Informace a praktické rady k našim elektronickým cigaretám


Společnost PMI nabízí širokou škálu kvalitních, vědecky podložených bezdýmných výrobků, které jsou mnohem lepší volbou než pokračovat v kouření cigaret. Naší vizí je, že naše bezdýmné výrobky jednoho dne cigarety zcela nahradí.

1.     Kouření cigaret způsobuje vážná onemocnění a je návykové. Bezpochyby nejlepším rozhodnutím, které může každý kuřák učinit, je s užíváním tabáku a nikotinu zcela přestat.

2.     Nezletilé osoby by neměly užívat tabák nebo nikotin v jakékoli formě.

3.     Bezdýmné výrobky společnosti PMI jsou určeny dospělým, kteří by jinak pokračovali v kouření nebo užívání jiných nikotinových produktů.

4.     Bezdýmné výrobky společnosti PMI nenabízíme lidem, kteří tabákové nebo nikotinové výrobky nikdy neužívali nebo kteří s jejich užíváním přestali. Naše bezdýmné výrobky nepředstavují alternativu k odvykání ani neslouží jako pomůcky k odvykání kouření.

5.     Bezdýmné výrobky společnosti PMI nejsou bez rizika a obsahují nikotin, který je návykový. Přechod k bezdýmným výrobkům je ovšem mnohem lepší volbou než pokračovat v kouření cigaret.

6.     Dospělé uživatele bezdýmných výrobků podporujeme na jejich cestě k plnému přechodu na tyto výrobky prostřednictvím vzdělávání a poradenství.

7.     Chtějí-li spotřebitelé pocítit výhody bezdýmných výrobků, musejí na tyto výrobky úplně přejít a s kouřením přestat natrvalo.

8.     Informujeme spotřebitele o všech důležitých bezpečnostních informacích týkajících se našich bezdýmných výrobků.

 

Přečtěte si více v našem materiálu Postupy pro správný přechod na PMI produkty bez kouře zde.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY

Tabák a nikotin

 • VEEBA, VEEV NOW a VEEV náplně obsahují nikotin, který je návykovou látkou.
 • Používání VEEBA, VEEV NOW, IQOS VEEV, VEEV ONE a VEEV náplní není bez rizika. Nejlepším způsobem, jak snížit zdravotní rizika spojená s nikotinem, je zcela přestat tabák a nikotin užívat.
 • Někteří uživatelé IQOS VEEV, VEEV ONE, VEEV NOW a VEEBA hlásili nežádoucí účinky na zdraví, zejména (v abecedním pořadí) bolesti břicha, bolesti hlavy, malátnost, nevolnost, podráždění krku, podráždění úst, sucho v ústech, záchvaty kašle, závrať, zduření nosní sliznice, zvracení.
 • Výrobky obsahující nikotin by neměly používat osoby ohrožené či trpící srdečním onemocněním, diabetici nebo osoby trpící epilepsií či jiným onemocněním vyvolávajícím záchvaty.
 • Výrobky obsahující nikotin by se neměly používat během těhotenství nebo kojení. Jste-li těhotná, kojíte nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, měla byste tabák a nikotin zcela přestat užívat.
 • Zanechání kouření nebo přechod na VEEBA, IQOS VEEV, VEEV NOW, VEEV ONE a VEEV náplně nebo jiné výrobky obsahující nikotin, může vyžadovat úpravu dávkování některých léků (např. teofylinu, klozapinu, ropinirolu).
 • V případě dotazů, zda je vhodné s ohledem na Váš stávající zdravotní stav používat VEEBA, IQOS VEEV , VEEN NOW, VEEV ONE nebo VEEV náplně se obraťte na odborníka ve zdravotnictví.

