Odměna za doporučení

Spotřebitel, který doporučí IQOS ILUMA nebo lil SOLID Ez zařízení dospělému kuřákovi, který použije jeho kód na doporučení při pořízení prvního zařízení, získá následující odměnu:

 • Pokud má spotřebitel zaregistrováno IQOS, lil SOLID, VEEV ONE či IQOS ILUMA Refreshed zařízení, získá za úspěšné doporučení 300 Statusových bodů a 300 Bodů do peněženky na svůj členský účet v IQOS CLUB.
 • Pokud má spotřebitel zaregistrováno IQOS, lil SOLID nebo VEEV ONE zařízení, a jeho známý, dospělý kuřák využije nabídku na zkušební použití zařízení, které bude během nebo po ukončení zápůjční lhůty 14 dnů odkoupeno, získá rovněž 300 Statusových bodů a 300 Bodů do peněženky na svůj členský účet v IQOS CLUB
 • Pokud si dospělý kuřák zakoupí první zařízení IQOS ILUMA, lil SOLID Ez nebo IQOS ILUMA Refreshed zařízení s kódem na doporučení, získá zařízení o 200 Kč levněji.

Pokud dospělý kuřák zkušebně použije IQOS ILUMA či IQOS ILUMA One sadu s kódem na doporučení:

 • Zaplatí nejprve částku 360 Kč a následně během nebo po lhůtě 14ti dní i zbylou částku ceny zařízení, více se dočtete zde.

Celkově lze doporučit maximálně 10 nových uživatelů – dospělých kuřáků, přičemž se započítává vždy každá registrace doporučené osoby.

Doporučení je možné pouze známým, dospělým kuřákům, kteří chtějí pokračovat v užívání tabákových a nikotinových produktů. Následující situace budou považovány za závažné porušení podmínek a provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení platnosti kódu na doporučení a vyloučení osob z IQOS CLUB, a to v případě, že existuje důvodné podezření na:

 • doporučení osobám, které nedosáhly v době doporučení plnoletosti,
 • doporučení osobám, které nechtějí pokračovat v užívání tabákových produktů (jiným než dospělým kuřákům),
 • hromadné doporučení dospělým kuřákům (například prostřednictvím sociálních sítí nebo jiným hromadným způsobem),
 • doporučení dospělým kuřákům, které je součástí pracovní činnosti nebo podnikání (např. maloobchodní prodejci z obchodů zapojených do programu doporučování na základě dohody s Philip Morris ČR a.s.),
 • jiné jednání, které je v rozporu s dobrými mravy (jako je například zejména poskytnutí nepravdivých údajů, doporučení cizích (neznámých) osob, doporučení bez vědomí či souhlasu doporučené osoby, zneužití informací třetích stran, jiné podvodné jednání v souvislosti s mechanikou doporučování dospělým kuřákům).

Obvykle poskytujeme odměnu do 24 hodin. Pokud jsi odměnu nedostal déle než 3 pracovní dny, dej nám vědět na čísle 800 413 413 a my Ti pomůžeme.

Philip Morris ČR a.s. si vyhrazuje právo poskytovat časově omezené odměny za doporučení vybraným uživatelům nad rámec standardních odměn uvedených v těchto Pravidlech a podmínkách.

Pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže „Doporuč a vyhraj“

OBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatelem soutěže je společnost Philip Morris ČR a. s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora, IČO: 14803534, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 627, (dále jen „Pořadatel“), která pořádá na území České republiky v období
15. 1. – 1. 4. 2024 spotřebitelskou soutěž „Doporuč a vyhraj“ (dále jen „Soutěž“).

Tato pravidla platí v rámci standardních pravidel pro doporučení, která v termínu konání Soutěže rozšiřují.

Do Soutěže se mohou zapojit dospělí uživatelé tabákových a nikotinových produktů, kteří jsou plně registrováni na www.IQOS.com a mají přidělený vlastní doporučovací kód (dále jen „Uživatelé“). Uživatelé se mohou zapojit do Soutěže tím, že v čase trvání Soutěže doporučí se svým kódem na doporučení vyzkoušení IQOS ILUMA. V případě, kdy se dospělý kuřák rozhodne Soutěže účastnit, člen IQOS týmu provede jeho registraci společně s vložením kódu na doporučení. Podmínkou účasti není nákup zařízení doporučeným dospělým kuřákem. Kód na doporučení lze vložit i v průběhu samoregistrace soutěžícím, nicméně aktivován bude až v případě vyzkoušení zařízení IQOS ILUMA. Uživatel bude zapojen do Soutěže pouze tehdy, když se Soutěže bude chtít zúčastnit i jím doporučený dospělý kuřák.

