Důležité informace k zařízení IQOS a lil SOLID

 

Společnost PMI nabízí širokou škálu kvalitních, vědecky podložených bezdýmných výrobků, které jsou mnohem lepší volbou než pokračovat v kouření cigaret. Naší vizí je, že naše bezdýmné výrobky jednoho dne cigarety zcela nahradí.

1.     Kouření cigaret způsobuje vážná onemocnění a je návykové. Bezpochyby nejlepším rozhodnutím, které může každý kuřák učinit, je s užíváním tabáku a nikotinu zcela přestat.

2.     Nezletilé osoby by neměly užívat tabák nebo nikotin v jakékoli formě.

3.     Bezdýmné výrobky společnosti PMI jsou určeny dospělým, kteří by jinak pokračovali v kouření nebo užívání jiných nikotinových produktů.

4.     Bezdýmné výrobky společnosti PMI nenabízíme lidem, kteří tabákové nebo nikotinové výrobky nikdy neužívali nebo kteří s jejich užíváním přestali. Naše bezdýmné výrobky nepředstavují alternativu k odvykání ani neslouží jako pomůcky k odvykání kouření.

5.     Bezdýmné výrobky společnosti PMI nejsou bez rizika a obsahují nikotin, který je návykový. Přechod k bezdýmným výrobkům je ovšem mnohem lepší volbou než pokračovat v kouření cigaret.

6.     Dospělé uživatele bezdýmných výrobků podporujeme na jejich cestě k plnému přechodu na tyto výrobky prostřednictvím vzdělávání a poradenství.

7.     Chtějí-li spotřebitelé pocítit výhody bezdýmných výrobků, musejí na tyto výrobky úplně přejít a s kouřením přestat natrvalo.

8.     Informujeme spotřebitele o všech důležitých bezpečnostních informacích týkajících se našich bezdýmných výrobků.

 

Přečtěte si více v našem materiálu Postupy pro správný přechod na PMI produkty bez kouře zde.

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY

Tabák a nikotin

 • Tabákové náplně obsahují nikotin, který způsobuje závislost.
 • IQOS a tabákové náplně nejsou bez rizika.
 • Nejlepší způsob, jak minimalizovat zdravotní rizika spojená s užíváním tabáku, je zcela přestat tabák i nikotin užívat.
 • Někteří uživatelé IQOS a tabákových náplní uváděli, že pociťovali bolest břicha, bolest na hrudi a pocit dušení, kašel, potíže s dýcháním, závratě, sucho v ústech, sucho v krku, zánět dásní, bolest hlavy, malátnost, ucpaný nos, nevolnost, podráždění úst, palpitace, podráždění krku a zvracení.
 • Výrobky obsahující nikotin by neměly užívat osoby ohrožené či trpící srdečním onemocněním, diabetici, osoby trpící epilepsií nebo jiným onemocněním vyvolávajícím záchvaty.
 • Výrobky obsahující nikotin by se neměly používat během těhotenství nebo kojení. Jste-li těhotná, kojíte nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, měla byste tabák a nikotin zcela přestat užívat.
 • Ukončení kouření či přechod na IQOS a tabákové náplně nebo na jiné výrobky obsahující nikotin mohou vyžadovat úpravu dávkování některých léků (např. theofylinu, klozapinu, ropinirolu).
 • V případě dotazů, zda je s ohledem na Váš stávající zdravotní stav vhodné užívat IQOS a tabákové náplně, se obraťte na odborníky ve zdravotnictví.

Používání tabákových náplní

             Používejte pouze:

 • IQOS 3 DUOTM  nebo zařízení starší generace s HEETSTM tabákovými náplněmi,
 •  lil SOLIDTM s FiitTM  tabákovými náplněmi.

                Nikdy:

 • Zařízení IQOS nepoužívejte v kombinaci s cigaretou nebo podobnými výrobky. 
 • Tabákové náplně HEETS a Fiit nijak neupravujte a nepřidávejte do nich žádné látky.

Takové počínání by mohlo mít za následek zranění.
 