Výhradní použití náplní VEEV a VEEV ONE

 • Zařízení IQOS VEEV a VEEV ONE a jejich náplně nakupujte pouze v prodejnách nebo v internetovém obchodě IQOS nebo od jiných autorizovaných prodejců.
 • Zařízení IQOS VEEV používejte pouze s náplněmi VEEV a zařízení VEEV ONE pouze s náplněmi VEEV ONE. Nikdy nepoužívejte IQOS VEEV a VEEV ONE s jinými náplněmi. Mohlo by to mít za následek zranění.
 • Neupravujte ani se žádným způsobem nepokoušejte doplňovat VEEV a VEEV ONE náplně ani nepřidávejte do VEEV a VEEV ONE náplní žádné látky. Mohlo by to mít za následek zranění.
 • Nepoužívejte tento produkt, pokud se zdá, že VEEV bebo VEEV ONE náplň je poškozená, zlomená nebo vytéká.

Před použitím produktu by si uživatelé měli přečíst úplné bezpečnostní upozornění a pokyny, které obsahují důležité bezpečnostní informace o používání produktu:

Bezpečnostní upozornění & Návod pro IQOS VEEV
Bezpečnostní upozornění & Návod pro VEEV náplně
Bezpečnostní upozornění & Návod pro VEEBA
Bezpečnostní upozornění & Návod pro VEEV NOW
Bezpečnostní upozornění & Návod pro VEEV ONE
Bezpečnostní upozornění & Návod pro VEEV ONE pods
Licenční smlouva k firmwaru

 

Snížení výkonu baterie

Zařízení IQOS VEEV a VEEV ONE obsahují lithium-iontovou baterii. Lithium-iontová baterie v zařízeních je spotřební součást, která používáním a stářím degraduje. Jedná se o přirozený proces společný pro všechny nabíjecí lithium-iontové baterie. Jak baterie stárne, aktivní složky uvnitř baterie jsou méně schopné zadržovat energii, což má za následek trvalé snížení maximální kapacity baterie a využitelné energie. Kromě toho se tyto aktivní složky stanou méně účinnými při dodávání energie, což vede ke snížení schopnosti baterie poskytovat dostatečný výkon pro fungování součástí elektronických zařízení. V důsledku toho se případně může zdát, že doba používání je kratší, počet potáhnutí nebo použití na jedno plné nabití zařízení je menší, druhé po sobě jdoucí použití je kratší nebo zcela nemožné a k dispozici nemusí být také některé další funkce zařízení.

Baterie je chemický systém, který vyžaduje určité teplotní rozsahy během nabíjení a vybíjení, aby fungoval optimálně a minimalizoval degradaci kapacity baterie po celou dobu její životnosti. Přestože má Vaše zařízení specifický provozní rozsah, v rámci kterého bude fungovat, jeho používání na samotných hranicích tohoto rozsahu povede k rychlejší degradaci baterie. Vaše zařízení je dodáváno s přizpůsobeným softwarem pro ovládání parametrů nabíjení s cílem maximalizovat životnost zařízení. Tyto algoritmy mohou podporovat dlouhou životnost Vaší baterie, ale stále nemohou zcela zmírnit běžné mechanismy stárnutí lithiových baterií. Používání Vašeho zařízení při vysokých a nízkých teplotách urychlí přirozenou degradaci baterie. I když zařízení nepoužíváte, baterie obsahují chemické systémy, které mohou časem degradovat. Aby se proces degradace baterie zpomalil, doporučujeme zařízení nabíjet v doporučeném teplotním rozsahu, nenechávat ho dlouho vybité, dodržovat pokyny uvedené v uživatelské příručce zařízení a používat výhradně nabíjecí kabely a napájecí adaptéry, které se dodávají se zařízením.

 

Přečtěte si prosím také důležité informace ve FAQ zde.
 

Na našich webových stránkách najdete rovněž podrobnosti pro zákazníky, které vychází z níže uvedených zdrojů:

VEEV NOW nezanechává skvrny na prstech. 

VEEV NOW produkuje méně zápachu než cigarety.*

* 95% shoda mezi 311 dospělými spotřebiteli v Kanadě, 2022.

Protože VEEV NOW produkuje méně zápachu než cigarety, bude pravděpodobně méně obtěžovat lidi ve Tvém okolí.*

* 94% shoda mezi 311 dospělými spotřebiteli v Kanadě, 2022.

VEEV NOW nezanechává nepříjemný zápach.*

* 91% shoda mezi 311 dospělými spotřebiteli v Kanadě, 2022.

