Vědecký přístup a vize stojící za IQOS

Naše cesta vědeckého zkoumání a hodnocení.

Obsah této stránky je věnovaný pouze zařízení IQOS ILUMA s tabákovými náplněmi TEREA.

IQOS ILUMA modrá

Vědecký program.

Vyvinuli jsme komplexní program vědeckého zkoumání a hodnocení krok za krokem. Tento program je inspirován postupy farmaceutického průmyslu a je v souladu s pokyny amerického Federálního úřadu pro kontrolu léčiv z roku 2012, které se týkají hodnocení kandidátských tabákových produktů s modifikovaným rizikem (MRTP). Naše hodnocení bylo provedeno také podle mezinárodních standardů.

Je používání IQOS méně škodlivé pro zdraví?

V laboratořích jsme zjistili, že aerosol ze zařízení IQOS má v porovnání s cigaretovým kouřem nižší toxicitu. Naši vědci důkladně testují všechny naše výrobky, než se dostanou do rukou dospělým kuřákům. Pomocí in vitro testů v našich laboratořích jsme hodnotili cytotoxicitu a genotoxicitu aerosolu ze zařízení IQOS ve srovnání s kouřem z referenční cigarety určené pro výzkumné účely. Souhrnné výsledky těchto testů ukazují, že aerosol produkovaný zařízením IQOS je významně méně toxický než kouř z referenční cigarety.

A to je jen malá část naší práce. Od těchto laboratorních testů jsme se přesunuli k testování IQOS s tisícovkami dospělých kuřáků, kteří se dobrovolně účastnili našeho programu pro klinické studie a nakonec nám umožnili uvést naše produkty na trh.

Zlatavé zařízení IQOS s nabíječkou
Ilustrace částic, které obsahuje cigaretový kouř

Věda se setkává s odhodláním.

IQOS přináší bezkouřové alternativy pro dospělé kuřáky.
Více než 400 vědců a inženýrů pracuje na nejmodernějších alternativách k cigaretám.

Prozkoumej vědecký přístup IQOS

Klinické studie.

Znamená významně nižší počet a množství škodlivých chemických látek v aerosolu IQOS také nižší hladiny těchto chemických látek v těle? Pokud je hladina škodlivých chemických látek v aerosolu z IQOS nižší, nabízí se předpoklad, že úplný přechod z cigaret na IQOS sníží expozici těmto škodlivým chemickým látkám. Abychom to prokázali, měřili jsme biomarkery expozice u řady těchto škodlivých chemických látek u tisíců kuřáků, kteří se účastnili našeho programu pro klinické studie (někteří přešli na IQOS, zatímco jiní buď pokračovali v kouření své značky cigaret, nebo po dobu studie s kouřením přestali).

Výsledky těchto studií ukazují, že když dospělí kuřáci přejdou na IQOS, vstřebává jejich tělo významně nižší hladinu škodlivých chemických látek, což vede k příznivým změnám u řady rizikových markerů, které byly vybrány z důvodu jejich známé vazby na nemoci související s kouřením.

Azurově modré zařízení ILUMA na knize
Modrý ILUMA holder ve vzduchu

Spokojenost s IQOS.

Účastníci naší klinické studie, kteří přešli na IQOS, také uvádějí, že IQOS poskytuje srovnatelnou míru uspokojení jako cigarety. To podporuje náš názor, že IQOS má potenciál být přijatelnou alternativou pro dospělé kuřáky, kteří by jinak pokračovali v kouření. Na základě všech vědeckých důkazů jsme přesvědčeni, že úplný přechod na IQOS je méně škodlivý než pokračování v kouření cigaret.

Důležitá informace: IQOS není bez rizika a míra snížení rizika závisí také na četnosti a způsobu užívání u každého jednotlivce. Absolutně nejlepší volbou tak zůstává přestat užívat tabák a nikotin úplně. IQOS není alternativou k ukončení kouření. Obsahuje nikotin, který je návykový.

Azurově modré zařízení ILUMA na sešite
Zelená ILUMA na sešite

Dlouhodobé studie.

Jakmile se IQOS ocitne na trhu, posouvá se výzkum od provádění v režimu před uvedením na trh do prostředí po uvedení na trh v reálném světě. Zde se díváme na to, jak je produkt používán a kým, abychom mohli doplnit naše zjištění z doby před uvedením na trh a udělat vše pro to, abychom identifikovali a zabránili používání nezamýšlenými skupinami osob. Po letech komercializace v mnoha zemích dostupná data potvrzují naše pozorování z doby před uvedením na trh, zejména pokud jde o přitažlivost IQOS pro dospělé kuřáky a relativní nezájem mezi bývalými kuřáky či nekuřáky.

Monitorujeme také zprávy o účincích na zdraví, když produkt nyní používají miliony dospělých uživatelů. Dlouhodobé studie nám nakonec pomohou vyhodnotit potenciální snížení rizika IQOS pro konkrétní onemocnění. Shromažďování údajů k zodpovězení této otázky vyžaduje čas, ale je to správná volba. Zatím všechna data, která jsme viděli, ukazují správným směrem.

IQOS ILUMA holder v ruce
Detail zlatavého zařízení IQOS.
Zařízení IQOS prime na sešitu.

Výsledek.

IQOS je lepší volba pro Tvé zdraví než cigarety. Souhrn dosud dostupných vědeckých důkazů jasně ukazuje, že úplný přechod na IQOS je méně škodlivý než pokračování v kouření.*

DŮLEŽITÁ INFORMACE: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový. Nejlepší volbou je přestat užívat tabák a nikotin úplně.

* Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření, které zahrnují údaje o chemickém složení aerosolu z 10 klinických studií provedených s tisíci účastníků v USA, Japonsku a Polsku a údaje z 18 neklinických studií.