Zapojení dospělých kuřáků do Soutěže včetně možných forem vyzkoušení zařízení IQOS ILUMA a jejich dostupnosti se řídí pravidly a podmínkami, které jsou v plném znění uvedeny na soutěžní stránce www.zkusiqos.cz.

Uživatel, jehož kód na doporučení byl využit doporučeným soutěžícím, který prošel vyzkoušením, je automaticky zařazen do slosování o níže uvedené ceny. Na soutěžní stránku www.zkusiqos.cz se neregistruje. Každý Uživatel se může do slosování zapojit maximálně 10x, tj. doporučit až 10 dospělých kuřáků. Uživatel nemá nárok na standardní odměnu 300 bodů do peněženky a 300 statusových bodů v případě, že soutěžící použije jeho kód na doporučení v Soutěži. Limit zapojení do slosování je považován jako separátní limit nad rámec klasických limitů na doporučení v programu na doporučení, není tedy započítáván jako při doporučení při nákupu zařízení.

Soutěž je určena výlučně pro fyzické osoby s doručovací adresou v České republice a s telefonním číslem ve formátu odpovídajícím české lokalizaci, tj. musí jít o telefonní číslo přidělené některým z telekomunikačních operátorů fungujících na území České republiky.

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli nebo společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci Soutěže, ani osoby těmto osobám blízké.

Soutěž probíhá v období 15. 1. – 1. 4. 2024, tj. 1. 4. je posledním dnem, kdy se mohou Soutěžící do Soutěže registrovat a splnit všechny podmínky nezbytné pro zapojení se do posledního slosování, které je popsáno níže.

VÝHRY A SLOSOVÁNÍ

Celkový počet výher v Soutěži je 332, doporučující Uživatelé, doporučení dospělí kuřáci i ostatní dospělí kuřáci registrovaní na www.zkusiqos.cz se účastní společně slosování o následující ceny:

 • Apple iPhone 14 128 GB (11 ks)
 • Alza poukázka v hodnotě 1 000 Kč s platností do 16. 11. 2024 (99 ks)
 • Apple iPhone 15 PRO 128 GB (11 ks)
 • Alza poukázka v hodnotě 2 000 Kč s platností do 16. 11. 2024 (165 ks)
 • Robotický vysavač iRobot Roomba i7+ (44 ks)
 • Nezapomenutelná party v Tokiu pro jednu osobu a její dospělý (18+) doprovod včetně dopravy a ubytování, která se bude konat v říjnu 2024; konkrétní termín bude upřesněn (1 ks)
 • BMW X1 sDrive 18i – nemetalický lak „Alpine White“, M sportovní paket, automatická převodovka Steptronic (1 ks)

Losování bude probíhat průběžně po dobu trvání Soutěže, a to celkem v jedenácti losovacích kolech:

 1. kolo: losování proběhne dne 22. 1. 2024 (9x Alza poukázka v hodnotě 1 000 Kč, 1x Apple iPhone 14 128 GB, 15x Alza poukázka v hodnotě 2 000 Kč, 4x robotický vysavač iRobot Roomba i7+, 1x Apple iPhone 15 PRO 128 GB)
 2. kolo: losování proběhne dne 29. 1. 2024 (9x Alza poukázka v hodnotě 1 000 Kč, 1x Apple iPhone 14 128 GB, 15x Alza poukázka v hodnotě 2 000 Kč, 4x robotický vysavač iRobot Roomba i7+, 1x Apple iPhone 15 PRO 128 GB)
 3. kolo: losování proběhne dne 5. 2. 2024 (9x Alza poukázka v hodnotě 1 000 Kč, 1x Apple iPhone 14 128 GB, 15x Alza poukázka v hodnotě 2 000 Kč, 4x robotický vysavač iRobot Roomba i7+, 1x Apple iPhone 15 PRO 128 GB)
 4. kolo: losování proběhne dne 12. 2. 2024 (9x Alza poukázka v hodnotě 1 000 Kč, 1x Apple iPhone 14 128 GB, 15x Alza poukázka v hodnotě 2 000 Kč, 4x robotický vysavač iRobot Roomba i7+, 1x Apple iPhone 15 PRO 128 GB)
 5. kolo: losování proběhne dne 19. 2. 2024 (9x Alza poukázka v hodnotě 1 000 Kč, 1x Apple iPhone 14 128 GB, 15x Alza poukázka v hodnotě 2 000 Kč, 4x robotický vysavač iRobot Roomba i7+, 1x Apple iPhone 15 PRO 128 GB)
 6. kolo: losování proběhne dne 26. 2. 2024 (9x Alza poukázka v hodnotě 1 000 Kč, 1x Apple iPhone 14 128 GB, 15x Alza poukázka v hodnotě 2 000 Kč, 4x robotický vysavač iRobot Roomba i7+, 1x Apple iPhone 15 PRO 128 GB)
 7. kolo: losování proběhne dne 4. 3. 2024 (9x Alza poukázka v hodnotě 1 000 Kč, 1x Apple iPhone 14 128 GB, 15x Alza poukázka v hodnotě 2 000 Kč, 4x robotický vysavač iRobot Roomba i7+, 1x Apple iPhone 15 PRO 128 GB)
 8. kolo: losování proběhne dne 11. 3. 2024 (9x Alza poukázka v hodnotě 1 000 Kč, 1x Apple iPhone 14 128 GB, 15x Alza poukázka v hodnotě 2 000 Kč, 4x robotický vysavač iRobot Roomba i7+, 1x Apple iPhone 15 PRO 128 GB)
 9. kolo: losování proběhne dne 18. 3. 2024 (9x Alza poukázka v hodnotě 1 000 Kč, 1x Apple iPhone 14 128 GB, 15x Alza poukázka v hodnotě 2 000 Kč, 4x robotický vysavač iRobot Roomba i7+, 1x Apple iPhone 15 PRO 128 GB)
 10. kolo: losování proběhne dne 25. 3. 2024 (9x Alza poukázka v hodnotě 1 000 Kč, 1x Apple iPhone 14 128 GB, 15x Alza poukázka v hodnotě 2 000 Kč, 4x robotický vysavač iRobot Roomba i7+, 1x Apple iPhone 15 PRO 128 GB)
 11. losování proběhne dne 2. 4. 2024 (9x Alza poukázka v hodnotě 1 000 Kč, 1x Apple iPhone 14 128 GB,15x Alza poukázka v hodnotě 2 000 Kč, 4x robotický vysavač iRobot Roomba i7+, 1x Apple iPhone 15 PRO 128 GB, 1x BMW X1 sDrive 18i, 1x nezapomenutelná party v Tokiu pro jednu osobu a její dospělý (18+) doprovod)

V případě technických problémů na straně Pořadatele, kdy se losování neuskuteční v daném termínu, se losování uskuteční následující pracovní den.

Výhra je nepřenosná na jinou osobu a je určena výhradně výhercům. Soutěžící může za celou dobu trvání Soutěže každou cenu vyhrát maximálně jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby nahradit výhry v Soutěži jinými výhrami porovnatelného účelu a hodnoty.

OZNÁMENÍ A OVĚŘENÍ VÝHERCŮ, DORUČENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER

Výherce – Uživatel bude kontaktován do 7 pracovních dnů od vylosování na telefonním čísle, které má na svém profilu na IQOS.com. Pokud nebude možné se s výhercem spojit na tři pokusy, výhra propadá, stejně tak v případě, že výherce nesplní jinou z podmínek Soutěže uvedených v pravidlech. Pořadatel Soutěže je oprávněn s nepřevzatými výhrami nakládat podle svého uvážení.

Při telefonickém hovoru proběhne ověření identity výherce a zda splňuje podmínky pro převzetí výhry (jméno, příjmení, věk, status Uživatele nikotinových výrobků). Nárok na výhru vzniká pouze soutěžícím, kteří splňují všechny podmínky účasti v Soutěži.