VEEV NOW nezanechává prakticky žádný zápach ve srovnání s cigaretami.*

* 88% shoda mezi 311 dospělými spotřebiteli v Kanadě, 2022.

Aerosol z VEEV NOW se rozptýlí rychleji než cigaretový kouř.*

* 88% shoda mezi 311 dospělými spotřebiteli v Kanadě, 2022.

Spotřebitelé, kteří přešli na zařízení VEEV NOW, tvrdí, že mají lepší dech ve srovnání s cigaretami.*

* 86% shoda mezi 311 dospělými spotřebiteli v Kanadě, 2022.

Spotřebitelé, kteří přešli na zařízení VEEV NOW, se v blízkosti druhých cítí pohodlněji než po vykouření cigarety.*

* 85% shoda mezi 311 dospělými spotřebiteli v Kanadě, 2022.

Spotřebitelé, kteří přešli na zařízení VEEV NOW, tvrdí, že se potýkají s méně nepříjemným pocitem a chutí v ústech ve srovnání s pocitem po vykouření cigarety.*

* 88% shoda mezi 311 dospělými spotřebiteli v Kanadě, 2022.

VEEV NOW zanechává méně přetrvávajícího zápachu na rukou, vlasech a oblečení než cigarety.*

* 95% shoda mezi 311 dospělými spotřebiteli v Kanadě, 2022.

VEEV NOW zanechává méně zápachu na nábytku a textilu než cigarety.*

* 95% shoda mezi 311 dospělými spotřebiteli v Kanadě, 2022.

VEEV NOW neprodukuje kouř. 

VEEV NOW neprodukuje kouř, ale aerosol

VEEV NOW produkuje aerosol, což není kouř. 

Technologie VEEV NOW byla navržena v USA. 

Až 500 potáhnutí.*

* Odhad na základě kapacity baterie nově vyrobeného výrobku při potáhnutí trvajícím 1 sekundu. Může se lišit v závislosti na individuálním způsobu použití. 

Náplně a zařízení VEEV NOW prošly vědeckým posouzením. 

Příchutě zařízení VEEV NOW jsou vyrobeny z vysoce kvalitních surovin.

Zařízení VEEV NOW používá vysoce kvalitní náplně společně s přednabitou certifikovanou baterií.  

VEEV NOW je pečlivě vyráběn v souladu s našimi výrobními standardy a obsahuje vysoce kvalitní ingredience, jako je nikotin farmaceutické kvality a příchutě v potravinářské kvalitě, pro zajištění konzistentního, vysoce kvalitního zážitku s vapingem.

VEEV NOW produkuje v průměru o 99 % nižší množství škodlivin ve srovnání s cigaretami.*

Důležitá informace: To nutně nepředstavuje snížení rizika o 99 %. VEEV NOW není bez rizika. 

* Snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

VEEV NOW produkuje výrazně méně škodlivin ve srovnání s cigaretovým kouřem.*

Důležitá informace: VEEV NOW není bez rizika. 

* Snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

Aerosol z VEEV NOW obsahuje výrazně méně škodlivin ve srovnání s cigaretovým kouřem.*

Důležitá informace: VEEV NOW není bez rizika. 

* Měřili jsme 9 škodlivých chemických látek, které Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje snížit v cigaretovém kouři, z nichž je méně detekováno v aerosolu VEEV ONE. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

VEEV NOW je lepší volbou než pokračování v kouření cigaret.

Důležitá informace: VEEV NOW není bez rizika.

VEEV NOW je lepší alternativou, která je podpořena vědou. 

Důležitá informace: VEEV NOW není bez rizika.

Zařízení VEEV NOW může být vráceno k recyklaci.*

* Přines své použité zařízení a my se postaráme o recyklaci jeho recyklovatelných komponentů.

Zařízení VEEV NOW je určeno k recyklaci.*

* Přines své použité zařízení a my se postaráme o recyklaci jeho recyklovatelných komponentů.

Vychutnejte si konzistentní chuť při každém použití VEEV ONE.

VEEV ONE neprodukuje kouř.

VEEV ONE produkuje aerosol, který není kouř.

Výměna příchutí nebo náplně je jednoduchá.

Bez nutnosti čištění. Bez nutnosti doplňování. 

