VRÁCENÍ REGISTRAČNÍ NABÍDKY IQOS DO 60 DNÍ OD NÁKUPU A GARANCE VRÁCENÍ KUPNÍ CENY

Podmínky platné od 01.4.2024 

 

 1. IQOS Vám nabízí možnost vrácení zařízení IQOS ILUMA a náplní (TEREA/LEVIA), které jste si zakoupili jako první registrační sadu IQOS /první cenově zvýhodněnou sadu podmíněnou registrací spotřebitele/ a to do 60 kalendářních dnů od zakoupení a převzetí registrační sady IQOS. Následně Vám vrátíme její kupní cenu při splnění níže uvedených podmínek:

 2. Tato nabídka se vztahuje výhradně na první registrační sadu IQOS ILUMA zakoupenou nově registrovaným dospělým uživatelem v období od 01.04.2024 do odvolání společností Philip Morris ČR a.s..

 3. Nově registrovaným dospělým uživatelem se rozumí dospělý spotřebitel zaregistrovaný v databázi spotřebitelů Philip Morris ČR a.s., který si koupil registrační sadu IQOS ILUMA, a současně se jedná o první nakoupené zařízení určené pro nahřívaný tabák z portfolia Philip Morris ČR a.s. (tedy v minulosti dospělý uživatel nenakoupil první zařízení IQOS nebo LIL).

 4. Registrační sada IQOS byla zakoupena na iqos.com, v IQOS značkových a partnerských prodejnách, prostřednictvím IQOS partnerů nebo v prodejnách tabákových výrobků na území ČR.

 5. Kupní cenou registrační sady IQOS ILUMA se rozumí kupní cena příslušné registrační sady, kterou jste uhradili po odečtení případných slev nebo slevových kupónů. V případě uplatnění slevového kupónu při nákupu, spotřebitel nemá nárok na jeho jakoukoliv kompenzaci. V případě pochybností ohledně výšky zaplacené kupní ceny, je spotřebitel povinen její výšku prokázat kopií faktury anebo účtenkou.

 6. IQOS zařízení z registrační sady musí být registrováno na  profilu dospělého uživatele.

 7. Vrácené zařízení IQOS nesmí vykazovat známky použití nad rámec běžného opotřebení vzhledem k době používání dospělým spotřebitelem a musí být plně funkční a kompletní (musí obsahovat všechny součásti a příslušenství, které tvoří obsah jeho balení).

  a) V případě, že byly součástí registrační sady také samostatné krabičky tabákových náplní TEREA nebo náplní LEVIA, Společnost Philip Morris ČR a. s. je oprávněna snížit hodnotu vrácené kupní ceny za každé chybějící balení krabiček tabákových náplní TEREA nebo náplní LEVIA nebo balení krabiček u kterých byl jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu porušen či otevřen celofánový obal prodejního balení zajišťující jejich hygienickou bezpečnost. 

  b) V případě, že byl součástí registrační sady také karton tabákových náplní TEREA nebo náplní LEVIA, společnost Philip Morris ČR a. s. je oprávněna snížit hodnotu vrácené kupní ceny za každý chybějící karton tabákových náplní TEREA nebo náplní LEVIA nebo karton u kterého byl jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu porušen či otevřen celofánový obal prodejního balení. 

 8. Postup pro vrácení registrační sady a vrácení kupní ceny je následovný:

  a) Dospělý uživatel musí kontaktovat zákaznickou linku na tel. č.: 800 413 413 a

  b) Vyplnit Žádost o odstoupení od kupní smlouvy a vrátit registrační sadu IQOS podle instrukcí zákaznické linky. Pro doručení si spotřebitel muže zvolit buď IQOS prodejnu nebo IQOS Partnerskou Prodejnu a nebo provozní místo Zásilkovny, kde muže zařízení vrátit na náklady společnosti Philip Morris ČR a.s. 

  c) Philip Morris ČR a.s. vrátí kupní cenu registrační sady IQOS na účet spotřebitele uvedený ve formuláři (bod b výše) nebo zpět na platební kartu použitou k úhradě registrační objednávky zakoupené na iqos.com nejpozději do 30 dnů od doručení registrační sady IQOS v souladu s instrukcemi. Vyhrazujeme si právo snížit anebo nevrátit kupní cenu v případě vrácení registrační sady IQOS v rozporu s těmito podmínkami. O této skutečnosti budeme dospělého uživatele informovat. 

  d) V případě, že dospělý uživatel neposkytne všechny potřebné údaje pro zprocesování vrácení kupní ceny nejpozději do 60 dnů od zakoupení registrační sady IQOS, zaniká tomuto spotřebiteli nárok na vrácení kupní ceny.

 9. Dospělý uživatel má nárok na vrácení registrační sady IQOS v souladu s těmito podmínkami pouze 1x a to výhradně na první zakoupenou registrační sadu. V případě, že registrace spotřebitele z jakéhokoliv důvodu zanikne, opětovnou registrací spotřebitele nevzniká nárok na opětovné využití této nabídky.

 10. Dospělý uživatel bere na vědomí, že vrácením registrační sady IQOS dojde k odlinkování příslušného zařízení IQOS z jeho profilu a v této souvislosti dojde k ukončení možnosti využívání výhod, odměn a benefitů, které jsou s nalinkovaným zařízením spojené, jako jsou např. odměny související se členstvím ve věrnostním programu  IQOS CLUB.

 11. Philip Morris ČR a.s. si vyhrazuje právo na změnu v pravidlech a podmínkách této nabídky kdykoliv během jejího trvání po předchozím informování na místech prodeje tabákových výrobků a na iqos.com.

 12. Tuto nabídku poskytuje Philip Morris ČR a.s., se sídlem Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora, IČO: 14803534, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 627, zákaznická linka IQOS 800 413 413.

 13. Tato nabídka je nad rámec zákonného práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy výrobku zakoupeného na dálku /z www.iqos.com/ do 14 dnů v souladu s platnými právními předpisy ČR a Všeobecnými obchodními podmínkami IQOS, které jsou k dispozici na www.iqos.com.

 14. V souvislosti s touto nabídkou bude Philip Morris ČR a.s. jakožto správce zpracovávat osobní údaje spotřebitelů v rozsahu jméno, příjmení, číslo bankovního účtu, e-mail, telefonní číslo, na účely zpracování vrácení registrační sady a kupní ceny. Bez jejich poskytnutí se není možné této nabídky zúčastnit a právním základem zpracování osobních udají je plnění smluvních povinností z této nabídky. Spotřebitel bude osobní údaje dobrovolně poskytovat prostřednictvím Žádosti o odstoupení od kupní smlouvy, přičemž společnost Kühne + Nagel, spol. s r.o., Průmyslová 1372, 253 01 Hostivice bude tyto osobní údaje zpracovávat pro účely garance vrácení ceny registrační sady. Osobní údaje budou zpracovávány výhradně po dobu 6 měsíců od vrácení kupní ceny. Ostatní podmínky zpracovávání osobních údajů včetně práv spotřebitelů ve vztahu k nim jsou uvedené v PMI Zásadách ochrany soukromí spotřebitelů, které jsou k dispozici na www.iqos.com.