Výhry budou soutěžícím doručeny kurýrní službou zajištěnou agenturou ŠAFY production s. r. o., Údolní 212/1, 14700 Praha 4, IČO: 24769444, do vlastních rukou na adresu, kterou soutěžící uvedl při telefonickém kontaktování ze strany infolinky provozované agenturou ŠAFY, a to nejpozději do 2 měsíců od ukončení Soutěže. Před předáním výhry kurýrní služba ověří identitu a věk výherce. Výherce též písemně potvrdí převzetí výhry. Cenu nelze předat žádné jiné oprávněné osobě. Cena bude předána výhradně výherci. Soutěžící bere na vědomí, že za tímto účelem je kurýrní služba oprávněna vyžádat si doklad totožnosti soutěžícího – výherce. V případě, že při předání výhry bude zjištěno, že konkrétní osoba nesplňuje podmínky účasti v Soutěži, účast této osoby v Soutěži bude okamžitě a bez jakéhokoli nároku vůči Pořadateli ukončena.

Výhra BMW X1 bude výhercům předána nejpozději do 2 měsíců od ukončení Soutěže. Místem předání bude showroom společnosti Renocar Servis Praha, 5. května 1640, 140 00 Praha-Nusle. Čas předání výhry bude předmětem oboustranné dohody mezi výhercem a předávajícím. Před předáním výhry bude ověřena identita a věk soutěžícího a soutěžící písemně potvrdí převzetí výhry. Soutěžící bere na vědomí, že za tímto účelem je Pořadatel oprávněn vyžádat si doklad totožnosti soutěžícího – výherce. V případě, že při předání výhry bude zjištěno, že konkrétní osoba nesplňuje podmínky účasti v Soutěži, účast této osoby Soutěži bude okamžitě a bez jakéhokoli nároku vůči Pořadateli ukončena.

Výherce, který převezme výhru s názvem „nezapomenutelná party v Tokiu pro jednu osobu a její dospělý (18+) doprovod“, se zavazuje, že v době konání zájezdu bude držitelem platného českého či slovenského cestovního pasu, který bude platný minimálně 6 měsíců po dni plánovaného ukončení zájezdu. Tento pas musí splnit i požadavky státu, do kterého zákazník cestuje, na minimální platnost pasu po návratu. Dále se zavazuje dodržovat zejména pasové, celní, zdravotní, devizové a další právní předpisy tohoto státu. Následky nesplnění těchto povinností nese výherce a PMI nezodpovídá za případné vzniklé škody. Výherce nese plnou zodpovědnost za zdravotní přípravu a informovanost ohledně nutných očkování či jiných zdravotních požadavků pro vstup na území Japonska. Pro vstup do některých zemí je požadováno povinné očkování. Proto doporučujeme před odjezdem konzultaci s odborným lékařem. Vzhledem k plánovanému programu zájezdu do Tokia není tato výhra vhodná pro osoby s omezenou mobilitou. Pro více informací o vhodnosti zájezdu s ohledem na specifické potřeby nás prosím předem kontaktujte na contact.cz@iqos.com, rádi vhodnost zájezdu posoudíme individuálně. 

Dodavatel uskuteční tři pokusy o doručení výher výherci. V případě nedoručení výhry ani na třetí pokus nebo v případě nepřevzetí výhry se má za to, že soutěžící od účasti v Soutěži odstupuje, a nepřevzaté výhry propadají ve prospěch Pořadatele, což soutěžící bere na vědomí a výslovně s tím souhlasí. Totéž platí v případě ukončení účasti soutěžícího v Soutěži pro nesplnění podmínek Soutěže.

Pořadatel neodpovídá za doručení výher, zásilek, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží, za jakékoli technické či telekomunikační potíže či poruchy vzniklé v průběhu Soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací nebo jejich dostupností pro soutěžící.

Náklady na splnění daňových a odvodových povinností souvisejících s výhrou ve smyslu platných zákonů České republiky přebírá Pořadatel Soutěže.

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jiná plnění. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Nepřevzaté výhry propadají ve prospěch Pořadatele.

Výhercům, kteří nebudou moci z jakéhokoli důvodu čerpat výhry, nebude poskytnuta žádná finanční ani jakákoli jiná kompenzace. Výherce nese všechna rizika a závazky související s výhrou a jejím využitím.