Nový náustek s každou novou náplní pro hygieničtější zážitek z vapování.

Bez nutnosti měnit knot a cívku. 

Nový mini keramický nahřívač v každé VEEV ONE náplni. 

Žádný přenos chuti z jedné náplně do druhé.

VEEV ONE má ergonomický kompaktní design. 

Baterie VEEV ONE je kompaktní. 

VEEV ONE nezanechává skvrny na prstech. 

VEEV ONE produkuje v průměru o 99 % nižší množství škodlivin ve srovnání s cigaretami.*

Důležitá informace: To nutně nepředstavuje snížení rizika o 99 %. VEEV ONE není bez rizika. 

* Snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

VEEV ONE produkuje výrazně méně škodlivin ve srovnání s cigaretovým kouřem.*

Důležitá informace: VEEV ONE není bez rizika. 

* Snížení hladiny 9 škodlivých chemických látek, jejichž obsah Světová zdravotnická organizace doporučuje snížit v cigaretovém kouři a které nezahrnují nikotin. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

Aerosol z VEEV ONE obsahuje výrazně méně škodlivin ve srovnání s cigaretovým kouřem.*

Důležitá informace: VEEV ONE není bez rizika. 

* Měřili jsme 9 škodlivých chemických látek, které Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje snížit v cigaretovém kouři, z nichž je méně detekováno v aerosolu VEEV ONE. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com. 

VEEV ONE je lepší volbou než pokračování v kouření cigaret.

Důležitá informace: VEEV ONE není bez rizika.

VEEV ONE je lepší alternativou, která je podpořena vědou. 

Důležitá informace: VEEV ONE není bez rizika.

Tělo přístroje VEEV ONE je vylisováno z jednoho bloku hliníku.

Zařízení VEEV ONE vás upozorní, když je náplň prázdná.

VEEV ONE je vybaven kompaktní keramickou technologií nahřívání.

VEEV ONE přináší charakteristickou kombinaci technologických prvků, jako je kompaktní keramický nahřívač a systém detekce nízké hladiny náplně.  

VEEV ONE je navržen tak, aby zabránil spálené chuti. 

Zařízení VEEV ONE má v uživatelském rozhraní 4 LED kontrolky. 

Systém detekce nízké hladiny náplně.

Zařízení VEEV ONE je vyrobeno tak, aby zabránilo úniku náplně.

Vložení náplně VEEV ONE ulehčuje magnetický konektor. 

Zařízení VEEV ONE je odolné vůči potřísnění malým množstvím vody. 

Pro použití jedné celé náplně vyžaduje zařízení VEEV ONE jedno nabití. 

Zařízení VEEV ONE poskytuje možnost rychlého nabíjení. 

VEEV ONE se nabije za méně než 45 minut.

VEEV ONE má 420mAh baterii.

Výkonná baterie.

* Nahřívací výkon 6,5 W.

VEEV ONE obsahuje vysokovýkonný nahřívač.

* Nahřívací výkon 6,5 W.

Nahřívací výkon VEEV ONE je 6,5 W.

VEEV ONE poskytuje až 1 000 potáhnutí.*

* Odhad na základě potáhnutí trvajícího 1 sekundu. Může se lišit v závislosti na individuálním způsobu použití.

Dlouhotrvající požitek z vapingu.*

* Odhad na základě potáhnutí trvajícího 1 sekundu. Může se lišit v závislosti na individuálním způsobu použití.

Náplně a zařízení VEEV ONE prošly vědeckým posouzením. 

Náplně VEEV ONE jsou vyrobeny z vysoce kvalitních surovin.

VEEV ONE má kvalitní komponenty. 

Náplně VEEV ONE mohou být vráceny k recyklaci.*

* Přines své použité náplně a my se postaráme o recyklaci jejich recyklovatelných komponentů.

Náplně VEEV ONE mohou být vráceny k energetickému využití.

Zařízení VEEV ONE může být vráceno k recyklaci. 

* Přines své použité zařízení a my se postaráme o recyklaci jeho recyklovatelných komponentů.

Zařízení a obal od náplní VEEV ONE jsou určeny k recyklaci.