Uživatelé by si měli předtím, než začnou IQOS používat, přečíst plné znění textu bezpečnostní upozornění a pokyny, který obsahuje důležité bezpečnostní informace týkající se používání výrobku:

Bezpečnostní upozornění & Návod k IQOS 2.4+
Bezpečnostní upozornění & Pokyny k IQOS 3
Bezpečnostní upozornění & Pokyny k IQOS 3 MULTI
Bezpečnostní upozornění & Pokyny k IQOS 3 DUO
Bezpečnostní upozornění & Pokyny k lil SOLID 
Licenční smlouva k firmwaru

 

Snížení výkonu baterie

Zařízení IQOS a lil SOLID, včetně nahřívačů, obsahují lithium-iontovou baterii. Lithium-iontová baterie v zařízeních je spotřební součást, která používáním a stářím degraduje. Jedná se o přirozený proces společný pro všechny nabíjecí lithium-iontové baterie. Jak baterie stárne, aktivní složky uvnitř baterie jsou méně schopné zadržovat energii, což má za následek trvalé snížení maximální kapacity baterie a využitelné energie. Kromě toho se tyto aktivní složky stanou méně účinnými při dodávání energie, což vede ke snížení schopnosti baterie poskytovat dostatečný výkon pro fungování součástí elektronických zařízení. V důsledku toho se případně může zdát, že doba používání je kratší, počet potáhnutí nebo použití na jedno plné nabití zařízení je menší, druhé po sobě jdoucí použití je kratší nebo zcela nemožné a k dispozici nemusí být také některé další funkce zařízení.

Baterie je chemický systém, který vyžaduje určité teplotní rozsahy během nabíjení a vybíjení, aby fungoval optimálně a minimalizoval degradaci kapacity baterie po celou dobu její životnosti. Přestože má Vaše zařízení specifický provozní rozsah, v rámci kterého bude fungovat, jeho používání na samotných hranicích tohoto rozsahu povede k rychlejší degradaci baterie. Vaše zařízení je dodáváno s přizpůsobeným softwarem pro ovládání parametrů nabíjení s cílem maximalizovat životnost zařízení. Tyto algoritmy mohou podporovat dlouhou životnost Vaší baterie, ale stále nemohou zcela zmírnit běžné mechanismy stárnutí lithiových baterií. Používání Vašeho zařízení při vysokých a nízkých teplotách urychlí přirozenou degradaci baterie. I když zařízení nepoužíváte, baterie obsahují chemické systémy, které mohou časem degradovat. Aby se proces degradace baterie zpomalil, doporučujeme zařízení nabíjet v doporučeném teplotním rozsahu, nenechávat ho dlouho vybité, dodržovat pokyny uvedené v uživatelské příručce zařízení a používat výhradně nabíjecí kabely a napájecí adaptéry, které se dodávají se zařízením.
 

Přečtěte si prosím také důležité informace ve FAQ zde.
 

Na našich webových stránkách najdete rovněž podrobnosti pro zákazníky, které vychází z níže uvedených zdrojů:

Studie* ukázaly, že spokojenost těch, kdo úplně přešli na IQOS, je srovnatelná s těmi, kteří nadále kouřili cigarety.

* Zdroj: Tříměsíční klinické studie prováděné v USA a Japonsku se 160 dospělými kuřáky v reálných podmínkách (ambulantně).

IQOS zanechává výrazně méně skvrn na zubech* než cigarety. Důležitá informace: Pokud na zubech už skvrny máte, přechod na IQOS zbarvení těchto skvrn nezmění.

* Zdroj: Neklinická laboratorní studie prováděná ve Švýcarsku na lidských zubech a nejběžněji používaných zubních kompozitech. Na rozdíl od podmínek v reálném světě nebyly tyto zuby vystaveny působení dalších látek způsobujících vznik skvrn, jako jsou káva, čaj či víno, které by jinak ovlivnily výsledky.

Kuřáci, kteří přešli na IQOS, uvádějí, že ve srovnání s vykouřením cigarety je nepříjemný pocit a pachuť v ústech podstatně menší.*

* Zdroj: Online průzkum provedený třetí stranou (výzkumnými agenturami) v letech 2015, 2016 a 2017 mezi 3 344 uživateli IQOS v Japonsku, Švýcarsku, Itálii, Rumunsku a Rusku.

IQOS zanechává výrazně méně skvrn na tvých zubech* než cigarety.