Reklamace výher se bude realizovat na základě záručního listu, který výherce obdrží fyzicky při předání výhry, podle pravidel a způsobem uvedeným v záručním listu. Reklamovat nelze a výše uvedený proces reklamace se nevztahuje na následující výhry: Alza poukázka v hodnotě 1 000 Kč a 2 000 Kč.

Informace o zpracování osobních údajů

Pořadatel Soutěže jako správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje všech soutěžících v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, status Uživatele, telefonní číslo a e-mail pro účely zajištění účasti v Soutěži a kontaktování výherce v souladu s pravidly Soutěže. V případě výherců bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, doručovací adresa a e-mailová adresa za účelem kontaktování výherce a doručení výhry dodavatelem služby a potvrzení o převzetí výhry formou vyplnění předávacího protokolu a jeho archivace, jakož i řešení případných reklamací. Před odevzdáním výhry kurýr ověří věk výherce nahlédnutím do občanského průkazu nebo pasu výherce.

Účast v Soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů jsou dobrovolné. Zpracování osobních údajů je nutné pro účast v Soutěži a čerpání výhry a bez jejich poskytnutí není možné se Soutěže zúčastnit a čerpat výhru. Zákonnost zpracování osobních údajů soutěžících je dána podle čl. 6 odst. 1 písm. b) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Pořadatel Soutěže poskytnuté osobní údaje zpracovává nejpozději do 1. 7. 2024 s výjimkou předávacích protokolů, které budou archivovány i po ukončení Soutěže, a to výlučně v rozsahu a po dobu požadovanou účetními a daňovými předpisy České republiky.

Výherce má následující práva související se zpracováním osobních údajů: právo požadovat od Pořadatele přístup k osobním údajům, jejich přenos k jinému provozovateli, opravu anebo vymazání, popřípadě požádat o omezení jejich zpracování. Osobní údaje, k jejichž zpracování je Pořadatel oprávněn, nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování ani profilování.

Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem, osobní údaje však pro Pořadatele mohou zpracovávat i vybraní zpracovatelé:

Adbros s. r. o.                                                 

Srbská 2741/53

612 00  Brno – Královo Pole

Česká republika

IČO: 27677338

 

ŠAFY production s. r. o.

Údolní 212/1

147 00  Praha 4

Česká republika

IČO: 24769444

Osobní údaje zpracovává přímo Pořadatel nebo jiný výše uvedený zpracovatel, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany výše uvedených osobních údajů. Zpracování výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Osobní údaje mohou být za určitých zákonem stanovených podmínek zpřístupněny oprávněným subjektům nebo je Pořadatel může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (např. zpracovatelům). V souladu s právními předpisy mohou být osobní údaje předávány i do zemí mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se soutěžící může obrátit na kontaktní osobu Pořadatele Soutěže na pmcz.gdpr@pmi.com nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.czhttps://www.uoou.cz.

Více informací o tom, jak obecně nakládáme s osobními údaji spotřebitelů, je k dispozici v PMI Zásadách ochrany soukromí spotřebitelů zveřejněných na www.pmiprivacy.com/cs/consumer.

Další podmínky soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady kdykoli během trvání Soutěže upravit pravidla

Soutěže včetně doby jejího trvání. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zrušit. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze Soutěže v případě, že takový soutěžící porušuje pravidla nebo se dopustil jiného nekalého nebo podvodného jednání (přičemž stačí podezření z takového jednání), a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.

Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat vrácení výhry v plném rozsahu i po ukončení Soutěže, a to v případě, že soutěžící získal výhru v rozporu s pravidly.

Pokud se nepodaří vyřešit případný spor v souvislosti se Soutěží vzájemnou dohodou, můžete se obrátit s návrhem na mimosoudní řešení takového sporu na Českou obchodní inspekci, oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, webová stránka: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Můžete také využít platformu pro řešení sporů online, která byla zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Více informací získáte na bezplatné lince centra zákaznické péče IQOS 800 413 413 (v pracovní dny od 8:00 do 22:00 hodin, o víkendech/svátcích od 10:00 do 18:00 hodin) nebo na contact.cz@iqos.com.

V Praze 10. 1. 2024