Pravidla a podmínky akce

"Vyměň své zařízení na nahřívání tabáku za nové se slevou"

Platné od 20. 6. 2023 do odvolání.

 

Tato pravidla a podmínky (dále jenom „Pravidla“) se vztahují na nabídku „Vyměň své zařízení na nahřívání tabáku za nové se slevou“ (dále jen „Nabídka“). Cílem Nabídky je poskytnout spotřebitelům možnost přejít ze starších zařízení na nahřívání tabáku (IQOS 2.4 / IQOS 2.4+ / IQOS 3 / IQOS 3 MULTI / IQOS 3 DUO / lil SOLID 2.0 – dále jen „Zařízení IQOS“) na nová zařízení z řady IQOS ILUMA (IQOS ILUMA Prime / IQOS ILUMA / IQOS ILUMA One – dále jen „Zařízení ILUMA“).

Poskytovatelem Nabídky je společnost Philip Morris ČR a. s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora – Sedlec, IČO: 14803534, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 627, (dále jen „Pořadatel“).

Nabídka je určena všem spotřebitelům, kteří mají nárok na výměnu Zařízení IQOS v rámci reklamace a jejichž zařízení ještě nebylo reklamováno, nebo spotřebitelům, které Pořadatel s Nabídkou osloví proaktivně e-mailem / prostřednictvím člena IQOS týmu nebo pro které bude Nabídka k dispozici po přihlášení do jejich účtu na IQOS.com v sekci Mé zařízení. Nabídka je platná od 20. 6. 2023 do odvolání.

Spotřebitel musí zároveň splnit následující podmínky pro využití Nabídky:
    a) spotřebitel je dospělým uživatelem alespoň jednoho ze Zařízení IQOS;
    b) spotřebitel do využití Nabídky nevyužívá ani si nezakoupil Zařízení ILUMA;
    c) spotřebitel a jeho kompletní Zařízení IQOS jsou registrováni na IQOS.com;
    d) spotřebitel je rezidentem v České republice;
    e) spotřebitel je vlastníkem kompletního Zařízení IQOS. Kompletní zařízení se skládá z kapesní nabíječky a nahřívače (IQOS 2.4, IQOS 2.4+, IQOS 3, IQOS 3 DUO) nebo z nahřívače (IQOS 3 MULTI, lil
SOLID 2.0). K využití Nabídky není nutné vrátit nabíjecí kabel, originální balení ani další příslušenství.


O přidělení Nabídky rozhoduje s konečnou platností Pořadatel, tj. nelze ji nárokovat. Nabídku je možné využít v IQOS značkových a partnerských prodejnách, ve vybraných tabácích a prostřednictvím centra zákaznické péče IQOS (800 413 413) nebo na IQOS.com.

Pod Nabídkou se rozumí sleva na nákup nového Zařízení ILUMA. Výše poskytnuté slevy se odvíjí od zvoleného typu Zařízení ILUMA. Pořadatel má právo měnit výši slevy v rámci této Nabídky. Jde o slevy z platných maloobchodních cen předmětných zařízení, které byly zveřejněny na IQOS.com. Konečné ceny jednotlivých zařízení při využití této Nabídky jsou u IQOS ILUMA Prime 1 990 Kč, u IQOS ILUMA 990 Kč a u IQOS ILUMA One 490 Kč. Nabídka se nevztahuje na limitované a speciální edice zařízení ILUMA.

Podmínkou Nabídky (tj. zakoupení nového Zařízení ILUMA se slevou) je odevzdání starého Zařízení IQOS při převzetí nového Zařízení ILUMA. Pokud spotřebitel nevrátí své Zařízení IQOS Pořadateli nebo ho vrátí nekompletní, Pořadatel má právo nevydat spotřebiteli jeho nové Zařízení ILUMA a/nebo spotřebitele dodatečně kontaktovat za účelem nápravy, případně požadovat po spotřebiteli vrácení celé výše slevy.

V případě využití Nabídky prostřednictvím IQOS.com je spotřebitel povinen vrátit své Zařízení IQOS kurýrovi při převzetí svého Zařízení ILUMA. Součástí doručení Zařízení ILUMA je i obálka s vratným štítkem pro vrácení Zařízení IQOS, do níž spotřebitel vloží Zařízení IQOS a odevzdá ji kurýrovi. Tato služba je bezplatná.

Odevzdáním Zařízení IQOS Pořadateli nebo třetí straně Pořadatele (např. kurýrovi) bere spotřebitel na vědomí a souhlasí, že odevzdané Zařízení IQOS již nebude možné reklamovat ani ho dodatečně vymáhat. Vrácená Zařízení IQOS budou recyklována Pořadatelem.

Spotřebitel může tuto Nabídku využít pro nákup maximálně jednoho Zařízení ILUMA za rok.

Přijetím této Nabídky spotřebitel souhlasí s Pravidly této Nabídky. Spotřebitel, který nesplňuje tato Pravidla nebo s nimi nesouhlasí, nemůže tuto Nabídku využít.

Spotřebitel bere na vědomí, že nové Zařízení ILUMA je kompatibilní s tabákovými náplněmi TEREA a není kompatibilní s tabákovými náplněmi HEETS a Fiit, jako tomu bylo u předchozích verzí Zařízení IQOS. Nabídka se vztahuje jenom na Zařízení IQOS vyjmenovaná v Pravidlech. Nabídku je možné využít pouze na Zařízení IQOS, které je registrované na účtu spotřebitele na IQOS.com.

Trvání i využití Nabídky je podmíněno skladovými zásobami Zařízení ILUMA.

Pořadatel má právo odmítnout nebo vyloučit spotřebitele z Nabídky, kdykoliv dojde k podezření na zneužití Nabídky.

Nabídka je určena spotřebitelům registrovaným na IQOS.com. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s PMI Zásadami o zpracování osobních údajů uvedenými na https://www.pmiprivacy.com/czech-republic/cs/consumer/.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v Pravidlech této Nabídky kdykoliv během jejího trvání po předchozím informování v IQOS značkových a partnerských prodejnách, kde lze Nabídku využít, a na IQOS.com. Každý spotřebitel, který se rozhodl využít Nabídku, je povinen se seznámit s úplnými Pravidly, která jsou pro něj plně závazná.

Spotřebitelé nejsou oprávněni požadovat namísto slevy finanční nebo jiné plnění.

Spotřebitelům, kteří z jakéhokoliv důvodu nebudou moci čerpat výhody této Nabídky, nebude poskytnuta žádná finanční ani jakákoliv jiná kompenzace. O jakýchkoliv reklamacích nebo námitkách vůči Nabídce rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

V případě dalších dotazů kontaktujte centrum zákaznické péče IQOS na bezplatné lince 800 413 413 nebo e-mailem na contact.cz@IQOS.com.

V Praze 20. 6. 2023