*

* Zdroj: Studie uskutečněné na Ukrajině s 596 dospělými kuřáky, uživateli nahřívaných tabákových výrobků nebo elektronických cigaret, prosinec 2019 a srpen 2020.

IQOS VEEV nezanechává nepříjemný zápach.*

* Zdroj: Studie uskutečněné na Ukrajině s 596 dospělými kuřáky, uživateli nahřívaných tabákových výrobků nebo elektronických cigaret, prosinec 2019 a srpen 2020.

Aerosol z IQOS VEEV se rozptýlí rychleji než cigaretový kouř.*

* Zdroj: Studie uskutečněné na Ukrajině s 596 dospělými kuřáky, uživateli nahřívaných tabákových výrobků nebo elektronických cigaret, prosinec 2019 a srpen 2020.

IQOS VEEV po vapingu zanechává lepší dech než cigarety.*

* Zdroj: Studie uskutečněné na Ukrajině s 596 dospělými kuřáky, uživateli nahřívaných tabákových výrobků nebo elektronických cigaret, prosinec 2019 a srpen 2020.

Po vapingu IQOS VEEV se v blízkosti druhých cítím lépe, než po kouření cigaret.*

* Zdroj: Studie uskutečněné na Ukrajině s 596 dospělými kuřáky, uživateli nahřívaných tabákových výrobků nebo elektronických cigaret, prosinec 2019 a srpen 2020.

IQOS VEEV po vapingu zanechává v ústech méně nepříjemného pocitu a nepříjemné chuti než kouření cigaret.*

* Zdroj: Studie uskutečněné na Ukrajině s 596 dospělými kuřáky, uživateli nahřívaných tabákových výrobků nebo elektronických cigaret, prosinec 2019 a srpen 2020.

IQOS VEEV zanechává výrazně méně skvrn na zubech než cigarety.*

* Zdroj: Neklinická laboratorní studie provedená ve Švýcarsku s lidskými zuby a nejpoužívanějšími dentálními kompozity. Na rozdíl od skutečných podmínek nebyly zuby vystaveny jiným látkám způsobujícím zabarvení, které by mohly ovlivnit výsledky.

IQOS VEEV produkuje výrazně méně škodlivin ve srovnání s cigaretami.*

* Zdroj: Snížení hladiny široké škály škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s kouřem z referenční cigarety. Důležité informace na www.IQOS.com.

Aerosol z IQOS VEEV obsahuje výrazně méně škodlivin ve srovnání s cigaretovým kouřem.*

* Zdroj: „Méně škodlivin“ odkazuje na škálu škodlivých chemických látek, které v aerosolu z IQOS VEEV nebyly zachyceny, ale v kouři z referenční cigarety ano. Důležité informace na www.IQOS.com.

IQOS VEEV využívá inteligentní technologii navrženou tak, aby zabránila přehřívání e-liquidu, čímž se důsledně zabezpečuje významné snížení hladin škodlivin v porovnání s cigaretami.*

* Zdroj: Snížení hladiny široké škály škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s kouřem z referenční cigarety. Důležité informace na www.IQOS.com.

IQOS VEEV produkuje v průměru o více než 95 % nižší množství škodlivin ve srovnání s cigaretami.*

* Zdroj: Průměrné snížení hladiny široké škály škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s kouřem z referenční cigarety. Důležité informace na www.IQOS.com.

IQOS VEEV produkuje méně zápachu než IQOS s HEETS.*

* Zdroj: Studie uskutečněné na Ukrajině s 294 dospělými kuřáky, uživateli nahřívaných tabákových výrobků nebo elektronických cigaret, prosinec 2019 a srpen 2020.

Většina spotřebitelů souhlasí, že IQOS VEEV nezanechává prakticky žádný zápach ve srovnání s IQOS s HEETS.*

* Zdroj: Studie uskutečněné na Ukrajině s 294 dospělými kuřáky, uživateli nahřívaných tabákových výrobků nebo elektronických cigaret, prosinec 2019 a srpen 2020.

Většina spotřebitelů souhlasí, že IQOS VEEV zanechává méně přetrvávajícího zápachu než IQOS s HEETS.*

* Zdroj: Studie uskutečněné na Ukrajině s 294 dospělými kuřáky, uživateli nahřívaných tabákových výrobků nebo elektronických cigaret, prosinec 2019 a srpen 2020.

Většina spotřebitelů souhlasí, že jelikož IQOS VEEV produkuje méně zápachu než IQOS s HEETS, bude pravděpodobně méně obtěžovat lidi ve Tvém okolí.*

* Zdroj: Studie uskutečněné na Ukrajině s 294 dospělými kuřáky, uživateli nahřívaných tabákových výrobků nebo elektronických cigaret, prosinec 2019 a srpen 2020.