Vyřeš potíže se zařízením VEEBA

Najdi odpovědi na nejčastější otázky.

Co znamená, když bliká LED kontrolka na zařízení VEEBA?

Tvé zařízení možná upozorňuje na chybu.

  1. LED kontrolka blikne 10x a přestane fungovat – baterie se vybila a životnost zařízení skončila. Nevyhazuj zařízení společně s odpadem. Přines jej k nám a my se postaráme o jeho recyklaci.
  2. LED kontrolka blikne nejméně 2x – Tvé zařízení nefunguje, přestaň ho používat. Pro další podporu kontaktuj naši značkovou nebo partnerskou IQOS prodejnu.

Co dělat, pokud zařízení hůř táhne?

  1. Možná si prsty zakrýváš otvory pro přívod vzduchu po stranách zařízení. Ujisti se, že otvory jsou při potáhnutí volné a vzduch může proudit.
  2. Pokud je potahování pořád těžší, pravděpodobně se blíží konec životnosti zařízení. Pokračuj v jeho užívání do úplného vybití (dokud LED kontrolka 10x neblikne).

Co dělat, když ze zařízení vytéká e-liquid? 

  1. Kapky tekutiny se mohou na náustku objevit při vybalování zařízení
  2. V tom případě je před použitím utři suchým hadříkem. Zařízení nepoužívej, pokud Ti připadá poškozené, protéká nebo máš pocit, že s ním bylo manipulováno.
  3. V případě kontaktu s e-liquidem si postižené místo neprodleně umyj vodou a mýdlem.

Co dělat, když ze zařízení nelze potáhnout nebo když se nerozsvítí LED kontrolka? 

  1. Ze zařízení nebyly odstraněny silikonové kryty. Sejmi je a zkus to znovu.
  2. Možná si prsty blokuješ otvory pro přívod vzduchu po stranách zařízení. Ujisti se, že jsou otvory volné.

Je-li zařízení stále nefunkční, kontaktuj naši infolinku nebo zajdi do naší značkové nebo partnerské prodejny.


To ale není všechno, v návodu najdeš další užitečné informace. 

Naše uživatelská příručka Ti odhalí všechny detaily fungování a používání zařízení VEEBA. 

Stáhni si uživatelskou příručku VEEBA.

Čelní pohled na zařízení s abstraktní barevnou grafikou na purpurovém pozadí