* Zdroj: Neklinická laboratorní studie provedená ve Švýcarsku s lidskými zuby a nejpoužívanějšími dentálními kompozity. Na rozdíl od skutečných podmínek nebyly zuby vystaveny jiným látkám způsobujícím zabarvení, které by mohly ovlivnit výsledky.

IQOS nemá negativní vliv na kvalitu vnitřního ovzduší.*

* Zdroj: Studie provedená společností PMI v souladu se standardy ISO, která simuluje reálné životní situace a používá limitní hodnoty stanovené na základě existujících předpisů pro kvalitu vnitřního ovzduší. IQOS je určen výhradně pro dospělé kuřáky.

IQOS produkuje o 95 % méně škodlivin ve srovnání s cigaretami.*

* „O 95 % méně“ představuje průměrné snížení hladiny široké škály škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s kouřem z referenční cigarety (3R4F). Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com.

IQOS produkuje výrazně méně škodlivin ve srovnání s cigaretami.*

*  Zdroj: Průměrné snížení hladiny široké škály škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s kouřem z referenční cigarety (3R4F). Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com.

Úplný přechod na IQOS představuje menší riziko pro Tvé zdraví než pokračování v kouření.*

* Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

Úplný přechod na IQOS je méně škodlivý než pokračování v kouření.*

* Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

Úplný přechod na IQOS představuje menší riziko pro Tvé zdraví než pokračování v kouření. IQOS produkuje o 95 % méně škodlivin ve srovnání s cigaretami.*

* Průměrné snížení hladiny široké škály škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s kouřem z referenční cigarety (3R4F). To nutně nepředstavuje snížení rizika o 95 %. Podívej se na důležité informace na www.IQOS.com.

Úplný přechod na IQOS je méně škodlivý než pokračování v kouření. IQOS produkuje o 95 % méně škodlivin ve srovnání s cigaretami.*

* Průměrné snížení hladiny široké škály škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s kouřem z referenční cigarety (3R4F). To nutně nepředstavuje snížení rizika o 95 %.

IQOS má rozsáhlé a silné klinické důkazy*, které ukazují, že používání IQOS představuje menší riziko pro Tvé zdraví než pokračování v kouření.

* Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

Úplný přechod na IQOS je lepší volbou pro Tvé zdraví než pokračování v kouření.*

* Zdroj: Na základě souhrnu dostupné evidence pro IQOS ve srovnání s pokračováním v kouření cigaret.

Vysoké množství oxidu uhelnatého vzniká v cigaretách pouze při spalování tabáku. Zatímco IQOS tabák nespaluje, ale nahřívá a v průměru vytváří o 98 % méně oxidu uhelnatého (CO) a výrazně nižší množství jiných škodlivých látek ve srovnání s cigaretami.*

* Zdroj: Měřili jsme hladiny určitých škodlivých chemikálií, které jsou prioritně sledovány a vykazovány renomovanými organizacemi veřejného zdraví, a zaznamenali jsme snížení jejich hodnot v průměru o 95 % ve srovnání s cigaretovým kouřem (kromě nikotinu).

lil SOLID produkuje méně zápachu než cigarety.*

* Zdroj: Studie uskutečněná v Rusku s 326 dospělými kuřáky a uživateli nahřívaných tabákových výrobků, září 2020.

lil SOLID zanechává méně přetrvávajícího zápachu ve vzduchu a Tvém okolí než cigarety.*

* Zdroj: Studie uskutečněná v Rusku s 326 dospělými kuřáky a uživateli nahřívaných tabákových výrobků, září 2020.

lil SOLID zanechává méně přetrvávajícího zápachu na rukou, vlasech a oblečení než cigarety.*

* Zdroj: Studie uskutečněná v Rusku s 326 dospělými kuřáky a uživateli nahřívaných tabákových výrobků, září 2020.

lil SOLID produkuje výrazně méně škodlivin ve srovnání s cigaretami.*

* Zdroj: Snížení hladiny široké škály škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s kouřem z referenční cigarety.

lil SOLID 2.0 produkuje v průměru přibližně o 95 % méně škodlivin ve srovnání s cigaretami.*

* Zdroj: Snížení hladiny široké škály škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s kouřem z referenční cigarety